Wet schuldhulpverlening nog niet aangenomen

Gisteravond gezellig op de bank gekeken naar het Kamerdebat over het wetsvoorstel schuldhulpverlening, chipje erbij en de Twitterpagina open. Het was beste een spannende film, maar helaas met een open einde. De Kamer en De Krom hadden nog zoveel te bespreken, waaronder 15 amendementen, waarvan de helft pas deze week is ingediend. Het moratorium was het pièce de résistance. Nieuw in de discussie daarover was de vraag of een moratorium meer kosten met zich meebrengt. Gister werd daarom besloten dat daarover eerst een onderzoek gedaan moet worden. Wanneer het onderzoek is afgerond en het kamerdebat wordt voortgezet, is nog niet bekend. Grote vraag is nu: gaan we invoering van de wet per 1 juli nog halen?

NB. zie voor een verslag bijvoorbeeld Binnenlands Bestuur of Observatrix.

Morgen D-Day voor schuldhulpverlening

Vanmiddag was de eerste termijn van het kamerdebat over het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. Zie een kort verslag op tweedekamer.nl. Maar het spannendste komt morgen: dan geeft De Krom een reactie en antwoorden. En dan wordt er gestemd over het wetsvoorstel!

Er zijn vandaag opnieuw een paar amendementen ingediend, waarover morgen dan ook gestemd wordt. Ze hebben betrekking op o.a. de doorlooptijd van het schuldhulptraject, kwaliteitseisen, de inhoud van het beleidsplan, schuldhulpverlening voor personen die minder dan 10 jaar in NL hebben gewoond, het onder voorwaarden weigeren van schuldhulpverlening en het moratorium. Bekijk het wetsvoorstel en alle amendementen.

Kwaliteitseisen voor schuldhulpverlening

Daags voor de behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening in de Tweede Kamer dient de SP een amendement over het stellen van kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen hebben betrekking op:

 1. opleidingsniveau schuldhulpverleners;
 2. werkwijze schuldhulpverleners;
 3. afspraken op medewerkersniveau;
 4. afspraken op organisatieniveau
 5. uitvoering.

Tijdstippen bespreking wetsvoorstel schuldhulpverlening bekend

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening is behoudens tegenbericht gepland. De eerste termijn zal plaatsvinden op dinsdag 8 maart van 15.30 uur tot 18.00 uur. De tweede termijn zal plaatsvinden op woensdag 9 maart vanaf 19.00 uur.

Behandeling wetsvoorstel schuldhulpverlening weekje verzet

Het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening wordt op 8, 9 o f 10 maart pleniar behandeld door de Tweede kamer.

Nieuwbrief schuldhulpverlening van SZW

Deze maand brengt het ministerie van SZW de eerste digitale nieuwsbrief Gemeentelijke schuldhulpverlening uit. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van het wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhulpverlening en over de verschillende activiteiten die plaatsvinden ter verbetering van een effectieve schuldhulpverlening. Aanmelden kan via deze link. De info staat ook op het Gemeenteloket (en op mijn weblog natuurlijk).

Amendementen voor moratorium en inlichtingenplicht schuldeisers

Zoals al was aangekondigd is deze week door de SP een amendement ingediend voor invoering van een breed moratorium. PvdA en CDA waren dit ook al van plan. De SP stelt daarnaast ook voor een inlichtingenplicht voor schuldeisers in te voeren: ‘Een schuldeiser verstrekt aan het college dat daarom vraagt, binnen drie weken alle inlichtingen die dat college nodig heeft voor de uitvoering van deze wet.’

Het moratorium en de inlichtenplicht moeten volgens de indiener onderdeel worden van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Begin maart wordt daarover gestemd.

Wetsvoorstel schuldhulpverlening aangepast!

Zojuist kreeg ik de nota van wijziging van het wetsvoorstel schuldhulpverlening onder ogen die de staatssecretaris tijdens het Kamerdebat had aangekondigd (toezender bedankt!). Belangrijkste wijzigingen:

 1. Het college kan schuldhulpverlening weigeren in geval een persoon al eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening. Het gaat hier om een bevoegdheid van het college en dus niet om een verplichting. NB. in de toelichting wordt vermeld, dat bij de door gemeenten succesvol afgeronde trajecten blijkt, dat circa een derde van de cliënten opnieuw om hulp vraagt.
 2. Gemeenten moeten nog wel een beleidsplan schrijven, maar de wet schrijft niet meer exact voor wat er in moet staan.
 3. Ook wordt geregeld dat schuldhulpverlening beperkt wordt tot personen die woonachtig zijn in Nederland. ‘Dit betekent dat een voorwaarde voor de toegang tot schuldhulpverlening is dat tussen de betrokkene en Nederland een persoonlijke band van duurzame aard bestaat. Hierbij moet worden vastgesteld of de betrokkene het middelpunt van zijn maatschappelijk leven in Nederland heeft. Doorslaggevend is in welke mate betrokkene een juridische binding, een economische binding en een sociale binding met Nederland heeft. Waar iemand woont wordt door het college beoordeeld op basis van de feitelijke omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert.’

Kamerdebat over schuldhulp

Gisteren was er een kamerdebat over o.a. schuldhulp. Niet zoveel nieuws ten opzichte van het kamerdebat eerder deze maand. Wel belangrijk is te vermelden dat CDA en PvdA waarschijnlijk een amendement indienen om een moratorium te realiseren. En daar stemt waarschijnlijk dan een Kamermeerderheid vóór. Staatssecretaris De Krom geeft aan dat dat voor hem niet direct aanleiding is het wetsvoorstel in te trekken. Hij hoopt wel dat de Kamer zal besluiten eerst de resultaten van twee proefprojecten af te wachten. Hij verwacht dat deze zullen aantonen dat een moratorium niet nodig is, omdat schuldeisers vaak vrijwillig al meewerken.Behandeling wetsvoorstel schuldhulpverlening begin maart

Het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening wordt op 1, 2 of 3 maart plenair behandeld in de Tweede Kamer. Ik neem aan dat er dan gestemd wordt, maar ik weet dat niet zeker. Nadat de Tweede Kamer hem heeft aangenomen, moet hij als de weerga door de Eerste Kamer. Dat lijkt me eerlijk gezegd geen probleem, want ze kennen het wetvoorstel al heel lang, en er staan geen schokkende dongen in. Tenzij de nota van wijziging (over recidive) van de staatssecretaris nog spannende dingen oplevert (denk het niet)… En tenzij de staatssecretaris eerst het moratorium van tafel wil…

Al met al zou de wet dan nog op 1 juli van dit jaar kunnen worden ingevoerd.

