Jaarrapportage vroegsignalering 2022

De jaarrapportage 2022 van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden is uit. Lees de samenvatting. De belangrijkste cijfers staan in deze figuur: (klik om te vergroten) Op de divosa.nl vind je ook nog goede voorbeelden van Haarlem en Hoeksche Waard.

Handreiking voor het gebruik van CAK gegevens voor vroegsignalering

Gemeenten kunnen bij het CAK gegevens opvragen van inwoners die in de wanbetalersregeling zitten. Gemeenten mogen die gegevens gebruiken voor vroegsignalering. Het Verwey-Jonker Instituut presenteert een handreiking met voorbeelden van hoe je dat kunt doen.

Onderteken het vernieuwde convenant vroegsignalering

Rond de inwerkingtreding van de Wgs in 2021 ondertekende jouw gemeente het landelijk convenant vroegsignalering en de bijbehorende overeenkomsten. Met daarin afspraken over hoe zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven en verhuurders betalingsachterstanden kunnen melden bij de gemeente. Die afspraken zijn in de loop van tijd aangescherpt (zie infographic). Recent werd bijvoorbeeld afgesproken dat zowel afsluit- als […]

Vroegsignalering: proportioneel eropaf werkt het best

Dat blijkt uit de gisteren verschenen Monitor Vroegsignalering Schulden van Divosa. De belangrijkste bevindingen: Het aantal signalen nam over de periode januari-september 2021 toe. De meeste signalen kwamen van zorgverzekeraars (52%), hoewel hun aandeel langzaam afneemt door een stijging in signalen van energiebedrijven (van 4% in januari naar 21% in september). 74% van de meldingen […]

Gemeente aansluiten op landelijk convenant vroegsignalering

Wil jouw gemeente gebruikmaken van het landelijk convenant vroegsignalering en van het digitale ondertekeningsproces? Meld jouw gemeente dan aan via nvvk.nl. Gisteren werd het landelijk convenant ondertekend door de landelijke koepelorganisaties. Individuele gemeenten ondertekenen de bijbehorende overeenkomst. Hierin staan de afspraken tussen gemeenten en de individuele vaste lasten partners. Het convenant geeft ruimte om bestaande […]

Trainingen vroegsignalering

Ga je aan de slag met vroegsignalering? Zorg dan dat je medewerkers goed beslagen ten ijs komen. Een niet-uitputtend overzicht van trainingen, in willekeurige volgorde (aanvullingen zijn welkom): Diverse trainingen en opleidingen van Eropaf, de club in Amsterdam die de Eropaf-methodiek zo ongeveer heeft uitgevonden; Motiverende gesprekstechnieken (Nibud); Vroegsignalering met motiverende gespreksvoering (Meermotiveren); Basistraining vroegsignalering […]

Vroegsignalering Q&A

VNG Realisatie helpt je met dit videoverslag en Q&A bij het opzetten van vroegsignalering. Verder begreep ik, dat het rechtmatig is om te controleren of de inwoner al bekend is bij schuldhulpverlening voordat je eropaf gaat. Voorafgaand controleren of iemand al bekend is bij overige hulpverlening, mag niet. Kom 16 november naar het webinar vroegsignalering […]

Concept-convenant vroegsignalering

Vandaag publiceerde de NVVK alvast een eerste versie van het landelijke convenant, zodat gemeenten die nu nog niet of nauwelijks actief zijn met vroegsignalering zich in het onderwerp kunnen verdiepen. De koepelorganisaties ondertekenen het convenant naar verwachting begin november. De overeenkomst is bedoeld voor hun leden. De NVVK wil de ondertekening faciliteren en onderzoekt hoe […]

Vroegsignalering 2.0

Afgelopen drie jaar heeft de coöperatie Goede Gieren onder de naam ‘Amargi’ vroege hulp bij geldzorgen georganiseerd. Per 31 juli 2020 is het project afgerond. Zie hier de samenvatting. We zijn blij dat de ontwikkelde werkwijze op de meeste plekken is ingebed in de reguliere financiële hulpverlening. Deze vorm van vroegsignalering is een waardevolle aanvulling op de […]

