Binnenkort: online overzicht van je schulden

Mensen met schulden kunnen vanaf begin 2019 in één oogopslag een actueel overzicht van hun schulden krijgen op Schuldenwijzer.nl. De site is een initiatief van KBvG en SNG, twee brancheorganisaties van gerechtsdeurwaarders.

Het platform is opgericht om een eind te maken aan de huidige versnipperde situatie. Die situatie ‘belemmert een effectieve aanpak van de sanering en inning van schulden’, aldus de twee organisaties. Nederland telt 170 gerechtsdeurwaarderskantoren, elk met een eigen administratie. Ook de Belastingdienst en andere (semi)overheidsinstanties voeren hun eigen boekhouding. Het kost schuldenaren nu veel tijd om van al die kanalen informatie te krijgen. Op de Schuldenwijzer hoeven ze alleen maar in te loggen met hun DigiD.

Het is een uitbreiding van het beslagregister.

Op termijn kunnen ook de schuldhulpverleners en gemeenten via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de financiële situatie van de schuldenaren. Goed om te gebruiken in het kader van vroegsignalering (en laatsignalering)!

Aanvulling 7 feb. 2019: NHG werkt aan digitaal overzicht van hypotheek, pensioen en inkomen.

Een gedachte over “Binnenkort: online overzicht van je schulden

 1. Om misverstanden te voorkomen, denk ik dat het goed is om deze informatie te vermelden:

  ” Realisatie
  Het realiseren van Schuldenwijzer verloopt in drie fases.

  Als eerste fase wordt de informatie uit het Digitaal Beslagregister door middel van een online inzageportaal inzichtelijk gemaakt. Burgers kunnen door middel van Digid en eHerkenning de eigen gegevens inzien. Het platform voldoet ook aan de eIDAS eisen vanuit de Europese eIDAS-verordening. Deze fase van de realisatie is gestart en zal voor 2019 voltooid worden.

  In de tweede fase worden niet alleen de beslagen, maar alle bij gerechtsdeurwaarderskantoren bekend zijnde schulden door middel van het portaal inzichtelijk gemaakt. In deze fase kunnen ook schuldhulpverleners (onder voorwaarden) inzicht krijgen in de schulden van de cliënt. Deze fase zal begin 2020 voltooid zijn.

  Na de eerste twee fases biedt Schuldenwijzer ook de mogelijkheid voor het toevoegen van gegevens van andere stakeholders zoals overheidsinstanties en lokale overheden .

  Als derde fase is dan ook de ambitie om ook de schuldgegevens vanuit diverse overheidsinstanties toe te voegen zodat een daadwerkelijk totaaloverzicht voor burgers, schuldhulpverleners en andere professionele organisaties ontstaat. In het kader van het eerder genoemde kabinetsbeleid hebben de betrokken ministeries enthousiast gereageerd op Schuldenwijzer en wordt nu samen gekeken hoe dit verder vorm kan worden gegeven. ”

  https://www.schuldenwijzer.nl/over

  Het is denk ik – en voor zover ik begrepen heb – ook goed om te beseffen, dat de schulden die bij incassobureaus in behandeling zijn en schulden die door leveranciers (crediteuren) direct afgehandeld worden hier niet in vermeld staan.

Geef een reactie