Inzet vrijwilliger bij schuldhulp loont

Uit het vandaag verschenen rapport Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening blijkt, dat de inzet van de vrijwilligers bij schuldhulpverlening veel oplevert. Het grote maatschappelijk rendement is niet alleen een besparing in geld. De besparing voor de maatschappij is vaak driemaal zo hoog als de kosten van vrijwilligers. En dit bedrag ligt zeer waarschijnlijk een stuk hoger, omdat nog niet alle factoren konden worden meeberekend. Daarnaast voorkomt de extra aandacht en tijd die vrijwilligers aan een hulpvraag kunnen besteden, de kans op terugval van de betrokkenen of vermindert deze kans aanzienlijk.

Het rapport is gemaakt in opdracht van acht organisaties die met de zogenaamde ‘Ortega-gelden’ projecten hebben uitgevoerd op het gebied van de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van de ANBO en het Nibud dat gemeenten de rol die vrijwilligers spelen bij het voorkomen en oplossen van schulden onderschatten. Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de taken die vrijwilligers uitvoeren. Hierdoor worden zij niet efficiënt genoeg ingezet.

Lees ook de Kerstgroet van het kabinet aan vrijwilligers.

Tot slot: op 12 januari organiseert Stimulansz een bijeenkomst voor formulierenbrigades (vaak deels bemensd door vrijwilligers).

Geef een reactie