Landelijk convenant vroegsignalering – gemeente moet nog wel zelf overeenkomst sluiten

De verwachting is dat het landelijk convenant vroegsignalering schulden in september gereed en akkoord is. Het convenant bevat een algemeen deel met uitgangspunten en definities. Het tweede deel bevat een overeenkomst die gemeenten en de vaste lastenpartners als basis gebruiken om hun afspraken vast te leggen. Dat betekent dus dat iedere gemeente altijd een convenant […]

Gebruik gegevens van CAK en zorgverzekeraars voor vroegsignalering

Je hoeft daarvoor de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening niet af te wachten, zo lees je op zorgverzekeringslijn.nl. Nog niet veel gemeenten gebruiken de CAK-lijsten met NAW-gegevens van wanbetalers. Wil je weten hoe je de CAK-lijsten kunt gebruiken en hoe je verder zorgverzekeringsschulden aanpakt, kijk dan op de pagina voor gemeenten of neem contact […]

Introductie vroegsignalering

Op 16 juni vond de online Nibud Praktijkdag Corona en vroegsignalering plaats. Deelnemers kregen de Checklist Vroegsignalering voor beleidsmedewerkers met daarin 10 stappen om in jouw gemeente vroegsignalering op te zetten; vroegsignalering die voldoet aan de nieuwe Wgs, maar voor ambitieuze gemeenten ook met suggesties voor verbreding. Het wetsvoorstel voor wijziging van de Wgs is […]

Aantal meldingen vroegsignalering

Hoeveel meldingen van woningcorporaties, zorgverzekeraars en water- en energieleveranciers kun je als gemeente verwachten als volgend jaar de nieuwe Wgs in werking treedt? SZW gaat in de Memorie van Toelichting bij de nieuwe Wgs uit van een extra bereik van 145.512 huishoudens. Ik zou dus als vuistregel hanteren: 85 meldingen per 10.000 inwoners per jaar […]

Landelijk convenant vroegsignalering

Er wordt gewerkt aan een landelijk convenant met water- en energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars. NVVK is penvoerder. Inhoud: In welk stadium wordt achterstand gemeld Welke gegevens worden uitgewisseld Hoe wordt gemeld (BKR, RIS of anders) En misschien ook wat over (tijdelijke) opschorting incasso Het voornemen is om het convenant nog dit jaar – en in […]

Uitkeringsinstanties, schuldeisers, werkgevers en zorgaanbieders melden geldproblemen bij gemeente #vroegsignalering

Vandaag bespreekt de Tweede kamer de Wgs en het voorstel om vroegsignalering van betalingsachterstanden op de vaste lasten te verplichten. Zorgverzekeraars, woningcorporaties en energie- en waterleveranciers geven straks zonder toestemming van hun klant diens contactgegevens door aan de gemeente. Ambitieuze gemeenten kunnen daarnaast ook meldingen ontvangen van partijen zoals SVB, telecombedrijven, UWV, CJIB, incassobureaus, pensioenfondsen, […]

Kosten en baten van vroegsignalering

Hoeveel moet je als gemeente investeren in vroegsignalering van schulden, en wat levert het je uiteindelijk op? Vroegsignalering; draaiboek voor een maatschappelijke businesscase – gemaakt in opdracht van Schouders Eronder – geeft daar antwoord op. Een handig hulpmiddel om je bestuurders te overtuigen. In een bijbehorend Excelbestand staan alle kosten- en batenposten genoemd. Je moet […]

