Schuldpreventie in Breda

Met een City Challenge zocht Breda naar de beste ideeën ‘om (grote) schulden bij inwoners te voorkomen’.

Het plan ‘Een held met geld?!’ is als winnaar uit de bus gekomen. Volgens het plan worden een jaar lang elke maand events en challenges georganiseerd in verschillende wijken in Breda. Denk aan een ‘moneymarket’ waar bewoners in contact komen met initiatieven en handige tools die helpen met geldzorgen. Of een ‘wijk-tegen-wijk’ challenge, waarin bewoners van verschillende wijken tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk te besparen in een maand.

Bekijk ook de inzendingen die op 2 en 3 eindigden:

 • Mr. Money – Preventie onder jongeren. Met o.a. een app.
 • Hierrr met je rekening – Jongeren kunnen een openstaande rekening laten betalen door een particulier, bedrijf, vereniging of de gemeente. De jongere levert hiervoor een tegenprestatie.

De winnaar krijgt €25.000 om het plan uit te voeren. Er waren in totaal 79 inzendingen. In maart is een nieuwe City Challenge gestart.

Communicatietoolkit ‘Kansen voor alle kinderen’

Onlangs lanceerde het ministerie van SZW de campagne en website kansenvoorallekinderen.nl om voorzieningen voor kinderen uit arme gezinnen onder de aandacht te brengen.

De website heeft ook een pagina met informatie voor gemeenten. Je vindt daar bijvoorbeeld de Communicatietoolkit ‘Kansen voor alle kinderen’. Deze bevat digitale middelen voor een lokale campagne die aansluit op de landelijke campagne. Onder andere een kernboodschap, nieuwsberichten en beeldmateriaal.

Kansen voor alle kinderen header 1 (meisje)

Incassovrije wijk door Amargi

Vorige week was ik bij een bijeenkomst van Schuldenlab070. In Schuldenlab070 werken maatschappelijke partners en de gemeente Den Haag samen om innovatieve oplossingen voor schulden en armoede te ontwikkelen. De bijeenkomst was het startsein voor de ‘Incassovrije wijk’.

De uitvoering vindt plaats onder de naam Amargi. Amargi is een vereniging van mensen die zich met elkaar willen bevrijden van geldzorgen. Dit doen zij in ‘spaarkringen’ van 8-10 personen onder begeleiding van een vrijwilliger. Om er vroeg bij te kunnen zijn, werkt Amargi samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties. Samen kijken de deelnemers of iemand krijgt waar hij recht op heeft en waarop kan worden bespaard en maken ze een budgetplan. Deelnemers kunnen via SNS Bank twee rekeningen krijgen (een voor vaste lasten en een voor de rest) om meer overzicht te krijgen. Ook kan er een alarmering worden ingesteld bij de bank zodat de vrijwilliger automatisch op de hoogte wordt gebracht als er iets misgaat.

De pilot Incassovrije Wijk is een initiatief van de coöperatie Goede Gieren. Naast Den Haag start de Incassovrije Wijk ook in Hilversum.

Het initiatief startte onder de noemer ‘Incassovrije wijk’. Zie hier het vooronderzoek.

Voorbeeldprojecten schuldpreventie

In het Jaarverslag 2016 van de Delta Lloyd Foundation worden vanaf p.14 tientallen projecten gepresenteerd in de onderstaande 4 categorieën. Deze projecten worden gefinancierd en onderzocht in de 5 gemeenten waar de Foundation actief is. Ter inspiratie voor andere gemeenten!

1. Orde en overzicht
Mensen hebben inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Zij hebben overzicht over hun administratie en bewaren hun administratie geordend in een map.

2. Kennis en begrip
Mensen beschikken over basale rekenvaardigheden; zij begrijpen de gevolgen van financieel handelen en weten welke instanties antwoord kunnen geven op financiële vragen. Daarnaast kunnen zij financiële risico’s inschatten.

3. Inkomen genereren
Mensen vinden een (nieuwe) functie of werkervaringsplaats of maken gebruik van de inkomensondersteunende maatregelen waar zij recht op hebben.

4. Uitgaven beheersen
Mensen geven niet meer uit dan zij aan inkomsten hebben. Zij kunnen zowel op de korte als op de lange termijn hun uitgaven plannen (economisch keuzegedrag).

Video over ondersteuning bij belasting- en toeslagzaken

Voor veel mensen is het digitaal regelen van belasting- en toeslagzaken lastig. Voor deze mensen bieden maatschappelijke organisaties  zoals formulierenbrigades, Humanitas, Leger des Heils, sociaal werk en sociaal raadslieden hulp thuis of in de buurt.

In deze video laat de Belastingdienst zien hoe maatschappelijke organisaties in je buurt kunnen helpen. Sociaalwerkorganisaties en gemeenten kunnen de video embedden op hun website.

De Belastingdienst heeft bovendien een speciale website ontwikkeld voor helpers van de mensen die zichzelf niet kunnen redden. En er is een animatie gemaakt.

Friese gemeenten lanceren kindpakket.nl

25 Friese gemeenten lanceren samen kindpakket.nl. Inwoners van deze gemeenten kunnen via deze website extra ondersteuning voor hun kinderen aanvragen.

Ik weet niet precies hoe hier de aanvraag bij de gemeente binnenkomt en hoe hij wordt afgehandeld. Zowel laagdrempeligheid voor de aanvrager als snelle en eenvoudige uitvoering door de gemeente zijn bij dergelijke oplossingen van belang. Kijk ook eens naar alternatieven als Berekenuwrechtplus, de webshop van Stimulansz, ‘Pak je kans‘ van Amsterdam en websites Appingedam. En kijk tot slot ook even op kindpakketwijzer.nl van AMC consulting.

Wat armoede doet met kinderen

Er worden waardevolle dingen geschreven over kinderen en armoede, maar ik kom er niet aan toe alles uitgebreid te behandelen op mijn blog. Daarom hier een samenvatting van wat ik de afgelopen maanden vond rond dit thema.

Eerst een paar wetenschappelijke inzichtenKinderen uit arme gezinnen hebben vaker gedragsproblemen, lees ik op nu.nl. Childhood poverty can rob adults of psychological health, lees ik in Science Daily. En naar aanleiding daarvan in het Nederlands: Armoede tijdens jeugd zorgt voor levenslange problemen. Education Week schrijft: There are times that those students who come from poverty, as small as that number may be for more affluent schools, suffer from the low expectations of those adults around them. This is the “he has so much working against him” attitude. Tot slot lees ik in de NRC: Door betere scholing en armoedebestrijding leven mensen langer.

