Roermond zet in op preventie

Afbeeldingsresultaat voor roermondDe gemeenteraad van Roermond heeft vorige week het beleidsplan ‘Roermond, samen actief tegen armoede‘ vastgesteld. Ik mocht penvoerder zijn. Met op p. 23 een handig overzicht van voortgezet en nieuw beleid:

Wat blijft

 • Individuele inkomenstoeslag;
 • Participatieregeling;
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • Zorgverzekeraar biedt korting op zorgpremie;
 • Stichting Leergeld;
 • Jeugdsportfonds;
 • Jeugdcultuurfonds;
 • Thom Hoofwijkfonds;
 • Subsidie Voedselbank en Kledingbank;
 • Informatievoorziening via o.a. Inkomenskaart, Kinderkanskaart, Berekenuwrecht.nl, Kansvoormijnkind.nl, Regelhulp.nl en WegWijzer Roermond;
 • Regiefunctionaris armoedebeleid;
 • Armoedetelefoon;
 • (Gast)lessen op ROC. Zij worden wel gestimuleerd dit meer zelf op te pakken en minder
  afhankelijk te zijn van gastdocenten of andere facilitering.

Wat is nieuw

 • Verschuiving van beleid naar de voorkant: voorkómen van armoede in plaats van oplossen van armoede;
 • Integrale aanpak: keukentafelgesprekken door zorgteams en CJG op alle leefdomeinen, dus ook armoede;
 • Meer aandacht voor de jeugd: inzet op bieden van alle kansen en meedoen op het terrein van gezondheid, sport, cultuur, onderwijs en weerbaarheid. Structurele inbedding KAR;
 • Vroegsignalering rond life events (Afspraken met organisaties over doorverwijzing);
 • Formulierenbrigade;
 • Coaching en psychosociale hulp voor minima;
 • Inzet ervaringsdeskundigen;
 • Met woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en andere (nuts)bedrijven en
  maatschappelijke organisaties maakt de afdeling schuldhulpverlening waar mogelijk
  (aanvullende) afspraken over vroegsignalering van schulden en doorverwijzing naar de
  (schuld)hulpverlening.
 • Binnen het sociaal domein zoveel mogelijk één aanspreekpunt en regisseur voor de burger. Informatievoorziening over financiële regelingen gebundeld;
 • Vaker huisbezoeken. Daarbij bovendien aandacht voor meerdere leefgebieden;
 • Online aanvragen inkomensondersteuning;
 • Schuldhulp Alliantie Samenwerken (SAS);
 • Bejegening meer positief stimulerend en uitgaand van vertrouwen.

Het beleidsplan is afgestemd met het vorige week eveneens vastgestelde beleidsplan schuldhulpverlening: ‘Weg uit de schulden‘.

2 gedachtes over “Roermond zet in op preventie

 1. Martijn Ik las een berichtje dat idee gemeente Deventer wordt teruggefloten; zelf alle bewindvoeringen uitvoeren oid Groetjes Stef

  Verstuurd vanaf mijn iPhone

  >

Geef een reactie