Minder bewijsstukken bij aanvraag bijzondere bijstand in Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf had tot voor kort voor elke regeling een apart formulier. Voor iedere regeling moesten ook weer andere, maar soms ook dezelfde, bewijsstukken ingeleverd worden. Dat is inmiddels verleden tijd. Nu kunnen inwoners van Ooststellingwerf met nog maar één formulier een beroep doen op de bijzondere bijstand of het gemeentelijk minimabeleid. Niet alleen het aantal formulieren is teruggebracht, ook het aantal informatievragen is sterk teruggebracht. In de oude situatie moest iemand die niet eerder een regeling had aangevraagd minstens acht kantjes met informatie invullen. Nu hoeft nog maar een beperkt aantal gegevens op één A4tje te worden ingevuld. Het maakt dan niet uit of iemand bij de gemeente bekend is wegens een eerdere betaling of niet, iedereen kan een aanvraag doen door middel van één formulier.

Naast het terugbrengen van het aantal formulieren is ook het aantal bewijsstukken dat gevraagd wordt sterk verminderd. In de oude situatie moest iemand onder andere bankafschriften, loonspecificaties, bewijsstukken van eigen woning en kentekenbewijzen inleveren. Dat hoeft nu niet meer. Sociale Zaken van Ooststellingwerf is gekoppeld aan de applicatie Suwinet-Inkijk. Door hiervan gebruik te maken hoeft de gemeente niet naar de bekende weg te vragen en hoeft iemand die bijzondere bijstand aanvraagt, niet langer allemaal bewijsstukken in te leveren. Als een aanvraag wordt ingediend, wordt aan de hand van al bekende gegevens beoordeeld of iemand recht op een bijdrage heeft. Er worden alleen nog aanvullende bewijsstukken opgevraagd in situaties waarin niet alle gegevens achteraf kunnen worden beoordeeld of als er twijfels zijn.

Om duidelijk te maken welke bewijsstukken iemand nog wel moet inleveren, is een handig boekje gemaakt waarin alles nog eens op een rijtje staat. Dit boekje wordt samen met een retourenvelop bij ieder aanvraagformulier meegegeven.

Is de werkwijze in Ooststellingwerf dan zo uniek? Nee, er zijn meerdere gemeenten die op deze manier werken. Meestal is die werkwijze echter gericht op bestaande cliënten. Ooststellingwerf heeft die werkwijze uitgebreid naar alle cliënten/nieuwe aanvragers en dat is wel redelijk uniek.

Voor meer informatie kun je de volgende documenten downloaden:

  1. Brochure Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2010  
  2. Aanvraag-Inlichtingenformulier Bijzondere bijstand en Minimabeleid  
  3. Besluit op aanvraag Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Geef een reactie