Achterstanden dus, die je niet gemakkelijk wegwerkt. Wat te doen:

Bekijk alle artikelen in de rubriek Jeugd op dit blog.

Radiocampagne over kinderen in armoede

Het Ministerie van SZW is een radiocampagne over kinderen in armoede gestart. De campagne wijst ouders met een laag inkomen op de mogelijkheden voor ondersteuning voor hun kinderen o.a. bij gemeenten. De campagne is te horen op radio 538 en Q-music en verwijst naar de website www.kansenvoorallekinderen.nl. (Daar mis ik alleen een link naar www.berekenuwrecht.nl en www.kansvoormijnkind.nl). Later dit jaar wordt de campagne herhaald en verbreed met inzet op onder andere sociale media.

Vroegsignalering schulden; hoe doe je dat?

De Inspectie SZW heeft onderzoek uitgevoerd naar vroegsignalering van problematische schulden door gemeenten. In de rapportage staat (p. 5-7) hoe je als gemeente vroegsignalering kunt oppakken:

 • Interne verwijzing
 • Werken met risicomodellen
 • Extern verwijzen
 • Extern signaleren

Op p. 8/9 wordt de volgende vraag beantwoord: ‘Wat doen gemeenten om in contact te komen met de mensen die zijn gesignaleerd?’ Niet super-concreet allemaal, maar misschien heb je er toch wat aan. Bekijk het filmpje en kijk ook eens in rubriek preventie en voorlichting op dit blog (236 artikelen).

NB. Dat vroegsignalering niet vanzelfsprekend is, bewijst ook het feit dat mijn wordpress spellingscontrole vroegsignalering verandert in kroegsignalering. Dat is vanavond aan de orde, maar dat is een heel ander verhaal…

Webshop minimaregelingen

Gisteren was ik op bezoek bij mijn (oud)collega’s van Stimulansz. Ze hebben een mooie webshop opgetuigd.

Je kent als gemeente aan je cliënt een bedrag toe en verstrekt een wachtwoord. Daarmee schaft de cliënt vervolgens zelf thuis online de producten aan die hij wil hebben, zoals sportkleding of een bioscoopkaartje. Laagdrempelig, en het levert de gemeente mooie managementinfo op. Ooit bedacht als praktische uitwerking van het kindpakket, maar het kan ook breder worden ingezet.

Bekijk het filmpje en lees meer op stimulansz.nl.

Afgelost = opgelost

Onder dit motto hebben Kredietbank Nederland en Syncasso gerechtsdeurwaarders i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen een campagne ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren vroegtijdig professionele hulp te zoeken. En dat is echt nodig, zo blijkt uit het onderzoek waarop de campagne is gebaseerd.

Via www.afgelostisopgelost.nl kun je een gratis toolbox downloaden met campagnemateriaal dat je desgewenst kunt aanpassen aan je eigen organisatie of gemeente.

Op 19 en 26 januari wordt tijdens seminars in Enschede en Rotterdam meer informatie gegeven.

afgelost

Kijk op dit blog ook nog eens in de rubriek Voorlichting & Preventie (234 berichten).

Betrek ervaringsdeskundigen bij beleid en uitvoering

eapnDe inzet van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentebeleid is sterk in opkomst. Ervaringsdeskundigen kunnen de kloof tussen de systeembepaalde leefwereld van beleidsmakers en de leefwerelden van mensen in armoede helpen overbruggen. Het European Anti Poverty Network Nederland heeft met steun van het ministerie van SZW de handreiking Participatie Bouwstenen opgesteld. Kort samengevat:

 • geef ervaringsdeskundigen echte invloed;
 • maak werk van deskundigheidsbevordering en ondersteun de professionalisering en zelfontplooiing van ervaringsdeskundigen;
 • maak werkervaring mogelijk. Creëer werkstages en banen voor werkers vanuit ervaringsdeskundigheid, specifiek rond praktijk en beleid en in ondersteuning van mensen in armoedesituaties.

Roermond zet in op preventie

Afbeeldingsresultaat voor roermondDe gemeenteraad van Roermond heeft vorige week het beleidsplan ‘Roermond, samen actief tegen armoede‘ vastgesteld. Ik mocht penvoerder zijn. Met op p. 23 een handig overzicht van voortgezet en nieuw beleid:

Wat blijft

 • Individuele inkomenstoeslag;
 • Participatieregeling;
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • Zorgverzekeraar biedt korting op zorgpremie;
 • Stichting Leergeld;
 • Jeugdsportfonds;
 • Jeugdcultuurfonds;
 • Thom Hoofwijkfonds;
 • Subsidie Voedselbank en Kledingbank;
 • Informatievoorziening via o.a. Inkomenskaart, Kinderkanskaart, Berekenuwrecht.nl, Kansvoormijnkind.nl, Regelhulp.nl en WegWijzer Roermond;
 • Regiefunctionaris armoedebeleid;
 • Armoedetelefoon;
 • (Gast)lessen op ROC. Zij worden wel gestimuleerd dit meer zelf op te pakken en minder
  afhankelijk te zijn van gastdocenten of andere facilitering.

Wat is nieuw

 • Verschuiving van beleid naar de voorkant: voorkómen van armoede in plaats van oplossen van armoede;
 • Integrale aanpak: keukentafelgesprekken door zorgteams en CJG op alle leefdomeinen, dus ook armoede;
 • Meer aandacht voor de jeugd: inzet op bieden van alle kansen en meedoen op het terrein van gezondheid, sport, cultuur, onderwijs en weerbaarheid. Structurele inbedding KAR;
 • Vroegsignalering rond life events (Afspraken met organisaties over doorverwijzing);
 • Formulierenbrigade;
 • Coaching en psychosociale hulp voor minima;
 • Inzet ervaringsdeskundigen;
 • Met woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en andere (nuts)bedrijven en
  maatschappelijke organisaties maakt de afdeling schuldhulpverlening waar mogelijk
  (aanvullende) afspraken over vroegsignalering van schulden en doorverwijzing naar de
  (schuld)hulpverlening.
 • Binnen het sociaal domein zoveel mogelijk één aanspreekpunt en regisseur voor de burger. Informatievoorziening over financiële regelingen gebundeld;
 • Vaker huisbezoeken. Daarbij bovendien aandacht voor meerdere leefgebieden;
 • Online aanvragen inkomensondersteuning;
 • Schuldhulp Alliantie Samenwerken (SAS);
 • Bejegening meer positief stimulerend en uitgaand van vertrouwen.

