Eerst verlossen, dan aflossen

In Nijmegen melden zich per week gemiddeld vier jongeren met een problematische schuld. De gemiddelde schuld van een jongere is € 2.500. De gemeenteraadsfractie van de PvdA stelde vorig jaar voor om de schulden van deze jongeren middels een saneringskrediet van het GKB over te nemen op voorwaarde dat een aantal in een contract vastgestelde afspraken wordt nagekomen. Lees het PvdA-voorstel (doc.).

Het treffen van een schuldregeling is vaak lastig bij jongeren, omdat zij nauwelijks of geen aflossingscapaciteit hebben, en omdat schuldeisers inschatten dat de jongere zijn aflossingscapaciteit de komende jaren nog kan vergroten door te gaan werken.

@ Deze maatregel kun je toepassen op alle klanten. Slagingspercentage neemt toe, maar het risico voor de gemeente ook.

Geef een reactie