Donner informeert Kamer over schuldhulpverlening

Minister Donner informeert de Tweede Kamer in een brief (4 juni) over vijf onderwerpen op het gebied van schuldhulpverlening:

  1. Verschillen tussen minnelijk traject en Wsnp, met een overzicht van de slagingspercentages;
  2. Initiatief van de gemeente Nijmegen ‘Eerst verlossen, dan aflossen’ (gemeente wilde de schuld van jongeren volledig overnemen, maar deze bleek veel hoger dan verwacht (€ 9000 i.p.v. € 2500);
  3. Mogelijkheden van een Postbus 51-campagne over hulp bij schulden;
  4. Motie Ortega-Martijn (over vrijwilligers);
  5. Stand van zaken certificering.

Geef een reactie