Het beleidsplan is afgestemd met het vorige week eveneens vastgestelde beleidsplan schuldhulpverlening: ‘Weg uit de schulden‘.

Quiet 500, Quiet Community en Quiet Kids in jouw gemeente?

quiet_coversIn 2013 verscheen het eerste Quiet500 Magazine. Ik blogde toen even niet; vandaar dat ik er nog niets over heb geschreven. Volledig onterecht, want het is een mooi en succesvol initiatief. En bij velen in dit werkveld inmiddels ook wel bekend, gelukkig. In de Quiet500 staan – met een knipoog richting de Quote500 – positieve portretten van mensen die het hoofd boven water proberen te houden, parodiërende ‘advertenties’, literaire verhalen en een ranglijst met de vijfhonderd armste Nederlanders. Een glossy die schuurt … letterlijk deze keer, want de meest recente editie heeft een kaft van schuurpapier. Bestel hem snel voor onder de kerstboom. De Quiet500 is voor € 10,- te koop bij meer dan 3.000 verkooppunten en via www.quiet500.nl. De opbrengst van de Quiet500 gaat volledig naar innovatieve armoedeprojecten.

Nieuw in deze editie is een uitneembaar kinderkatern Quiet Kids en de bijbehorende digitale lesbrief. In de gemeente Hilvarenbeek hebben alle lagere scholen het pakket in hun lessen gebruikt. Het is gratis beschikbaar gesteld aan groepen 7 en 8.

Het blad inspireerde twee Quote-miljonairs tot het oprichten van de Quiet Community, waaraan ik eerder dit jaar wel een artikel wijdde. De Quiet Community is een ‘marktplaats zonder geld’ waar halen, brengen en delen centraal staan. Bedrijven doen er eenmalig óf structureel een gift in de vorm van producten, diensten of donaties aan mensen in armoede. Begin 2016 startte een pilot in Tilburg. De Quiet Community (ICT en draaiboek) wordt begin 2017 gratis beschikbaar gesteld aan andere grote steden en regio’s.

Lees meer op www.quiet500.nl en www.quiet.nl.

Ontwikkelingen rond Beslagregister en Verwijsindex

In een brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer lees ik, dat verbreding van het beslagregister nog wel even gaat duren. Met behulp van het beslagregister moeten beslagleggers met elkaar afstemmen, zodat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd. In het beslagregister moeten gerechtsdeurwaarders sinds 1 januari 2016 alle derdenbeslagen op periodieke betalingen, inclusief beslagen op toeslagen, aanmelden. Het kabinet streeft ernaar dat daarnaast (de eerste) overheidsorganisaties in 2019 aansluiten op het beslagregister.

Omdat de verbreding van het beslagregister nog enige tijd in beslag zal nemen, is volgens Klijnsma een voortvarende aansluiting van de gemeentelijke schuldhulpverlening op de Verwijsindex schuldhulpverlening (VISH) van extra belang. Via VISH kunnen gerechtsdeurwaarders checken of een cliënt bekend is bij de schuldhulpverlening. Op basis daarvan kunnen zij hun opdrachtgever adviseren om de incasso hierop aan te passen (stop te zetten). Nog lang niet alle gemeenten hebben een aansluiting gerealiseerd. Gemeenten laten hierdoor volgens Klijnsma kansen liggen. Ze zal daarom binnenkort via een verzamelbrief het belang van VISH nogmaals onder de aandacht van gemeenten brengen.

Als je wilt aansluiten op VISH, dan denk ik, dat je contact moet opnemen met je automatiseerder (leverancier van je cliëntvolgsysteem) of de NVVK.

 

Armoedebestrijding met een (kerkelijk) noodfonds

Afbeeldingsresultaat voor samenwerking loesjeOp meer dan 150 plekken in Nederland is de plaatselijke kerk betrokken bij een (inter)kerkelijk noodfonds. Zo’n noodfonds biedt tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen in armoede en werkt heel laagdrempelig. De meeste noodfondsen zijn interkerkelijk en werken samen met de voedselbanken, SchuldHulpMaatje of het Maatschappelijk Werk. Voor de gemeente is zo’n samenwerkingsverband een handig aanspreekpunt voor overleg en afstemming. Kerk in Actie heeft de ervaringen, tips en trucs van kerkelijke noodfondsen gebruikt om een toolbox te ontwikkelen, die je kunt downloaden op www.kerkinactie.nl/noodfondsen. Dus wil je als gemeente de versnippering van noodhulp aanpakken; wijs de kerken dan hierop.

En als je nog een stapje verder wilt gaan, verbind dan ook niet-kerkelijke initiatieven aan een lokaal of regionaal noodfonds. Kijk daarvoor op de website van Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN). Lees ook: Tien redenen waarom elke gemeente een noodhulpbureau moet hebben.

De meerwaarde van sociaal werk in de schuldhulpverlening

Ben je als gemeente voornemens de schuldhulpverlening te versterken? Denk dan eens aan de inzet van sociaal werk. Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) heeft in Sociaal Werk in de schuldhulpverlening opgeschreven op welke onderdelen het sociaal werk een meerwaarde biedt. Ik mocht daaraan meeschrijven.

Sociaal werkers kunnen als geen ander de (financiële) zelfredzaamheid van schuldenaren inschatten en hen daarop aanspreken. Ze helpen met het ordenen van de papierwinkel. Ze zetten inkomsten, uitgaven en schulden op een rij. Ze geven budgetbegeleiding, helpen met het aanvragen van voorzieningen en begeleiden vrijwilligers. Ze kennen de wijk en de problematiek achter de voordeur, kijken naar alle leefgebieden en pakken de oorzaken van de  problemen bij de wortel aan.

Het aanbod wordt beschreven in concrete modules en is voorzien van tal van praktijkvoorbeelden.

swn

 

Bedenk oplossing om schulden te voorkomen en win €25.000

Breda is op zoek naar goed ideeën om schulden bij inwoners te voorkomen. Degene met het beste idee wint €25.000 om zijn plan verder uit te werken. Vanaf 3 november tot en met 18 december kun je je idee hier toesturen.

Lees meer.

En natuurlijk zet ik t.z.t. de beste ideeën op mijn blog.

Bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe

kerkenMeer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk, zo blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen (helaas geen moskeeën) in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan € 36 miljoen in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: € 38,8 miljoen) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding. De bijdrage bestaat o.a. uit individuele financiële hulp, collectieve hulp aan bijvoorbeeld voedselbanken, immateriële hulp, verstrekking van kerstpakketten en steun aan inloophuizen.

kerken2

Inzet op life events lijkt te werken. Maar inkomensbeleid Rijk schiet tekort

Het college van B&W van Utrecht vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de notitie ‘Utrecht Inclusief deel 2, inzet van de armoederegelingen’, waarin wordt gekozen voor 1. het jaarlijks bepalen van de vervolgstappen binnen de armoedeaanpak (nieuwe manier van beleid maken); 2. het zetten van verdere stappen richting meer maatwerkondersteuning; 3. het voorlopig voortzetten van de Individuele Inkomenstoeslag (ITT); 4. het beëindigen van de energieregeling voor ouderen en 5. het voortzetten van preventieve ondersteuning bij levensgebeurtenissen.

Lees ook Verdieping Utrecht Inclusief Deel 2.

Utrecht Inclusief Deel 1 werd vorig jaar gepresenteerd.

Life events
Interessant onderdeel van de Utrechtse aanpak is de preventieve ondersteuning bij levensgebeurtenissen. Uit een evaluatie blijkt dat die aanpak een meerwaarde heeft.

‘Inkomensbeleid Rijk niet toereikend’
Utrecht heeft het Nibud onderzoek laten doen naar de invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. Daaruit blijkt dat niet alle groepen dezelfde positieve effecten in hun portemonnee merken. Zo komt een paar zonder kinderen op bijstandsniveau €138 per maand tekort. Voor een gezin met twee kinderen ouder dan 12 jaar op bijstandsniveau kan dat oplopen tot €307 per maand. Zij hebben bijvoorbeeld geen geld om op bezoek te gaan of het kind zakgeld te geven. Deze gezinnen kunnen soms zelfs basisbehoeften als voeding, huur, energie en zorgverzekering niet betalen. Belangrijke oorzaken zijn de hoogte van de uitkering en het kindgebonden budget dat voor oudere kinderen te laag is. Wethouder Everhardt: “Hun inkomensbasis is eenvoudigweg niet op orde. Daardoor heeft onze inzet op preventie, maatwerk en incidentele ondersteuning niet voor iedereen het effect wat het zou kúnnen hebben. We spannen zo het paard achter de wagen. En gemeenten mogen geen inkomensbeleid voeren, dat is voorbehouden aan het rijk. Ik ga dit bij het rijk aankaarten.”

Armoedebestrijding Marokkaanse en Turkse Nederlanders

In 20 gemeenten wordt in het kader van het project Omarmen de armoede onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders aangepakt. Er zijn 40 ambassadeurs benoemd die elk twee lokale bijeenkomsten organiseren waarin zij armoede en schulden agenderen bij hun achterban. Omarmen heeft bijgedragen aan de volgende doelen:

 • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
 • Het doorbreken van het sociaal isolement en het stimuleren van de participatie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
 • Een betere aansluiting van Marokkaanse en Turkse Nederlanders op bestaande (zelfhulp)initiatieven en voorzieningen op het gebied van armoedebestrijding

Kijk op publinc.nl, download de handreiking en bekijk dit filmpje:

Thuisadministratie levert het dubbele op

Thuisadministratie levert het dubbele op. Dit blijkt uit onderzoek van APE Public Economics en het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) naar de kosten en baten van ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers. Elke euro extra investering in thuisadministratie levert € 1,98 op, voor gemeenten, crediteuren en de bredere maatschappij. (Hé, waar hebben we een vergelijkbare conclusie eerder gehoord?).

Morgen wordt het rapport gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in verband met 10 jaar LSTA.

Eigentijds beleidsplan armoedebeleid Almere

almereAlmere presenteerde onlangs haar beleidsplan Op weg naar een werkend armoedebeleid en de uitvoeringsnota Armoedebestrijding Almere. De plannen zijn een antwoord op belangrijke trends en ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals de transities, wijzigingen in de Participatiewet, de opkomst van wijkteams en nieuwe wetenschappelijke inzichten over armoedebestrijding.

Almere legt 4 accenten:

 1. Preventie
 2. Participatie
 3. Integrale aanpak
 4. Voorkomen van overerving

Ik was als penvoerder vanuit Stimulansz betrokken bij de totstandkoming.

 

 

Online je geldzaken op orde

Startpunt Geldzaken, een initiatief van het Nibud met partners, ontwikkelt geldplannen waarmee burgers (met hulpverleners) aan de slag kunnen om geldzorgen aan te pakken. Inmiddels maken meer dan 75 gemeenten gebruik van Startpunt Geldzaken.

In deze video zie je hoe het werkt:

En lees meer op nibud.nl.

Startpunt Geldzaken ook voor jouw gemeente? Meld je dan aan voor een bijeenkomst over Startpunt Geldzaken.

 • 14 september in Terneuzen, middag
 • 29 september in Utrecht, middag
 • 8 oktober in Utrecht, middag.

Utrechtse buurtteams dé plek voor mensen met geldproblemen

utrechtVanaf heden zijn de buurtteams dé plek waar mensen met (dreigende) geldproblemen terecht kunnen, zo meldt de gemeente Utrecht. Nieuw is dat de gemeentelijke trajectbegeleiders van Werk en Inkomen voortaan een aantal uren per week op de locatie van het buurtteam aanwezig zijn. Zij bieden vanuit de buurtteams laagdrempelig, dichtbij en in de eigen buurt hulp aan mensen met hulpvragen rond (dreigende) schulden. 70% van de hulpvragen is financieel van aard. De samenwerking met W&I bestaat al langer en is succesvol, zo lazen we vorig jaar al.

Life events
In het vorig jaar vastgestelde beleidsplan kondigde Utrecht aan de schuldpreventie te gaan organiseren rond life events. Op www.geldwijzer030.nl is dit geconcretiseerd.

Lees ook

TED Talk over ‘Scarcity’

Iedereen die zich bezighoudt met armoedebeleid of schuldhulpverlening kent inmiddels het boek Schaarste; hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen van Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir. Geen tijd om het hele boek te lezen? Kijk dan naar de inspirerend TED Talk van Eldar Shafir:

Of beter nog – maar ook iets langer – de presentatie van Sendhil Mullainathan:

Of lees de mooie samenvatting van De Correspondent.

