Amendement moet schuldhulpverlening aan zelfstandigen mogelijk maken

Tweede kamerlid Koser Kaya heeft een amendement ingediend om schuldhulpverlening aan ZZP-ers mogelijk te maken.

Overigens verbiedt het wetsvoorstel gemeenten niet om schuldhulpverlening aan te bieden aan zelfstandigen. Wel staat in de Memorie van Toelichting dat de schuldhulpverlening eigenlijk niet bedoeld is voor zelfstandigen met een nog functionerende onderneming.

Geef een reactie