Hopelijk wordt er morgen in het AO meer duidelijkheid geschept over de planning.

Schriftelijke antwoorden op Kamervragen

Zojuist publiceerde SZW de antwoorden van staatssecretaris De Krom op de Kamervragen die afgelopen donderdag in het Kamerdebat onbeantwoord bleven vanwege tijdgebrek. Er zijn niet echt opvallende antwoorden, of zaken die vorige week niet al aan de orde kwamen. De antwoorden zijn beknopt, dus vat ik ze niet samen. Wel even alle onderwerpen op een rij (bovendien is dit bericht dan via de zoekfunctie op mijn weblog later weer terug te vinden):

 • Plicht voor kredietgevers om gegevens op te vragen over betalingsachterstanden
 • Wettelijke betalingsperiode van 30 dagen
 • Werk als oplossing van armoede
 • ‘Empoweren’ van vrouwen en microkrediet
 • Armoedeval
 • Integrale visie op armoede en schuldhulpverlening
 • Jeugd Participatie Fonds
 • Budgetwinkels
 • (Aanvullende) alleenstaande ouderkorting
 • Overzicht van de cumulatieve koopkrachteffecten van kabinetsmaatregelen
 • Moratorium en nota van wijziging op het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Verordeningkinderpartcipatie
 • Gerichte toepassing van schuldhulpverlening
 • Verplichte budgetcursus
 • Minder dan 10 jaar in Nederland, dan geen schuldhulp?
 • Jeugdsportfonds
 • Gemeentelijke dienstverlening dichtbij de burger

MOgroep en Federatie Opvang over wetsvoorstel schuldhulpverlening

MOgroep W&MD roept staatssecretaris De Krom van SZW vandaag op, om tòch een breed moratorium voor schuldhulpverlening op te nemen in het Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook de Federatie Opvang draagt een steentje bij aan de lobby. De FO wil bovendien dat het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) er snel komt.

Geen tien jaar in Nederland? Dan geen schuldhulp

Ik heb er gisteren niets over geschreven, maar vanmorgen zie ik, dat veel kranten die het Kameroverleg verslaan openen met dit nieuws van de PVV. De PVV vindt dat alleen mensen die tien jaar onafgebroken in Nederland wonen, een beroep kunnen doen op schuldhulpverlening.

Ik heb er niet over geschreven, omdat ik het geen hoofdpunt vond, en omdat zowel Kamerleden als staatssecretaris niet enthousiast reageerden. Ik geloof dus ook niet dat dit beleid wordt en dat je er als gemeente iets mee moet.

(maar nu heb ik het opgeschreven en heeft de PVV toch weer de headlines. NB. ik probeer echt politiek neutraal te zijn op mijn weblog, maar verbaas me alleen over hoe andere media dit oppakken)

Kabinet steunt wetsvoorstel schuldhulpverlening en verordeningsplicht kinderparticipatie

Vandaag was ik bij het algemeen overleg in de Tweede Kamer over armoedebeleid en schuldhulpverlening. Observatrix, Gemeente.nu en Binnenlands Bestuur zijn mij al voor met een verslag. Tsja, de digitale snelweg is toch sneller dan de A12. Positief is, dat ik nu niet zo uitvoerig hoef te zijn en me kan beperken tot de dingen die echt nieuw zijn:

 • Staatssecretaris De Krom steunt het wetsvoorstel schuldhulpverlening, maar overweegt nog wel een nota van wijziging in te dienen. Daarin zou hij dan voorstellen om in de wet op te nemen, dat je binnen 5 jaar na afronding van de minnelijke schuldregeling niet opnieuw in aanmerking komt voor schuldhulpverlening (net als bij de Wsnp). Hij wil niet verder de beleidsvrijheid van gemeenten inperken. Hij refereert overigens aan een ‘verordeningsplicht’ in het wetsvoorstel, maar ik ga ervan uit dat hij doelt op het verplichte beleidsplan (want in het wetsvoorstel is geen verordeningsplicht opgenomen). Verder leek het er vandaag een beetje op alsof de staatssecretaris de volgende deal wil sluiten: het kabinet steunt het wetsvoorstel mits de Kamer afziet van het inbrengen van moties om een moratorium in te voeren.
 • Gemeenten worden verplicht om in een verordening vast te leggen wat zij doen om participatie van kinderen uit arme gezinnen te bevorderen.
 • Het Kabinet wil geen structurele ondersteuning van vrijwilligers voor hun bijdrage aan schuldhulpverlening en armoedebeleid.
 • Het Kabinet wil optie 2 voor het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) uitwerken, maar wacht eerst de resultaten af van een experiment met de Stichting Preventie Problematische Schulden (had ik nog nooit van gehoord, maar lees erover in deze kamerstukken). NB. vandaag verscheen dit bericht van het BKR.
 • Er is nauwelijks gesproken over hoe en wanneer de normering van de inkomensgrens voor gemeentelijke minimaregelingen (tot 110%) wordt ingevoerd. Enkele Kamerleden signaleren dat het kabinet betaald werk aantrekkelijker wil maken door het sociaal minimum te verlagen, maar niet door de arbeidskorting te verhogen.
 • Er is niet gesproken over schuldhulp aan zelfstandig ondernemers.
 • En oh ja, Hans Spekman (PvdA) overhandigde het boekje Kansarm Kansrijk aan de staatssecretaris en zijn collega-Kamerleden. Ik heb samen met Harrie Postma van het Jeugdsportfonds de redactie gedaan. Opbrengsten gaan naar het Jeugdsportfonds. Hans, bedankt voor de aandacht!

Er was onvoldoende tijd om alle onderwerpen te behandelen. Er volgt binnenkort (enkele weken) daarom waarschijnlijk een ’tweede termijn’.

Gerechtsdeurwaarders willen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Ook de KBvG wil graag dat de wet gemeentelijke schuldhulpverlening er komt. De gerechtsdeurwaarders vinden het vooral belangrijk dat de uitvoeringspraktijk in gemeenten uniformer wordt. Lees het persbericht.