Geef- en- deelplatform Quiet.nl valt in de prijzen

Quiet.nl is een online community waar halen, brengen en delen centraal staan. Gisteren won het geef- en- deelplatform de gouden Dutch Interactive Award in de categorie Communities. Dit gebeurde in een overvolle Beurs van Berlage in aanwezigheid van Prins Constantijn en uit handen van Jort Quote Kelder. De initiatiefnemers noemen het ook wel de marktplaats zonder geld: een online platform waar het bedrijfsleven iets kan betekenen voor de mensen die het het hardst nodig hebben. Bedrijven kunnen eenmalig óf structureel een gift doen in de vorm van producten, diensten of donaties. Quiet.nl draait op dit moment een pilot met mensen van de Tilburgse Voedselbank. Lees meer over het initiatief.

Quiet

Gefeliciteerd!! Nu de rest van Nederland veroveren

 

Delta Lloyd Foundation voorkomt schulden

Deze week had ik mijn eerste bestuursvergadering als bestuurslid van de Delta Lloyd Foundation (DLF). De DLF levert sinds haar oprichting in 2008 een bijdrage aan projecten op het gebied van schuldpreventie, overzicht in persoonlijke financiën en financiële educatie. Met als doel de structurele financiële zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in onze samenleving te versterken. Daarnaast heeft de DLF een voortrekkersrol in het uitbreiden van de schuldeiserscoalitie. Daarin onderzoeken schuldeisers samen hoe zij betalingsachterstanden kunnen voorkomen en oplossen en hoe ze betaalgedrag van klanten kunnen stimuleren. Mooie doelstellingen en projecten waaraan ik graag mijn bijdrage lever!

Lees het Jaaroverzicht 2015 en bekijk het filmpje:

Digitale hulp voor berekenen beslagvrije voet

Sinds vorige week is er www.uwbeslagvrijevoet.nl. Hier kunnen mensen berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden belegd. De berekening is nu nog heel ingewikkeld. In 2017 komt er een eenvoudigere berekening.

In deze video wordt de (huidige) beslagvrije voet op een eenvoudige manier uitgelegd:

Er waren al websites waar je de beslagvrije voet kunt berekenen, maar die waren vooral gericht op professionals:

Publiek-private samenwerking rond financiële zelfredzaamheid

Vandaag gehoord tijdens een bijeenkomst in het kader van het project armoede en schulden van de MOgroep in Roosendaal: De Sallandse Dialoog. Een soort Armoedepact zoals veel gemeenten dat hebben, maar dan de 2.0 versie. Met een duurzame rechtsvorm in de vorm van een coöperatie. Gemeente en private partijen financieren 50/50 de activiteiten.

Ook gehoord en gezien: filmpje over Coöperatie De Vrije Uitloop. Over een coöperatie waarin bijstandsgerechtigden kunnen ondernemen met behoud van uitkering:

Dit werd gepresenteerd door Kristel Ashra van Cordaid. Cordaid ondersteunt bij het opzetten van sociale coöperaties. En kijk ook op socialecooperatie.nl.

MOgroep

Deelnemers aan de bijeenkomst vandaag in Roosendaal

 

Almere helpt via YouTube met belastingaangifte

Inwoners van Almere konden donderdagmiddag bij wijze van proef via YouTube live via de chat vragen stellen over gemeentelijke belastingen. Zij kregen live via de webcam antwoord van belastingexperts. De opname is terug te zien via het Youtube-kanaal van Almere. Op haar site meldt de gemeente : ‘Nu iedere Almeerder de gemeentelijke aanslag weer in de brievenbus, al dan niet digitaal, heeft gekregen, komen ook de vragen. Via de uitzendingen hoopt de lokale overheid zo veel mogelijk inwoners tegelijk antwoord te geven.’

Lees meer op OmroepFlevoland.nl.

Almere

In Delfland rond Den Haag was het trouwens schrikken voor veel minima toen de aanslag voor van het waterschap op de deurmat viel. Het Hoogheemraadschap Delfland besloot vorig jaar de kwijtschelding voor minima deels af te schaffen.

Ondersteuning aan mensen die moeite hebben met digitalisering van de overheid

Als je niet handig bent met een computer, is het behoorlijk lastig om je financiële zaken op orde te houden. Armoede en schulden liggen op de loer. Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie onderzocht hoeveel mensen problemen hebben met de digitalisering en wat hulpverleners (en dan vooral vrijwilligers) kunnen doen om deze mensen te ondersteunen. En hoe zit het met privacy? Lees het in het infosheet Digitalisering van de overheid en de ondersteuning aan mensen die hierin niet (direct) mee kunnen.

Aanvulling d.d. 1 maart 2016: lees ook Problemen op komst voor digitale senior.

Thuisadministratie organisaties lopen tegen grenzen aan

Vrijwilligersorganisaties helpen bij het ordenen en op orde houden van de financiële administratie. Thuisadministratie is vooral gericht op mensen die tijdelijk door de bomen het bos niet meer zien. Door maatschappelijke ontwikkelingen in zorg, welzijn en schulddienstverlening is er sprake van een toename van hulpvragers met grote financiële problemen, die (nog) niet geholpen worden door schuldhulpverlening, hulpvragers met psychische problemen en hulpvragers die door een licht verstandelijke beperking, ziekte of ouderdom niet leerbaar zijn en langdurige ondersteuning nodig hebben.

Lokale organisaties lopen daardoor tegen grenzen van de ondersteuning aan. Hierbij is de samenwerking en doorverwijzing in de keten niet altijd duidelijk voor vrijwilligers, net als de wet- en regelgeving van gemeenten en landelijke overheid. Onder andere door gebrek aan financiering wordt de kwaliteit van de ondersteuning (scholing van vrijwilligers en coördinatoren, meten en leren van resultaten) en adequate begeleiding van vrijwilligers door de lokale organisaties gezien als knelpunt.

Dit blijkt uit onderzoek van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie: ‘Ondersteuning bij de financiële administratie met vrijwilligers in Nederland’.

Klik op het kaartje voor hulp bij thuisadministratie in jouw gemeente:

LSTA

Kwetsbare ouderen krijgen vaker hulp, behalve arme ouderen

SCPIn de vandaag verschenen publicatie Kleine Gebaren beschrijft het SCP de contacten met oudere dorpsbewoners en de manier waarop deze ouderen de lokale gemeenschap waarderen.

Hoewel dorpsbewoners naarmate ze ouder worden steeds minder dorpsbewoners om hulp kunnen vragen, krijgen ouderen op hoge leeftijd steeds vaker hulp van dorpsgenoten, zo blijkt. Vooral ouderen die relatief kwetsbaar zijn, omdat zij alleenstaand zijn dan wel lichamelijk beperkt, krijgen relatief vaak hulp van dorpsgenoten. Maar dit geldt niet voor alle kwetsbare groepen: ouderen met een laag inkomen krijgen juist weinig hulp van dorpsgenoten. Zij geven daarbij vaak aan dat zij geen behoefte hebben aan hulp van anderen. Deze combinatie kan duiden op sociaal isolement, aldus de onderzoekers.

