13 okt. Tweede Kamer over armoedebeleid en schuldhulpverlening

De door Donner voorgestelde verordeningsplicht voor armoedebeleid voor gezinnen met schoolgaande kinderen wordt op 13 oktober besproken in de commissie sociale zaken van de Tweede Kamer. Andere agendapunten zijn o.a.:

  • Inkomenseffecten van de Wtcg
  • Motie koudetoeslag voor mensen met een minimuminkomen
  • Landelijk informatiesysteem schulden (LIS)
  • Stand van zaken Stimuleringsprijs en Armoedecoalitie Gemeenten

Geef een reactie