Nieuwe Leidraad Vroegsignalering Schulden

Vandaag presenteren Marielle Fleuren, Jacomijn Kuiper en de NVVK de nieuwe Leidraad Vroegsignalering Schulden. Daarin lees je alles wat je moeten weten als je aan de slag gaat met vroegsignalering. Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW onderstreept in het voorwoord het belang van vroegsignalering. De NVVK heeft op de website een speciale pagina Vroegsignalering ingericht. […]

Evaluaties en projectplannen Vroegsignalering Schulden

Op 12 juni vond weer het Landelijk Overleg Vroegsignalering Schulden plaats. De deelnemers deelden de volgende presentaties en documenten: Presentatie ministerie SZW Presentatie Nuon Presentatie Resultaten Zwolle en Rotterdam Leiden – Evaluatie en projectplan Utrecht – Eindverslag pilot vroegsignalering Arnhem – Evaluatie Vroeg Eropaf Nijmegen – Evaluatie pilot vroegsignalering Orionis Walcheren – Evaluatie vroegsignalering De volgende […]

Handreiking Vroegsignalering

De handreiking Vroegsignalering Lessen uit de Praktijk (van Schouders Eronder) is verschenen. De auteurs hebben 10 aanbevelingen voor gemeenten die aan de slag willen met vroegsignalering (uitgewerkt in hoofdstuk 4): Bezint eer ge begint Maak een business case Vroegsignalering is samenwerking gezamenlijk uitwerken ketenproces Verzeker je van politiek-bestuurlijke steun Denk na over benadering en bejegening Monitoren, evalueren […]

Vroegsignalering en privacy

Welke cliëntgegevens mogen schuldeisers, gemeenten en (schuld)hulpverleners met elkaar uitwisselen? Het antwoord op deze vraag is te vinden in de vandaag verschenen Handreiking vroegsignalering en bescherming persoonsgegevens. Deze handreiking biedt gemeenten handvatten om het proces vroegsignalering van schulden zo in te richten dat wordt voldaan aan de privacyvereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op […]

Aan de slag met vroegsignalering

Door signalen van energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars over betalingsachterstanden vroegtijdig op te pakken, kun je als gemeente veel leed en maatschappelijke kosten voorkomen. De eerste 100 gemeenten die zich melden, kunnen vanuit het project ‘Landelijke Uitrol Vroegsignalering Schulden’ gratis ondersteuning krijgen bij het opzetten van vroegsignalering. Bij voorkeur maken gemeenten dan gebruik van de Vindplaats […]

Vroegsignalering schulden; hoe doe je dat?

De Inspectie SZW heeft onderzoek uitgevoerd naar vroegsignalering van problematische schulden door gemeenten. In de rapportage staat (p. 5-7) hoe je als gemeente vroegsignalering kunt oppakken: Interne verwijzing Werken met risicomodellen Extern verwijzen Extern signaleren Op p. 8/9 wordt de volgende vraag beantwoord: ‘Wat doen gemeenten om in contact te komen met de mensen die […]

Vroegsignalering van schulden: hoe doen gemeenten dat?

De verkennende studie van Inspectie SZW geeft inzicht in wat gemeenten doen om vroegtijdig huishoudens met problematische schulden op te sporen. De Inspectie onderscheidt vier vormen van vroegsignalering: intern verwijzen, extern verwijzen, signaleren en het gebruik van risicomodellen. Handig rapport om te checken of je in jouw gemeente nog wat vergeten bent.  

Nieuw systeem voor vroegsignalering schulden

Het BKR is gestart met het initiatief ‘Vindplaats van Schulden’ (VPS) nadat eerdere initiatieven om tot een systeem van vroegsignalering te komen, het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) en Vroegsignalering index Probleemschulden (ViP), zijn beëindigd. VPS kan gemeenten voorzien van informatie over betalingsachterstanden bij huur, zorgverzekering, energie en overige relevante informatie. Dit kan hen helpen om beleid […]