Beleid voor vluchtelingen

Het rijk en gemeenten hebben een (voorlopig) Bestuursakkoord gesloten rond de opvang van vluchtelingen. Het rijk compenseert gemeenten goeddeels voor kosten die zij maken.Vluchtelingen

In het concept-Bestuursakkoord wordt een bedrag van € 50 miljoen genoemd om de hoge instroom van vergunninghouders in de bijstand te bekostigen. Het bedrag van € 50 miljoen is geen maximumbedrag, maar een bedrag dat nu alvast beschikbaar komt voor gemeenten. Het Rijk zal de kosten vergoeden op basis van nacalculatie.

Wat betreft bijzondere bijstand heeft de VNG meer tijd nodig om in kaart te brengen welke extra kosten er zijn en wat een redelijke aanvulling op het bestaande budget zal zijn. Er is ruimte in het volgende bestuursakkoord (zo rond de voorjaarsnota 2016) om dit mee te nemen.

Om in aanmerking te komen voor (bijzondere) bijstand heb je een verblijfsvergunning nodig; je bent dan ‘statushouder’. In het Casusboekje Vluchtelingen in Nederland beschrijft Stimulansz (ter gelegenheid van haar 15-jarige bestaan; gefeliciteerd!) hoe je als gemeente om kunt gaan met bijstandsverlening aan statushouders. En lees ook nog even: Schuldpreventie migrantengroepen.

En: Vluchtelingen in Oisterwijk krijgen 10.000 euro shoptegoed

Schuldpreventie migrantengroepen

KISOp het Kennisplatform Integratie & Samenleving vind je 12 voorbeelden van initiatieven rond schuldpreventie voor migrantengroepen.

Gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverlener en gerechtsdeurwaarder

Eerder maakte ik melding van het nieuwe Beslagregister en de Vindplaats voor schulden.

koppelingSinds kort kunnen gerechtsdeurwaarders via de Verwijsindex Schulden checken of een cliënt al bekend is bij de schuldhulpverlening.

 

Nibud: hoge zorgkosten en vaste lasten vaker oorzaak betalingsproblemen

Hoge zorgkosten en te hoge vaste lasten worden door consumenten twee keer zo vaak genoemd als oorzaak van de betalingsproblemen dan drie jaar geleden. In 2012 noemde 10% van de consumenten met betalingsachterstanden hoge zorgkosten als reden nu 22%. Ook het aantal mensen dat zegt door te hoge vaste lasten betalingsachterstanden te hebben, is gestegen van 15% naar 27%. Het Nibud vindt een stijging van dit soort betalingsproblemen verontrustend, omdat deze doorgaans moeilijker zijn op te lossen dan problemen die ontstaan door een slordige administratie of overbesteding.

HuishoudpotjeOok ziet het Nibud dat uitkeringsgerechtigden aan de grens zitten van hun financiële mogelijkheden. Driekwart van hen komt moeilijk rond, in 2012 was dat nog 69%. Lees het meest gelezen artikel op dit blog: kun je rondkomen van een bijstandsinkomen? (2009).

Lees het persbericht en het onderzoeksrapport op de website van het Nibud.

Preventie

Als je als gemeente toch zoveel mogelijk aan schuldpreventie wilt doen, biedt het Nibud onder meer het volgende:

 

Welke gegevens mogen gemeenten en zorgverzekeraars uitwisselen?

Onlangs heeft het ministerie van VWS de Regeling zorgverzekering gewijzigd. Door deze wijziging is het voor gemeenten en zorgverzekeraars duidelijker welke gegevens zij mogen uitwisselen. Zo kunnen gemeenten gericht actie ondernemen om zorgschulden te verminderen of te voorkomen. Of te stimuleren dat mensen uit het bestuursrechtelijke premieregime komen. Lees meer op effectieveschuldhulp.nl en in de Staatscourant.

Vroegsignalering van schulden: hoe doen gemeenten dat?

vergrootglasDe verkennende studie van Inspectie SZW geeft inzicht in wat gemeenten doen om vroegtijdig huishoudens met problematische schulden op te sporen. De Inspectie onderscheidt vier vormen van vroegsignalering: intern verwijzen, extern verwijzen, signaleren en het gebruik van risicomodellen. Handig rapport om te checken of je in jouw gemeente nog wat vergeten bent.

 

MEE lanceert smartmetgeld.nl voor jongeren met verstandelijke beperking

MEE Nederland lanceerde eerder deze maand een website met informatie over Smart met Geld, een project dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking leven vaak bij de dag, kunnen moeilijk nee zeggen en vinden het lastig verleidingen te weerstaan. Met alle gevolgen van dien: misbruik, criminaliteit of overlast.

Het project Smart met Geld bestaat onder meer uit een trainingsprogramma voor leerlingen van 15 tot 18 jaar op praktijkscholen en themabijeenkomsten voor ouders van deze leerlingen. Daarnaast organiseert MEE lokale platforms waar professionals gestimuleerd worden om vaker met jongeren in gesprek te gaan over geld. Lokale samenwerkingspartners krijgen handvatten om samen werk te maken van preventie om zo schulden bij deze jongeren te voorkomen.MEE

Radio Een Vandaag besteedde op 4 november aandacht aan het project.

Lees meer op de website van MEE.

In oktober verscheen voor deze doelgroep al de Signaallijst Financiën.

 

Schuldhulp achter de tralies

De gemeente Amersfoort, Stadsring51 en de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein starten met een nieuwe vorm van schuldhulpverlening aan gedetineerden. De pilot Hulp die werkt, die al binnen de gevangenismuren begint, moet volgens hen de kans op recidive terugdringen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van alle gedetineerden in Nederland schulden heeft. Na detentie blijken die schulden een belangrijke risicofactor op herhaald crimineel gedrag.

SchuldenIn de pilot krijgen 15 gedetineerden schuldhulp op maat na een intake volgens de Traject51-methodiek. Dit is een door Stadsring51 ontwikkeld diagnose-instrument dat inmiddels in meer dan 60 gemeenten gebruikt wordt. (Niet te verwarren met het Mesis screeningsinstrument, dat net als Traject51 werkt met vragenlijsten en profielen)

‘Door al binnen de gevangenismuren te beginnen met schuldhulpverlening gaat er geen tijd verloren, zijn ze met een positieve ontwikkeling in hun leven bezig en blijven ze na hun detentie hopelijk bereikbaar,’ aldus financieel hulpverlener Annelies Brasjen van Stadsring51. ,’Met deze pilot verlagen we voor gedetineerden de drempel om aan hun schuld te werken. We bekijken ook wat de gedetineerden al tijdens hun verblijf in de gevangenis kunnen doen. Een budgetcursus bijvoorbeeld, of een overzicht van de schulden maken.’