NVVK wil wèl wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De NVVK betreurt het, dat de VNG haar standpunt heeft herzien en de wet liever niet door ziet gaan. Voorzitter Joke de Kock kan zich echter wel vinden in de reden waarom de VNG haar steun intrekt. ‘Want de beoogde bezuinigingen op schuldhulpverlening zijn geen goed idee. Maar juist vanwege die beoogde bezuinigingen is het belangrijk dat die wet er komt.’ Zie persbericht.

Zie ook VNG draait het concept van de integrale schuldhulpverlening de nek om op Observatrix.

VNG steunt niet langer wetsvoorstel schuldhulpverlening

Woeps, deze zag ik niet aankomen… 

De VNG is steeds voorstander van het wetsvoorstel geweest, maar heeft nu een draai gemaakt en wil dat het wordt ingetrokken. Aanleiding zijn de bezuinigingen die het kabinet heeft ingeboekt op de schuldhulpverlening.

Complimenten aan Binnenlands Bestuur voor hun regelmatige primeurs en goede berichtgeving.

Ik denk overigens, dat de VNG de inhoud van het wetsvoorstel wel steunt. Het zijn vooral de voorwaarden waaronder gemeenten hem moeten uitvoeren, waartegen de VNG zich verzet. Zo bezien, vind ik de draai van de VNG wel begrijpelijk. Donderdag praat de Kamer over schuldhulpverlening. Het wetsvoorstel staat niet op de agenda, maar zal ongetwijfeld aan de orde komen.

Naschrift: de VNG heeft  zojuist op haar website hierover een bericht geplaatst.

SZW ondersteunt gemeenten bij schuldhulpverlening

Het ministerie van SZW gaat vooruitlopend op de invoering van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening gemeenten ondersteunen bij de implementatie ervan. Ingezet wordt op drie pijlers:

 1. Voorlichting en kennisdeling;
 2. Ontwikkeling van instrumenten, producten en onderzoek
 3. Opzet van een regionale ondersteuningsstructuur door Divosa. 

Ad 2. In de eerste maanden van 2011 worden de volgende producten ontwikkeld:

 • Handreiking over visie en beleidsplan
 • Onderzoek naar kosten en baten
 • Handreiking  over (innovatieve) samenwerkingsrelaties tussen gemeenten en ketenpartners;
 • Handreiking over effectievere en efficiëntere wijze van organiseren van het primaire proces;
 • Onderzoek naar klantprofielen.

16 december armoedebeleid en schuldhulpverlening in Tweede Kamer

Op 16 december staat armoedebeleid en schuldhulpverlening op de agenda van de commissie SZW van de Tweede Kamer.

Een mooi keurslijf

Met het wetsvoorstel is nu al bereikt, dat schuldhulpverlening hoger op de agenda staat; ook bij gemeenten die jaren niet naar de schuldhulpverlening hebben omgekeken. Dat is al winst, maar geen garantie dat de schuldhulpverlening ook daadwerkelijk verbetert. Ik ben voorstander van een wet die veel sturender is. Een wet die meer duidelijkheid biedt voor schuldenaar, schuldeiser en andere betrokkenen. Een wet zoals bijvoorbeeld de WWB. Met – net als in Engeland en Ierland – misschien zelfs één landelijke organisatie met lokale dependances die de boel aanstuurt (toekomst NVVK?).

De 430 gemeenten vinden nu teveel zelf het wiel uit. Dat is zonde van de kostbare tijd, en het leidt tot ongewenste verschillen in de uitvoering. Ik krijg in elke gemeente waar ik help bij de inrichting van de schuldhulpverlening toch een beetje het gevoel dat we opnieuw het wiel uitvinden en dat we lapwerk uitvoeren op de bestaande praktijk. Ik besef me dat gemeenten vanwege de bezuinigingen niet snel een strenger keurslijf opgelegd zullen/willen krijgen. Maar ik denk, dat meer uniformiteit uiteindelijk juist leidt tot minder kosten.

Meer uniformiteit kun je bijvoorbeeld bereiken door de succesvolle onderdelen van de gedragscodes van de NVVK op te nemen in de wet. Er moet op zijn minst op hoofdlijnen worden aangegeven hoe de schuldhulpverlening dient te worden uitgevoerd en welke producten gemeenten ten minste in huis moeten hebben. Er moet duidelijk worden vastgelegd op welke onderdelen van de schuldhulpverlening de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, zodat klanten goed weten wanneer zij bezwaar en beroep kunnen indienen.

Wat we verder nodig hebben is een model voor vroegsignalering, handvatten voor zelfhulp voor de schuldenaar, een model voor screening aan de poort en een processchema waarbij klantprofielen worden gekoppeld aan producten. Met daarbij normtijden. Vooral de intakefase duurt nu vaak te lang. Misschien kunnen we met een soort borgstelling toewerken naar een situatie waarbij we – ondanks dat het inkomen en schuldenoverzicht nog niet helemaal op orde is – toch al een aanbod doen aan schuldeisers.

Ik zou ook de scheiding tussen het minnelijke en wettelijke traject willen herzien, met behoud van de sterke kanten van beide. Het lijkt me goed als we – een beetje zoals in België – het gehele traject door gemeenten laten uitvoeren en elke schuldregeling laten bezegelen door de rechter. De gemeente komt dan niet meer in de tijdrovende onderhandelingssfeer met schuldeisers.

We gaan standaard saneren in plaats van bemiddelen. Ja, dat betekent dat de overheid het probleem en het risico naar zich toetrekt. Daar staat echter tegenover dat die overheid de terugbetalingsvoorwaarden (denk aan werken en leren) kan bepalen. Het is trouwens ook veel efficiënter, omdat je niet meer gedurende de jarenlange aflosperiode contact hoeft te houden met de schuldeisers.

De toekomstige schuldhulpverlening moet een sluitende aanpak bieden – van preventie, schuldregeling en stabilisatie tot beschermingsbewind en curatele – waarbij per definitie niemand kan uitvallen; ook niet als schulden niet ‘te goeder trouw’ zijn ontstaan.

Ik ben benieuwd naar de mening van de lezer. In de groep schuldhulpverlening heb ik mijn ideeën ingebracht in de discussie Contouren van toekomstige schuldhulpverlening op LinkedIn. Daar staan ook mooie alternatieven en nuances. En op dit weblog – rechtsboven in beeld – kun je stemmen.