Geplaatst in Niet gecategoriseerd / 1 reactie

Vroegsignalering van schulden

Staatssecretaris De Krom geeft ‘de markt’ nog tot maart de tijd om met een goed systeem voor vroegsignalering van schulden te komen. Daarna overweegt hij om de regie weer meer zelf op te pakken. Dat zei hij vanmorgen tijdens een Kamerdebat. Lees ook het wat oudere bericht Partijen vechten om database voor wanbetalers (Volkskrant). Naschrift: de […]

Verkiezingsprogramma’s over armoede en schulden

Ik ben er eens goed voor gaan zitten en heb bijna alle verkiezingsprogramma’s doorgeplozen. Bestaanszekerheid is een belangrijk thema voor alle partijen. Sommige partijen borduren een beetje voort op het huidige stelsel, anderen gooien het roer om, met bijvoorbeeld eerste stappen richting een basisinkomen. Meerdere partijen doen ook concrete voorstellen voor de aanpak van de […]

Miljoenennota 2024: geen verrassingen voor gemeenten rond armoede en schulden

Het kabinet trekt €2 miljard extra uit voor armoedebestrijding. Hiervan gaat maar een klein deel naar gemeenten: De €2 miljard gaat vooral naar landelijke regelingen: Aanvullingen na 1e dag Algemene Beschouwingen:

Drie moties rond schuldhulp aangenomen

Gisteren zijn 3 moties aangenomen. Deze werden vorige week ingediend tijdens het debat over de Initiatiefnota Sneller uit de schulden: 1. Motie De Kort (VVD) verzoekt de regering te onderzoeken hoe de overheid haar preferente positie kan benutten om een akkoord te sluiten tussen schuldenaar en schuldeiser teneinde prijzige gerechtelijke procedures en verdere problematische scenario’s […]

Meicirculaire geeft inzicht in budgetten armoede en schulden

De budgetten per gemeente vind je in Taakmutatie 2023, mei 2023 (.xls). * De €120 miljoen is structureel, maar het is nog niet bekend welk deel hiervan in 2024 e.v. naar gemeenten gaat. Tjitske, bedankt voor de alertheid 😉

Interessante cijfers over armoede en schulden

Uit het vandaag verschenen Jaarverslag 2022 van de NVVK blijkt dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulp wat is afgenomen: * door mijzelf bewerkte cijfers uit jaarverslagen 2007-2022 In april werd al bekend: Ondanks gestegen prijzen blijft verwachte toename aanmeldingen schuldhulp in 2022 uit. Verder opvallend: Verder las ik vandaag in de Volkskrant; Voor het eerst […]

Utrechters met schulden veel sneller geholpen door schuldenaanpak

In 2019 introduceerde Utrecht een nieuwe schuldenaanpak. Een in het oog springende maatregel was de verkorting van aflosperiode: de gemeente scheldt max. 12 maanden of €1.000 van het saneringskrediet kwijt als er zicht is op duurzame schuldenvrijheid. Ook verlaagde Utrecht de eisen aan het schuldregelingsdossier: als 80% van het dossier op orde is, wordt de […]

Budgetten armoede- en schuldenbeleid ’22-’25

Op veler verzoek hierbij een overzicht van de gemeentelijke budgetten vanuit het rijk. Budgetten (x miljoen) 2022 2023 2024 2025 Armoedebestrijding kinderen 85 85 85 85 Energietoeslag 1.904 Bijzondere bijstanden vroegsignalering 35 Vroegsignalering en bijzondere bijstand (indicatief) 50 50 Studenten 35 Bijzondere bijstand 15 Schuldenbeleid 30 Versterking dienstverlening (indicatief):– Participatiewet in balans– Dienstverlening– 20 kwetsbare […]

Decembercirculaire 2022 geeft inzicht in middelen armoede en schulden per gemeente

Modelconvenant voor schuldregeling met woningcorporaties

De NVVK en Aedes hebben een modelconvenant voor schuldregeling met woningcorporaties opgesteld. In het convenant staan afspraken over schuldenrust voor de hulpvrager, schaderust voor de woningcorporatie, wederzijdse reactietermijnen en bereidheid ‘bij voorbaat akkoord’ te gaan met een schuldregelvoorstel. Omdat sommige woningcorporaties zelf al veel hebben geregeld op dit gebied is er ruimte gelaten voor bestaande […]

Doetinchem biedt extra steun aan inwoners met financiële problemen

Het Doetinchemse college heeft gisteravond de Aanpak ‘Impuls Bestaanszekerheid’ vastgesteld. ‘Hoewel de Uitvoeringsagenda armoedebeleid en schulddienstverlening 2022-2024 van nog relatief recente datum is en we volop werken aan de uitvoering, vinden wij het noodzakelijk dat we deze aanvullen met nieuwe maatregelen’, zegt wethouder Jorik Huizinga. Een paar maatregelen uitgelicht: Lees ook het persbericht. PS: kijk […]

Gemeentelijke budgetten energietoeslag en individuele bijzondere bijstand studenten

In juli verhoogde het kabinet het budget voor de energietoeslag 2022 met € 550 miljoen. In Taakmutatie 2022, september 2022 bij de Septembercirculaire lees je welk deel jouw gemeente krijgt. In de meicirculaire zag je al welk deel jouw gemeente kreeg van de eerste € 854 miljoen. Zoals je weet, mogen gemeenten in 2023 opnieuw […]

Kabinet presenteert Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

Gisteren stuurde minister Schouten de aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar de Tweede Kamer. De aanpak staat in deze Kamerbrief. Bekijk ook het nieuwsbericht, de factsheet, visual en de videoboodschap van de minister: Drie doelen Er zijn 3 kwantitatieve doelstellingen. Deze sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN. Halvering aantal mensen in armoede […]

Advies Raad voor Volksgezondheid & Samenleving sluit aan bij 1 Schuldenwet

De RVS biedt vandaag haar advies voor verbetering van de schuldhulp aan aan minister Schouten. In deze opvolger van Eenvoud loont stelt de RVS opnieuw dat het systeem eenvoudiger moet. Het advies omvat een paar hoofdingrediënten van 1 Schuldenwet: Gemeentelijke bevoegdheid om schuldsanering op te leggen. Primaat van saneringskrediet. Centraal schuldenregister, zodat je snel een […]

‘Tijd voor de volgende stap in het verbeteren van de schuldhulpverlening’

Nick Huls, emeritus hoogleraar rechtssociologie Leiden, is één van de belangrijkste grondleggers van de Wsnp. In dit artikel legt hij uit waarom het tijd is om de volgende stap te zetten: Naar één schuldenwet Volgend jaar bestaat de Wsnp 25 jaar, de wet die kwijtschelding van schulden veranderde van een gunst, verleend door de crediteur, […]

Den Haag innoveert verder

Den Haag innoveert in schuldhulpverlening, schreef ik ruim een jaar geleden. In een voortgangsbrief kijkt de gemeente nu terug en vooruit op het armoede- en schuldenbeleid. Vorige week bood het college de brief aan aan de gemeenteraad, Koningin Máxima en minister Schouten. Er staan een paar interessante initiatieven in. Nieuw is de individuele bijzondere bijstand […]

Schuldenwet beter voor schuldeisers

Eind vorig jaar presenteerden we het voorstel voor een nieuwe Schuldenwet. In verschillende artikelen belichten we onderdelen daarvan. In dit artikel kijken we vanuit het perspectief van schuldeisers. Wgs en Wsnp borgen onvoldoende de belangen van schuldeisers Schuldeisers moeten te vaak lang wachten op een voorstel of überhaupt een bericht van de schuldhulpverlener. Ze krijgen […]

Het aantal huisuitzettingen in Amsterdam is praktisch nul. Hoe doen ze dat?

Dat doen ze o.a. door goede vroegsignalering en inhouding van de huur op de bijstandsuitkering. Lees het artikel over de Amsterdamse aanpak ‘Geregelde Betaling’ in het Magazine Iedereen onder een dak. Een ander resultaat van de vroegsignalering is dat de gemiddelde schuld van inwoners met een schuldhulpverleningstraject halveerde ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Leiden bestrijdt negatieve gevolgen coronacrisis

Het Leidse college stelde vorige week het Programma Social impact 2022-2023 vast. Het programma moet de negatieve sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis beperken. Er zijn 4 doelen: Vergroten van gelijke kansen Voorkomen en verminderen van geldzorgen Vroegsignalering: meer huisbezoeken en meer aandacht voor jongeren en ondernemers; Aanpak energiearmoede; Aanpak generatiearmoede; Sport en cultuur […]

Coalitieakkoord over armoede en schulden

De highlights uit het zojuist gepresenteerde Coalitieakkoord: (Ik heb alleen de zinnen drastisch ingekort, zonder de strekking onderuit te halen. Denk dus niet ‘Martijn je hebt de toelichting weggelaten’, want die toelichting is er simpelweg niet) €500 mln per jaar voor hervorming arbeidsmarkt, re-integratie en aanpak armoede en schulden. Kabinet zet eerste stappen om de […]

Hoe bereik je werkende minima?

Hoe zorg je dat werkende minima gebruikmaken van de minimaregelingen waarop zij recht hebben: Benut informeel netwerk; Benut lijst met vindplaatsen; Kom in contact bij een life-event; Verspreid je boodschap niet alleen via websites; Maak een eenvoudig overzicht van alle regelingen, zowel op papier als digitaal; Vereenvoudig de aanvraagprocedure; Verduidelijk en benoem nadrukkelijk dat (gemeentelijke) […]

Motie samenvoeging Wgs, Wsnp en schuldenbewind

Met het oog op het Kamerdebat op 11 november dienen we deze fictieve motie in, en geven we het startsein voor het ontwerpen van de Schuldenwet waarin de Wgs, Wsnp en schuldenbewind worden samengevoegd. Het systeem moet op de schop. De tijd van pleisters plakken is voorbij. (Klik om te vergroten) De Schuldenwet wordt uitgevoerd […]

Handreiking schuldhulp en AVG

De AP publiceerde gisteren een welkome handreiking met aandachtspunten om aan de AVG te voldoen. De handreiking behandelt alle fasen van schuldhulpverlening, van vroegsignalering tot en met nazorg. Er is ook een samenvatting.

Beschikking en BKR registratie alleen bij problematische schulden

Zodra je een beschikking afgeeft voor schuldhulpverlening, moet je dit melden bij BKR. Maar je hoeft alleen te beschikken als er problematische schulden zijn. Alle vormen van gemeentelijke ondersteuning van inwoners zonder problematische schulden – zoals preventie, vroegsignalering, informatie, advies of budgetbeheer – hoeven niet te worden geregistreerd. Ook het (aanbod voor) een intakegesprek wordt […]

Armoede en schulden na corona

Platform31 schrijft in een rapport en factsheet wat gemeenten kunnen doen om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Dat doen ze rond 4 thema’s: Bestrijden van armoede: Verklein niet-gebruik minima-voorzieningen, omscholing en begeleiding naar werk. Voorkom grotere (school)achterstanden onder kinderen en jongeren in armoede. Preventie en vroegsignalering: Haal signalen van betalingsachterstanden op bij vaste […]

Beschik niet alles

Er is veel te doen over de BKR-registratie. Uit het besluit gemeentelijke schuldhulpverlening volgt dat we een BKR-melding moeten doen zodra we de toelatingsbeschikking afgeven. Dat is onwenselijk, omdat het de drempel voor schuldhulp verhoogt, en het is bovendien in strijd met de wet, zeggen Schuldinfo en Schulinck. Daarnaast worstelen gemeenten met de vraag in […]