Naschrift 16-11-2015. Ik werd geattendeerd op een initiatief van De Tussenvoorziening/Stadsgeldbeheer in Utrecht:

Project PI- Stadsgeldbeheer organiseert schuldenspreekuur in de gevangenis van Nieuwegein (25 mei 2015)

‘Ze zeggen dat ik zwakbegaafd ben’. Freek heeft net verteld dat hij soms zo boos wordt dat hij zichzelf niet meer in de hand kan houden. Zo liep een ruzie met een agent uit de hand waardoor Freek nu een straf uitzit van 10 maanden. En helaas is dit niet de eerste keer dat hij in de gevangenis zit. Gelukkig zijn er in zijn gevangenschap tot nu toe geen incidenten geweest maar Freek weet dat hem buiten de gevangenis de echte wereld wacht, vol redenen om boos te worden. Zijn lage IQ in combinatie met een fors schuldenpakket helpt dan niet echt mee.

Voor mensen als Freek organiseert Stadsgeldbeheer sinds december 2014 een spreekuur in de gevangenis van Nieuwegein. Op het spreekuur komen gedetineerden met schulden. Ze zijn op zoek naar een oplossing om van deze schulden af te komen. De gedetineerden worden door het sinds drie jaar bestaande re-integratiecentrum in de gevangenis al een eind op weg geholpen met hun geldzaken: ze kunnen daar een schuldenoverzicht maken, administratieve handelingen verrichten zoals zich aanmelden bij Woningnet of een DIGID regelen, of een beperkte regeling met het CJIB treffen. Helaas hebben de meeste gedetineerden CJIB boetes.

Op het spreekuur komen de meest gemotiveerde gedetineerden voor hun vragen met betrekking tot schulden en vooral met vragen over het vervolg na hun detentie. Indien de ontslagdatum al bekend is en de woonplaats na detentie Utrecht wordt, kan Stadsgeldbeheer een warme overdracht van de geldzaken naar de juiste instantie regelen. Die instantie kan de schulddienstverlening van Gemeente Utrecht (kredietbank) zijn als iemand zelfredzaam is. Wanneer iemand vóór zijn detentie zijn inkomensbeheer zelf deed, of met een beetje hulp van vrienden of familie, dan is deze cliënt waarschijnlijk het beste af bij de schulddienstverlening. Als iemand echter aangeeft nooit goed zelf zijn geldzaken te hebben geregeld of als iemand zoals Freek zelf aangeeft dat hij geen hoog IQ heeft, dan is het waarschijnlijk dat deze persoon beter af is bij Stadsgeldbeheer of een bewindvoerder. Via het project PI kan een gedetineerde na zijn straf versneld instromen bij Stadsgeldbeheer.

Ronaldo vertelt dat hij jarenlang geen inkomen had. Ook had hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is wel eens bij de Gemeente Utrecht geweest met de vraag of hij wat hulp bij zijn schulden kon krijgen. Maar dat kon volgens hem niet omdat hij geen postadres had. Van een daklozenuitkering had hij nooit gehoord. Een paar jaar moest hij rondkomen van wat hij bij elkaar kon klussen en vooral stelen. Dat bleef niet onopgemerkt en nu spreken we een man op het spreekuur die best wel wil, maar niet goed kan. Zijn eigen kracht is behoorlijk opgeraakt en nu zit hij in de gevangenis.

Stadsgeldbeheer wil de overgang van binnen naar buiten de gevangenis voor gedetineerden beter laten verlopen en hiermee de kans op recidive verkleinen. De Hogeschool Utrecht (Nadja Jungmann et. al.) publiceerde in december 2014 het rapport gevangen in schuld dat zich met name richt op de schuldenproblematiek van reclasseringscliënten. De zorg voor deze doelgroep schiet volgens hen tekort. Bij Stadsgeldbeheer helpen we op het moment al 75 cliënten via de reclasseringszorg: de reclasseringsmedewerker kan een cliënt aanmelden bij Stadsgeldbeheer. Met dit project proberen we ook voor de gedetineerden die geen reclassering opgelegd krijgen (dat zijn 93% van de gedetineerden) de juiste zorg te bieden. Hoogste tijd dat mensen als Freek en Ronaldo met een beetje ondersteuning uit de gevangenis blijven.

Jora Wolterink

Lees ook Gedetineerden en schulden: maatwerk voor een bijzondere groep op Nibud.nl.

Meeste mensen worden terecht onder bewind gesteld

image-3854686Beschermingsbewind biedt op relatief korte termijn financiële stabiliteit en de meeste mensen worden terecht onder bewind gesteld. Dat blijkt uit verdiepend onderzoek naar onder bewind gestelde Nederlanders dat staatssecretaris Klijnsma afgelopen vrijdag aanbood aan de Tweede Kamer. Slechts 7 tot 14% kan op termijn volledig financieel zelfredzaam zijn. Maar er is weinig samenwerking tussen bewind en gemeenten. Klijnsma schrijft dat ze dit zorgwekkend vindt, omdat ongeveer 60% van de onder bewind gestelde mensen kampt met problematische schulden. Juist dan kan de gemeente helpen met aanvullende dienstverlening, terwijl een tijdige (en bij voorkeur kortdurende) inzet van bewind escalatie van de schuldenproblematiek in bepaalde situaties kan voorkomen.