Doorwerking Algemene wet bestuursrecht binnen de schuldhulpverlening

Zodra de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking treedt, zijn alle besluiten (mits schriftelijk, met rechtsgevolgen, etc.) in potentie besluiten in het kader van de Awb. Denk bijvoorbeeld aan het besluit tot toelating tot de schuldhulpverlening, maar ook het besluit of iemand zijn auto moet verkopen of het besluit over de hoogte van de aflossing. Dat betekent o.a. dat er bezwaar en beroep mogelijk is, en dat je een goed dossier moet aanleggen en besluiten goed moet motiveren.

De handreiking ‘Doorwerking Algemene wet bestuursrecht binnen de Schuldhulpverlening’ geeft hierin meer inzicht. De handreiking is exclusief voor gemeenten en organisaties met een Abonnement Schuldhulpverlening te downloaden in het Handboek Stimulansz onder ‘Beleid’.

Amendement moet schuldhulpverlening aan zelfstandigen mogelijk maken

Tweede kamerlid Koser Kaya heeft een amendement ingediend om schuldhulpverlening aan ZZP-ers mogelijk te maken.

Overigens verbiedt het wetsvoorstel gemeenten niet om schuldhulpverlening aan te bieden aan zelfstandigen. Wel staat in de Memorie van Toelichting dat de schuldhulpverlening eigenlijk niet bedoeld is voor zelfstandigen met een nog functionerende onderneming.

Selectieve en gerichte schuldhulpverlening

In aanvulling op mijn vorige bericht over het regeerakkoord:

In de financiële bijlage staat: “Met ingang van 2012 kan beroep worden gedaan op een meer selectieve en gerichte toepassing van schuldhulpverlening en nazorg.” Wat het precies betekent, wordt niet toegelicht, maar het lijkt haaks te staan op het huidige wetsvoorstel waar wordt gesproken over een ‘brede toegankelijkheid’.

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat hierover: ‘Eén keer gebruik maken van schuldhulpsanering is het maximum’ en ‘Verplichte budgetcursus voor personen in de schuldhulpsanering, uiteraard op eigen kosten’. Het CDA schrijft in haar programma: ‘Er moet meer aandacht uitgaan naar de plichten van schuldenaren’. In het VVD-verkiezingsprogramma lees ik niets over schuldhulpverlening.

Planning wet schuldhulpverlening

In de verzamelbrief van 28 september van het ministerie van SZW aan gemeenten staat ‘Inwerkingtreding op 1 juli 2011 is nog mogelijk indien de behandeling van het wetsvoorstel door Tweede- en Eerste Kamer op een zodanig tijdstip wordt afgerond dat de publicatie van de wet plaatsvindt voor 1 april 2011.’ Er staat ook dat SZW gemeenten zal ondersteunen bij het verbeteren van de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Controversieel

De voorgestelde wetswijziging om gemeenten meer beleidsvrijheid te geven bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen èn het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening zijn door de nieuwe coalitie alsnog controversieel verklaard.

De wetteksten liggen klaar voor behandeling en stemming in de Tweede Kamer. De vraag is nu wanneer de wetten worden ingevoerd en zelfs òf ze nog worden ingevoerd. Voor de schuldhulpverlening is 1 juli 2011 misschien nog haalbaar. Voor de kwijtschelding geldt, dat de wijziging eigenlijk het beste kan worden ingevoerd tegelijkertijd met de start van een nieuw belastingjaar. Dit om onduidelijkheid en rechtsonzekerheid te voorkomen.

Discussie over kwijtschelding
Afgelopen zomer beantwoordde het demissionaire kabinet nog vragen over de kwijtschelding (nota naar aanleiding van het verslag). De PvdA vroeg bijvoorbeeld of de regering mogelijkheden ziet de bevoegdheden van kwijtschelding ook te verruimen voor mensen met schulden. De demissionaire regering antwoordde, dat de kosten die de afbetaling van schulden betreffen, over het algemeen niet kunnen worden aangemerkt als noodzakelijke bestaanskosten en dus niet bij het bepalen van de betalingscapaciteit in aanmerking kunnen worden genomen. Dit staat ook in de WWB, en de regering wil hier niet van afwijken. Maar de regering merkt wel op, dat lokale overheden voldoende bevoegdheden hebben om het eigen beleid te bepalen in het geval van een minnelijke schuldregeling, dus naast of apart van de kwijtschelding.

PvdA en SP vroegen of de kwijtschelding ook kan worden verruimd voor mensen met een inkomen tot bijvoorbeeld 120% van de bijstandsnorm, zoals ook bij andere inkomensondersteunende maatregelen mogelijk is. De regering antwoordde dat zij geen aanleiding ziet voor discussie over het bestaansminimum en zegt dat deze de reikwijdte van dit wetsvoorstel te buiten gaat.

Lees ook de Memorie van Toelichting m.b.t. kwijtschelding.

Ballonnetje

Wet schuldhulpverlening een groeibriljantje?

Op 6 februari 2009 verscheen de startnotitie voor het wettelijke kader voor schuldhulpverlening. En op 21 januari 2010 ging het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Het kan best nog even duren voordat het wetsvoorstel behandeld wordt. We hebben dus alle tijd (gehad) om goed na te denken over de implicaties van de wet. Het valt me op dat de afgelopen maanden er niet veel echt nieuwe ideeën zijn geopperd. Misschien is het omdat er eigenlijk niet zoveel controversieels in het wetsvoorstel staat, en we berusten in het feit dat er in een later stadium altijd nog nieuwe delen aan de wet kunnen worden toegevoegd, zoals een moratorium?

Ik zal nog eens een ballonnetje oplaten: Moet er in artikel 4 lid 1 niet staan: ‘Indien een persoon zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening wordt binnen x weken een concreet aanbod gedaan’ of zoiets dergelijks.. De wachttijd tussen aanmelding en ‘het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld’ (zoals nu in het wetsvoorstel) is toch eigenlijk niet zo heel relevant? Helemaal niet als de klant na dat gesprek vervolgens nog eens maanden moet wachten tot hij daadwerkelijk geholpen wordt.

En nog één: Als er grote groepen schuldeisers zijn (waaronder de overheid/belastingdienst zelf) die alleen akkoord gaan met een schuldregeling als deze wordt uitgevoerd volgens de gedragscodes van de NVVK, moeten we de gedragscodes dan niet opnemen in de wet?

‘Wetsvoorstel benadeelt zelfstandig ondernemer’

Op Observatrix lees ik een memo van Jacqueline Zuidweg en Peter Benard. Volgens hen worden in het wetsvoorstel voor gemeentelijke schuldhulpverlening twee groepen ondernemers, die privé aansprakelijk zijn voor hun schulden, onterecht uitgezonderd. Het gaat om doorstarters met een levensvatbaar bedrijf en de groep beëindigend ondernemers.

De behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld (zie vorige bericht). Er is dus nog wat tijd om nog eens goed naar de aanbevelingen te kijken.

Uitstel behandeling wetsvoorstel

Vanmiddag is bekend geworden dat het plenaire debat over schuldhulpverlening op 8 september niet doorgaat. De reden is dat de meerderheid van de kamer de discussie over het wetsvoorstel wil voeren met een nieuw kabinet.

Aanvulling d.d. 8 sept. Vandaag lees ik in Binnenlands Bestuur: PvdA-Kamerlid Hans Spekman wilde tijdens dit debat een amendement indienen om een breed wettelijk moratorium mogelijk te maken. Maar waarschijnlijk gaat het debat helemaal niet meer door. Aanstichter van het uitstel is voormalig medestander CDA. De VVD en PVV volgden snel.

Luister op BNR nieuwsradio naar het antwoord van Hans Spekman op de vraag wat hij vindt van het uitstel.

Geen moratorium, maar zelfregulering

Vandaag in een brief van minister Donner aan de Tweede Kamer:

‘Een breed wettelijk moratorium maakt inbreuk op de rechten van schuldeisers terwijl er alternatieven zijn die bijdragen aan de effectiviteit van de minnelijke schuldhulpverlening en op meer draagvlak kunnen rekenen. Om die reden meent het kabinet dat het niet wenselijk en niet noodzakelijk is om te komen tot invoering van een wettelijk moratorium. Tegelijk wil het kabinet inzetten op een verdergaande zelfregulering door de sector die er naar de verwachting toe zal leiden dat schuldeisers in meer gevallen dan tot nog toe een afkoelingsperiode bij de invordering in acht zullen nemen.’

‘Indien het stelsel van zelfregulering in een concreet geval geen oplossing biedt, zou de minnelijke schuldhulpverlening ook meer dan thans gebruik kunnen maken van het dwangakkoord en het minnelijk moratorium, zoals opgenomen de Wsnp.’

Het kabinet baseert haar oordeel onder meer op het vandaag gepubliceerde onderzoek naar de wenselijkheid van een moratorium.

Behandeling wetsvoorstel schuldhulpverlening

Het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening wordt op 8 september vanaf 14.00 uur plenair behandeld in de Tweede Kamer.

Voortschrijdend inzicht over doorwerking Awb in schuldhulpverlening

Zodra de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking treedt, zijn alle besluiten (mits schriftelijk, met rechtsgevolgen, etc.) in potentie besluiten in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Denk bijvoorbeeld aan het besluit tot toelating tot de schuldhulpverlening, maar ook het besluit of iemand zijn auto moet verkopen of het besluit over de hoogte van de aflossing. Dat betekent o.a. dat er bezwaar en beroep mogelijk is, en dat je een goed dossier moet aanleggen en besluiten goed moet motiveren. Erik Rutten legt het allemaal uit tijdens de actualiteitendagen schuldhulpverlening (let op; er zijn nog maar twee bijeenkomsten, en we zitten bijna vol!).

Voorbereiding op de wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Divosa, MOgroep W&MD, NVVK en VNG organiseren op 30 september en 5 en 6 oktober de seminars Integrale Schulphulpverlening. De integrale benadering staat daarin centraal. Lees meer.

Stimulansz organiseert volgende week de laatste twee actualiteitendagen van een reeks. Daarin staan centraal het beleidsplan, wachtlijstbeheer en relatie met de Algemene wet bestuursrecht.

13 okt. Tweede Kamer over armoedebeleid en schuldhulpverlening

De door Donner voorgestelde verordeningsplicht voor armoedebeleid voor gezinnen met schoolgaande kinderen wordt op 13 oktober besproken in de commissie sociale zaken van de Tweede Kamer. Andere agendapunten zijn o.a.:

 • Inkomenseffecten van de Wtcg
 • Motie koudetoeslag voor mensen met een minimuminkomen
 • Landelijk informatiesysteem schulden (LIS)
 • Stand van zaken Stimuleringsprijs en Armoedecoalitie Gemeenten

De gemeenteraad op scherp

De prognose is dat de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening begin 2011 wordt ingevoerd. De wet geeft gemeenten nog de nodige beleidsvrijheid. Het is aan de gemeenteraad om kaders te stellen. Voor een reeks bijeenkomsten in augustus en september heb ik samen met mijn collega Erik Rutten uitgewerkt welke beleidskeuzes je aan de raad kunt voorleggen. Ze zijn geformuleerd als dilemma’s. Door hierop een standpunt in te nemen, geeft de raad richting aan het verplichte beleidsplan.

1. Alleen verplichtingen wet Volledige herijking
2. Klant regelt zelf Klant wordt geholpen
3. Gedragsverandering Financieel-technische oplossing
4. Klant blijft verantwoordelijk Verantwoordelijkheid wordt ontnomen
5. Nooit borg of krediet Altijd borg of krediet
6. Aanbod gericht op beheersbare schulden Aanbod gericht op schuldenvrij
7. Ook niet-problematische schulden Alleen problematische schulden
8. Niet belonen Belonen
9. Niet sanctioneren Sanctioneren
10. Klant meldt zich Klant wordt opgezocht
11. 36 maanden heilig 36 maanden niet heilig
12. Schuldhulpverlening zelf uitvoeren Uitbesteden of samenwerken
13. Zelfstandig ondernemers niet helpen Zelfstandig ondernemers helpen
14. Niet hypotheek overnemen Hypotheek overnemen

Het zijn niet allemaal heel fundamentele vragen, maar wel concreet en herkenbaar genoeg voor raadsleden. In de meeste gevallen maakt de raad geen zwart/wit-keuze, maar bepaalt zij haar positie tussen twee uitersten.

Hoe ver reikt de eigen verantwoordelijkheid van de schuldenaar? Dat is een onderwerp (4) dat meestal een aardige discussie oplevert. Vind je dat de klant die niet meewerkt, eerst en vooral zelf met de gebakken peren zit? Of ontneem je hem door middel van bijvoorbeeld budgetbeheer of beschermingsbewind de verantwoordelijkheid over zijn financiële handelen, omdat hij anders voor grote maatschappelijke kosten zorgt en schuldeisers dupeert?

En hoeveel risico wil je dragen als gemeente (5)? Veel schulden zijn relatief eenvoudig op te lossen door ze simpelweg als gemeente over te kopen. Maar dat kan een dure grap worden voor de gemeente. Hoe ver wil je daar in gaan?

Het is, denk ik, ook goed om bij raadsleden tussen de oren te krijgen dat een schuldenvrije toekomst niet voor iedereen haalbaar is (6). Denk bijvoorbeeld aan mensen met fraudeschulden of verslavingen. In dat geval kun je als gemeente beter insteken op het ‘hanteerbaar’ maken van de schulden.

Hoe proactief wil je als gemeente zijn (2 en 10)? Zoek je klanten op, of wacht je tot ze zich bij het loket melden? En moet het aanvraagformulier volledig ingevuld zijn, of wil daarbij ondersteuning bieden?

Genoeg discussievoer voor een enerverende commissievergadering. Wacht daar niet te lang mee, want de tijd dringt!

Planning wet schuldhulpverlening

Ik heb de prognose voor de invoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening al een paar keer moeten bijstellen. Nu weer, omdat zojuist bekend is geworden dat het wetsvoorstel pas na het zomerreces behandeld zal worden door de Tweede Kamer. Dan wordt invoering op 1 januari 2011 wel krap. Alternatief is 1 april 2011, want van de regel dat wetten alleen op 1 januari of 1 juli kunnen worden ingevoerd, kan worden afgeweken.

Formeel moet een wet drie maanden voor inwerkingtreding in de staatscourant worden gepubliceerd. Maar ook daarvan kan worden afgeweken als de inhoud van de wet ruim vantevoren bekend is.

Op het moment dat de wet in werking treedt, moet formeel ook het beleidsplan gereed zijn. Maar ik verwacht dat het ministerie van SZW hier soepel mee om zal gaan, en gemeenten wat extra tijd geeft. Maar let op: vanaf invoerdatum is voor klanten bezwaar en beroep mogelijk. Dan moet de gemeente wel al goed hebben vastgelegd op grond waarvan klanten bezwaar kunnen maken…

@ Gisteren vond in Zwolle de eerste van een reeks actualiteitendagen schuldhulpverlening plaats. Deze zijn onder andere bedoeld om gemeenten voor te bereiden op de wet. De zaal zat vol; een teken dat gemeenten niet willen wachten op besluitvorming en nu al aan de slag gaan met het opschudden van de schuldhulpverlening! Maar dat moet ook wel, want het voorbereiden, schrijven en vaststellen van alleen al het beleidsplan kost je gemakkelijk een half jaar.

Donner informeert Kamer over schuldhulpverlening

Minister Donner informeert de Tweede Kamer in een brief (4 juni) over vijf onderwerpen op het gebied van schuldhulpverlening:

 1. Verschillen tussen minnelijk traject en Wsnp, met een overzicht van de slagingspercentages;
 2. Initiatief van de gemeente Nijmegen ‘Eerst verlossen, dan aflossen’ (gemeente wilde de schuld van jongeren volledig overnemen, maar deze bleek veel hoger dan verwacht (€ 9000 i.p.v. € 2500);
 3. Mogelijkheden van een Postbus 51-campagne over hulp bij schulden;
 4. Motie Ortega-Martijn (over vrijwilligers);
 5. Stand van zaken certificering.

Behandeling wet schuldhulpverlening

De plenaire Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening staat gepland in de week van 23, 24 en 25 juni, dus toch nog voor het zomerreces. Mijn voorspelling is dat de invoeringsdatum 1 januari 2011 wordt.

Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening staat nog niet gepland in de Tweede Kamer. Gezien de drukke agenda’s, vakantiedagen en verkiezingen is nu de verwachting dat de wet – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – niet meer voor het zomerreces in de Staatscourant zal staan.

Donner antwoordt op Kamervragen over wet schuldhulpverlening

De antwoorden zijn gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. 32 kantjes. Ik heb het nog niet helemaal doorgeploegd, maar kreeg al wel een bevestiging van datgene waar we bij Stimulansz al vanuit gingen: niet de in de wet genoemde 4-wekentermijn is waar we ons (juridische gezien) veel zorgen over moeten maken, maar vooral de 8-wekentermijn die gaat gelden en het feit dat de Wet Dwangsom van toepassing wordt. Een citaat uit de antwoorden:

‘De wachttijd is de termijn die geldt voor het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en is dus geen termijn waarbinnen een besluit genomen moet worden. Indien de wachttijd van vier weken niet gehaald wordt, is het niet mogelijk voor de hulpvrager om hiertegen bezwaar te maken. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen regelt een dwangsom voor het niet naleven van de voorgeschreven beslistermijnen. Bij het niet halen van de termijn van vier weken is geen sprake van het niet naleven van een beslistermijn en is dus geen dwangsom verschuldigd. Dat hoeft niet expliciet in dit wetsvoorstel te worden geregeld. Op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de gemeente gehouden binnen een redelijke termijn na de indiening van de aanvraag (voor schuldhulpverlening) een besluit te nemen. Indien de gemeente niet binnen deze redelijke termijn een besluit neemt kan, indien aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan, het college van B en W een dwangsom verschuldigd zijn.
In het geval de gemeente zich niet aan de wachttijd houdt kan de belanghebbende een klacht indienen bij de Nationale ombudsman, de gemeentelijke ombudsman of gebruik maken van de klachtenprocedure van de desbetreffende gemeente. Voor overige beslissingen – dus niet de beslissing tot aanbod van of weigering van schuldhulpverlening – is bezwaar en beroep mogelijk indien de beslissing een besluit is in de zin van de Awb.’

Nieuwe wet: wat moet je als gemeente eerst oppakken

Klik hier voor de presentatie die ik gisteren verzorgde tijdens een Studiedag van de NVVK. Dit congres was het eerste in een reeks van congressen (ook van Elsevier, kerckebosch, ..) waarin de nieuwe wet prominent op de agenda staat. Dan laat ik het kleinschaligere platform schuldhulpverlening even buiten beschouwing; daar stond de nieuwe wet al vanaf het begin op de agenda.

Ik heb de indruk dat de wet redelijk positief wordt ontvangen. Wel zijn er nog een aantal vragen, bijvoorbeeld of  de aanmelding een aanvraag is zoals bedoeld in artikel 4:1 Algemene wet bestuursrecht. Dat is een aanvraag tot het afgeven van een beschikking en daarop is de Wet dwangsom van toepassing. Dat zou inhouden dat de gemeente niet alleen binnen vier weken een eerste gesprek met de verzoeker dient te hebben, maar dat zij ook binnen een redelijke termijn van maximaal acht weken tot een besluit dient te komen. Die termijn is voor de burger af te dwingen en verlangt van de gemeente meestal beduidend meer actie dan een simpel gesprek.

Scan
Gisteren heeft Stimulansz ook een scan gepresenteerd. De scan bevat een aantal kernvragen die leidend zijn bij het invullen van het verplichte beleidsplan. Binnenkort wordt deze breder verspreid.

Prognose invoering wet schuldhulpverlening

De prognose is nu dat de wet op 1 juli wordt ingevoerd. Gemeenten krijgen daarna nog 3 maanden – dus tot 1 oktober – de tijd om beleidsregels en een beleidsplan te schrijven. Zie ook wetgevingskalender.

Reactie op wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

De vaste Kamercommissie SZW vindt het wetsvoorstel goed genoeg om hem openbaar te behandelen in de Tweede Kamer. De regering moet dan eerst nog wel een aantal vragen beantwoorden. Lees het verslag met de vragen en opmerkingen van de commissie.

De strekking van de vragen en opmerkingen is, dat de wet weinig garanties geeft voor voldoende kwaliteit. En dat het teveel een kaderwet is en aan gemeenten te veel ruimte geeft om invulling te geven aan de wet.

VNG wil voldoende en structurele middelen voor schuldhulpverlening

De VNG maakt zich zorgen over de balans tussen verplichtingen en beschikbare instrumenten. Dat staat in een reactie op het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening die vorige week aan de Tweede Kamer is gestuurd. Gemeenten moeten volgens de VNG het volgende gereedschap krijgen voor de uitvoering van hun taak:

 • Voldoende financiële middelen
 • Breed moratorium, bijvoorbeeld het intrekken van incassomaatregelen
 • Landelijk informatiesysteem schulden
 • Een basisbankrekening met roodstand en krediet. De bank mag deze niet blokkeren op basis van het verrekeningsrecht. De rekeninghouder kan hierop het inkomen ontvangen en zijn betalingsverkeer regelen.

Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

Het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerste indruk: weinig artikelen, dus nog veel beleidsvrijheid voor gemeenten. Geen verrassingen. Geheel in lijn met vorige contourennota. De wet leunt vooral zwaar op de Memorie van Toelichting en de gedachte dat deze wet gemeenten in ieder geval verplicht om goed na te denken over de schuldhulpverlening. De belangrijke punten: 

Gemeenten moeten voor ten hoogste vier jaren een beleidsplan vaststellen. Daarin wordt in ieder geval beschreven: doelen, acties, beoogde resultaten, maatregelen om de kwaliteit te borgen, (preventieve) maatregelen om schulden te voorkomen, de wijze waarop de schuldhulpverlening wordt afgestemd op de situatie van de verzoeker en de maximale wachttijd voor het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.

Bovengenoemde wachttijd mag max. 4 weken bedragen, en max. 3 werkdagen bij een bedreigende situatie. De gemeente moet inzicht geven in het aantal weken tussen het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en het bereiken van het resultaat. De maximale wachttijd is een termijn van orde. Dit betekent dat er geen directe sanctie voor de gemeente is, indien deze de geldende termijn overschrijdt.

Er ontstaat op grond van dit wetsvoorstel van rechtswege niet een recht op schuldhulpverlening. Een eventueel recht op schuldhulpverlening ontstaat pas nadat het college van B en W de beslissing heeft genomen tot aanbod van schuldhulpverlening. Een beslissing van het college van B en W tot het doen van een aanbod of tot het weigeren van schuldhulpverlening is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen een dergelijke beslissing is dan ook bezwaar en beroep mogelijk. Er verandert dus feitelijk niets, maar ik verwacht dat gemeenten naar aanleiding van deze wet nog eens goed gaan kijken naar de status die zij nu geven aan de schuldhulpverleningsovereenkomst (zo werd het gisteren ook besproken in het platform schuldhulpverlening.. waarbij het ministerie van SZW ook aanwezig was voor een toelichting. Verslag volgt binnenkort). Lees ook het artikel Bezwaar en Beroep in de schuldhulpverlening.

Het kabinet heeft eerder al extra middelen vrijgemaakt voor schuldhulpverlening in de jaren 2009 tot en met 2011. De regering meent dat structurele extra middelen niet nodig zijn.

De regering is van mening dat gemeentelijke schuldhulpverlening niet bedoeld is voor zelfstandigen met een nog functionerende onderneming (maar als de gemeente het wenst, kan het wel!). Indien het voortbestaan van een onderneming in gevaar is vanwege te hoog oplopende schulden zal de zelfstandige veelal bij een bank aankloppen om extra krediet. Indien het niet mogelijk is het benodigde extra krediet bij een bank te verkrijgen, kan een zelfstandige beroep doen op het Bbz 2004.

Aan gemeenten wordt gevraagd beleidsregels op te stellen waarin wordt vastgelegd op basis van welke individuele omstandigheden een natuurlijke persoon de toegang tot de schuldhulpverlening wordt ontzegd. Er is dus geen verordeningsplicht.

De Recofa-methode geldt ingeval van toepassing van de Wsnp. De regering acht het zeer gewenst dat de Recofa-methode ook geldt bij de gemeentelijke schuldhulpverlening en dat maximaal 5% van de bijstandsnorm zal worden aangewend voor aflossing. De regering acht het van belang dat controle van de hoogte van de afloscapaciteit ten minste jaarlijks plaatsvindt.

Vooralsnog komt er geen moratorium in de wet. Op 1 juli 2010 wordt een onderzoek naar het moratorium afgerond.

Bekijk ook dit filmpje met een interview met Klijnsma.

Zie ook berichtgeving VNG.

En zie ook de reactie van Tamara Madern (Nibud).. Wij organiseren samen de platforms schuldhulpverlening.

Brief Klijnsma over schuldhulpverlening

Vandaag heeft staatssecretaris Klijnsma een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze de Kamer informeert over een aantal ontwikkelingen rond schuldhulpverlening. De onderwerpen moratorium en jongeren licht ik er even uit:

Moratorium
Het onderzoek naar de vraag of en zo ja hoe een breed wettelijk moratorium in het kader van de minnelijke schuldhulpverlening vormgegeven kan worden, zal uiterlijk 1 juli 2010 worden afgerond.

Los van de eventuele totstandkoming van een breed wettelijk moratorium vindt het Kabinet het van belang dat de uitvoerende partijen op het terrein van de schuldhulpverlening tot een afspraak komen over een afkoelingsperiode. Dit is voor het kabinet aanleiding de VNG en de schuldeisers op te roepen om op korte termijn een breed convenant te sluiten over een afkoelingsperiode in de minnelijke schuldhulpverlening. Naast de instelling van een afkoelingsperiode kunnen in een dergelijk convenant ook zaken aan de orde komen als de kwaliteit van de schuldhulpverlening, de lengte van de afkoelingsperiode, noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen schuldhulpverlening en schuldeisers, de reactietermijn over en weer en wanneer de afkoelingsperiode al dan niet ingezet kan worden.

De KBvG stelt voor om tot een afkoelingsperiode in het minnelijk traject te komen. Essentiële onderdelen van het alternatief van de KBvG voor een breed wettelijk moratorium zijn:

 1. Het via de gerechtsdeurwaarders en op basis van afspraken overcommunicatie en doorlooptijden en (zo mogelijk geautomatiseerd) uitwisselen van informatie tussen schuldeisers en de schuldhulpverlening. Het aldus realiseren van een afkoelingsperiode, waarbinnen de schuldhulpverlening kan inventariseren en beoordelen en de gerechtsdeurwaarder de hem bekende vorderingen op betrokkene kan aanmelden bij de schuldhulpverlening;
 2. Het in overleg tussen gerechtsdeurwaarder en opdrachtgever niet ondernemen van kostenverhogende invorderingsactiviteiten tijdens deze afkoelingsperiode.

De hierboven genoemde onderdelen van het alternatief van de KBvG zijn naar de mening van Klijnsma ook essentiële onderdelen (wellicht in aangepaste vorm) van het door haar nagestreefde brede convenant over een afkoelingsperiode tussen gemeenten en de belangrijkste schuldeisers.

Jongeren
Een van overheidswege voorgeschreven regeling over de wijze waarop een schuldhulpverleningstraject moet worden ingevuld zoals de PvdA voorstelt, vindt Klijnsma geen goed idee. Dat neemt echter niet weg dat zij wel positief is over het initiatief van de gemeente Nijmegen “Nu verlossen, later aflossen”, dat in het aanvalsplan is vermeld. De gemeente Nijmegen neemt de schulden via een saneringskrediet tijdelijk over, waardoor de jongere zijn opleiding kan afmaken en hij de schuld bij het vinden van een baan alsnog kan aflossen.

Over het onderwijs: Het samenstellen van lesprogramma’s is de eigen verantwoordelijkheid van de scholen. Desondanks laat CentiQ ook een aantal pilots op VMBO en HAVO/VWOscholen uitvoeren waarin gekeken wordt wat de meest effectieve en leuke manier is om financiële educatie in te bedden in bestaande vakken zoals rekenen, economie en maatschappijleer. Na die pilots komt er een handreiking voor scholen op grond waarvan scholen financiële educatie gemakkelijker kunnen inpassen in het bestaande onderwijs.

CentiQ is voornemens in februari van volgend jaar een nieuwe jongerencampagne te starten die de jongere gaat helpen slimme financiële keuzes te maken. Het eerste thema is mobiele telefonie.

Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Dat staat in een persbericht d.d. 16 oktober van SZW, waar verder niets nieuws in staat. Ik heb begrepen dat het wetsvoorstel naar verwachting in december zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Moties breed moratorium, wachtlijsten, kwaliteitseisen en vrijwilligersorganisaties

Kamerlid Karabulut (SP) heeft vorige week drie moties ingediend. In de eerste motie verzoekt zij de regering een breed moratorium in het wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening op te nemen. In de tweede motie verzoekt zij de regering om de wachtlijsten voor schuldhulpverlening bij de gemeenten inzichtelijk te maken en de Kamer hierover voor 1 januari 2010 te informeren. In de derde motie verzoekt zij de regering om minimale kwaliteitseisen op te nemen in het wetsvoorstel wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening. Alledrie de moties zijn verworpen.

Kamerleden Spekman (PvdA) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) verzoeken de regering in een motie om van de 130 mln. extra middelen voor schuldhulpverlening een substantieel deel beschikbaar te stellen voor landelijke vrijwilligersorganisaties, die in samenwerking met gemeenten en/of professionele schuldhulporganisaties projecten starten die het ondersteunende «werk» van vrijwilligers bij schuldhulpverlening bevorderen en daarmee de effectiviteit van schuldhulpverlening verbeteren. Deze motie is aangenomen. Klijnsma stelt 5 miljoen euro beschikbaar.

Invoering zorgplicht wellicht eerder dan 1 juli 2010

In de wetsvoorstellen noemt staatssecretaris Klijnsma 1 juli 2010 als invoeringsdatum voor de wettelijke regeling voor de gemeentelijke schuldhulpverlening. Gisteravond zei zij echter – ook op aandringen van de Tweede Kamer – dat zij zal proberen om de wet ‘enkele maanden’ eerder in te voeren. Ze voegde eraan toe dat een soepele invoering ook afhangt van de reacties van de Tweede Kamer op haar voorstellen.

Moratorium
Klijnsma wil het brede moratorium – ondanks aandringen van Kamerleden – nu nog niet opnemen in de wet, omdat dit tot vertraging zou leiden. Ze geeft aan zorgvuldig de (juridische) haken en ogen te willen onderzoeken. In een later stadium kan het moratorium wellicht alsnog worden ingevoerd. Ze zal de Kamer informeren over de tijdsplanning.

Aanvulling op dit bericht d.d. 7-10-2009: het verslag van het Tweede Kamer-overleg op 10 september is inmiddels vastgesteld.

Voorproefje op debat schuldhulpverlening

Een voorproefje op het debat dat zometeen start in de Tweede Kamer over schuldhulpverlening. Klik hier.

Deze week in de Tweede Kamer

Woensdag vergadert de commissie sociale zaken over armoedebeleid. De dag erna wordt er vergaderd over schuldhulpverlening.