Reactie op wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

De vaste Kamercommissie SZW vindt het wetsvoorstel goed genoeg om hem openbaar te behandelen in de Tweede Kamer. De regering moet dan eerst nog wel een aantal vragen beantwoorden. Lees het verslag met de vragen en opmerkingen van de commissie.

De strekking van de vragen en opmerkingen is, dat de wet weinig garanties geeft voor voldoende kwaliteit. En dat het teveel een kaderwet is en aan gemeenten te veel ruimte geeft om invulling te geven aan de wet.

Geef een reactie