VNG en Divosa roepen de staatssecretaris op om gemeenten meer mogelijkheden te bieden om grip te krijgen op de forse toename in beschermingsbewind en gemeenten tegemoet te komen in de stijging van de kosten die zij via bijzondere bijstand aan het beschermingsbewind kwijt zijn. VNG en Divosa hebben hierover al eerder een brief aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer gestuurd en zullen dat binnenkort opnieuw doen. Lees ook: Kosten beschermingsbewind rijzen de pan uit (25 sept. 2015).

bewindvoering

Naschrift 11-11-2015: Er is veel gereageerd op dit bericht, ook via Twitter. De conclusie van de onderzoekers dat de meeste mensen terecht onder bewind worden gesteld, behoeft misschien wat nuancering. Met de invoering van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap op 1-1-2014 verdween ‘Verkwisting’ als grond voor curatele en werd het samen met het hebben van ‘problematische schulden’ een grond voor beschermingsbewind. Maar vóór 2014 zaten er ook al mensen in beschermingsbewind met alleen problematische schulden. Dat deze groep werd geregistreerd onder ‘psychische problemen’ duidt er volgens de onderzoekers op, dat de wetswijziging een formalisering van bestaande praktijk is geweest. Oorzaken van de problematische schulden zijn vaak een verstandelijke beperking of een psychisch probleem – wat al gronden waren voor beschermingsbewind. Maar het is dus niet duidelijk of daarvan bij deze groep sprake was. Je kunt je afvragen of mensen met (alleen) problematische schulden überhaupt in beschermingsbewind thuishoren. Die kunnen misschien beter bij de gemeentelijke schuldhulp en budgetbeheer terecht?

Kaarten met schuldenproblematiek op straatniveau

Schuldhulpmaatje, de vrijwilligersorganisatie die mensen met schulden helpt, produceert kaarten die heel precies per gemeente in beeld brengen in welke straten het risico op problematische schulden het grootst is. Zie hieronder een paar voorbeelden. Gratis te gebruiken door gemeenten die al werken met Schuldhulpmaatje. Tegen betaling beschikbaar voor overige gemeenten. Meer weten? Neem contact op met Hendrik-Jan Graber: hendrik-jan.graber.schuldhulpmaatje.nl.

(klik op de plaatjes om te vergroten)

Kaartje1Kaartje2Kaartje3Kaartje4Kaartje5Kaartje7

Gemeenten mogen experimenteren met minder plichten en meer bijverdienmogelijkheden rond bijstand

Dat is één van de uitkomsten van de stemming gisteren in de Tweede Kamer over moties die waren ingediend bij het Algemeen Overleg over armoede- en schuldenbeleid op 24 september jl. Lees het verslag van dat AO.

Vier moties zijn aangenomen:

 1. StemmingMotie van het lid Karabulut de hoogte van de beslagvrije voet – Deze motie verzoekt de regering, bij de uitwerking van de wetgeving rond beslagvrije voet te onderzoeken of de hoogte van de beslagvrije voet een solide bodem voldoende garandeert.
 2. Gewijzigde motie van het lid Voortman c.s. – Deze motie vraagt om mogelijkheden om te experimenteren met de Participatiewet door minder verplichtingen op te leggen en meer bijverdienmogelijkheden te creëren. Dit geeft de betreffende gemeenten ruimte om te experimenteren met iets wat lijkt op het basisinkomen;
 3. Gewijzigde motie van de leden Voortman en Yücel – Deze motie verzoekt de regering, gemeenten te stimuleren om samen met de Coalitie Van de Straat integrale werkwijzen voor schuldhulpverlening voor jongeren op te zetten, door praktijkvoorbeelden te verspreiden en pilots te starten dan wel te faciliteren;
 4. Motie van het lid Yücel over signaleren van armoede en schulden als onderdeel van het takenpakket van wijkteams – Deze motie verzoekt de regering om te stimuleren dat het signaleren van armoede en schulden een integraal onderdeel wordt van het takenpakket van wijkteams.

Eén motie is aangehouden, een andere verworpen:

Waarom arme mensen domme dingen doen

SchaarsteNee, zeker geen nieuws. Maar het boek Schaarste; hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen van Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir moet zeker nog vermeld worden op dit blog. Het wordt regelmatig aangehaald tijdens congressen en ik lees het ook steeds vaker terug in gemeentelijke beleidsplannen.

Armoedebestrijding in Nederland is vaak op een misvatting gebaseerd: dat armen het beste zichzelf aan de haren uit het moeras kunnen trekken. De baanbrekende theorie van Mullainathan & Shafir over de gevolgen van geldgebrek voor je denkvermogen laat zien dat dat niet klopt. De Correspondent geeft een perfecte samenvatting.

Publieksinformatie over schulden

Zoetermeer informeert burgers via een filmpje op een begrijpelijke manier over schulden. Over wat mensen zelf kunnen doen en waar ze terecht kunnen voor hulp. Het filmpje is gemaakt door Stimulansz en kan ook door andere gemeenten worden overgenomen. Stimulansz heeft ook filmpjes over andere onderwerpen.

Intakemodel Thuisadministratie

Humanitas heeft samen met Nadja Jungmann het Intakemodel Thuisadministratie ontwikkeld. Deze kan gebruikt worden door organisaties die Thuisadministratie aanbieden. Met de Handreiking intakemodel Thuisadministratie en het bijbehorende intakeformulier verzamelen professionals of vrijwilligers tijdens de intake gegevens over de feitelijke situatie en relevante gedragsaspecten die inzicht geven in de mogelijkheden en motivatie van een hulpvrager om de eigen situatie aan te pakken.

Signaallijst Financiën: snel inzicht in situatie hulpvrager

Recent is de Signaleringslijst Financiën ontwikkeld. Deze geeft professionals en vrijwilligers snel inzicht in de financiële situatie van een hulpvrager, zeker als er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Je kunt hiermee bepalen of een hulpvrager aanvullende ondersteuning nodig heeft bij financiële zaken. De digitale vragenlijst wordt samen met de hulpvrager ingevuld. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Na het invullen en verzenden volgt een advies. Klik hier voor de Signaallijst of bezoek de website van Kennisplein Gehandicaptensector voor meer informatie. Je leest daar ook meer over het beter bekende Mesis©-screeningsinstrument voor schuldhulpverlening waar de signaallijst een uitwerking van is.

Meer wanbetalers zorgverzekering

Het CBS meldt, dat het aantal personen dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie van 2010 tot 2014 met 22% is toegenomen naar 298 duizend. Eind december 2014 was 1 op de 45 volwassenen wanbetaler voor de zorgverzekeringswet. Jongeren zijn 8 keer zo vaak wanbetaler als 65-plussers. Dat er in de jongste groep veel wanbetalers zijn, hangt onder meer samen met hun relatief lage inkomen.

Ondertussen ligt het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalersmaatregelen ter behandeling in de Eerste Kamer. Deze wet beoogt de instroom in de bestuursrechtelijke premieheffing bij wanbetaling te voorkomen en de uitstroom te bevorderen. In de nieuwe wet wordt het mogelijk om specifieke groepen aan te wijzen die onder voorwaarden uitstromen uit de wanbetalersregeling, te beginnen met bijstandsgerechtigden.

Informatiefilmpje van de overheid voor jongeren: