Praatplaten voor laaggeletterden

De toolkit ‘Blijf in verbinding met laaggeletterden’ van Schouders Eronder ondersteunt schuldhulpverleners in gesprekken met laaggeletterden. Schuldhulpverleners kunnen aan de hand van de plaatjes uitleg geven over geldzaken en het traject van schuldhulpverlening. De toolkit bevat achtergrondinformatie over laaggeletterdheid, uitlegkaarten, inkomsten-en uitgaven kaarten, afsprakenkaarten en een procesoverzicht. Je kunt alles apart downloaden of in 1 […]

Praatplaten en procestekeningen voor laaggeletterden

2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben grote moeite metlezen, schrijven en/of rekenen. Deze mensen zijn oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening. Stadsring51 (Amersfoort) ontwikkelde daarom een aanpak waarbij meer oog is voor laaggeletterdheid. De problematiek wordt opgespoord door: Betere vragen tijdens de intake Trainen van schuldhulpverleners en consulenten Borgen van kennis in de organisatie […]

Laaggeletterden veel vaker langdurig arm

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen blijken veel vaker langdurig arm te zijn dan niet-laaggeletterden. Dit blijkt uit onderzoek vandaag gepubliceerd door Stichting Lezen & Schrijven. Een veel lager inkomen, twee keer zo vaak langdurig arm, drie keer zo vaak afhankelijk van een uitkering: de positie van laaggeletterden in de samenleving is […]

Laaggeletterdheid in de schuldhulpverlening

Volgens een onderzoek van schuldhulpverlener Ans Klumper is er in de schuldhulpverlening nog onvoldoende aandacht voor laaggeletterdheid. Volgens het Cinop rapport ‘Opbrengsten in beeld’ (aanbevelingen op p. 86) is 10% van de beroepsbevolking tussen de 16 en 65 jaar analfabeet of laaggeletterd. Dat percentage ligt onder klanten van de schuldhulpverlening waarschijnlijk hoger. Haar aanbevelingen voor […]

Animatievideo’s voor cliënten schuldhulp

Informeer je cliënten op een laagdrempelige manier met animatievideo’s. Stuur bijvoorbeeld voorafgaand aan het intakegesprek een filmpje met uitleg over doel en inhoud van dat gesprek. Purpose en Indiveo ontwikkelen deze filmpjes samen met gemeenten. De doelstelling is om 20 animaties voor schuldhulp te ontwikkelen en ook om 20 animaties te ontwikkelen binnen andere domeinen […]

Vrijwilligers van toegevoegde waarde in schuldhulpverlening

Vrijwilligers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de schuldhulpverlening. Maar als de problematiek te complex is, is het verstandiger om de hulp aan professionals over te laten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jansje van Middendorp. Als de problematiek complex (multi-problematiek) is en/of structureel (bij een licht verstandelijke beperking, (beginnende) dementie, laaggeletterdheid of psychische problemen) […]

Kabinet presenteert Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

Gisteren stuurde minister Schouten de aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar de Tweede Kamer. De aanpak staat in deze Kamerbrief. Bekijk ook het nieuwsbericht, de factsheet, visual en de videoboodschap van de minister: Drie doelen Er zijn 3 kwantitatieve doelstellingen. Deze sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN. Halvering aantal mensen in armoede […]

Lezen ≠ Begrijpen

Vorige week verscheen het rapport Lezen ≠ Begrijpen. Het bundelt de meest recente onderzoeken naar schulden en laaggeletterdheid. Hieruit blijkt dat de helft van de mensen met financiële problemen grote moeite heeft met lezen. Zij belanden verder in de schulden door ingewikkelde communicatie van schuldeisers en schuldhulpverleners. Het onderzoeksproject is uitgevoerd door Syncasso, Kredietbank Nederland, […]

Kabinet presenteert Schuldenaanpak

Lees het zojuist gepresenteerde Actieplan brede schuldenaanpak, overzicht initiatieven schuldenaanpak en de Kamerbrief.  Veel maatregelen vonden we al in het Regeerakkoord, een paar keer zelfs met exact dezelfde formulering. Er wordt voor concrete afspraken tussen Rijk en gemeenten onder meer verwezen naar het in februari gestarte Interbestuurlijk Programma (IBP) van Rijk en VNG. Maar zéker wel nieuw is […]

Artikelen over armoedebeleid en schuldhulpverlening

In het kader van het Jaarcongres Armoede en Schulden (morgen in Utrecht) staat het Divosa/Stimulansz maandblad SPRANK in het teken van armoedebeleid en schuldhulpverlening, met de volgende artikelen: ‘Ons budget is niet toereikend’. Schuldhulpverlening is een onderwerp van stevige politieke en maatschappelijke discussie. VNG, Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland verspreidden in april een pamflet […]

Het begint met taal

Gisteren presenteerde ik een onderzoek naar laaggeletterdheid. Vandaag kreeg ik van VluchtelingenWerk een paar goede suggesties. Hun doelgroep heeft natuurlijk meestal ook een taalprobleem. Kijk eens naar het project Taalcoaches. Veel organisaties zijn al actief en zetten taalcoaches in om mensen te helpen om Nederlands te leren. Inburgeraars en potentiële vrijwilligers kunnen op de campagnesite het begint […]