VNG tegen verordeningsplicht kinderparticipatie

De VNG is tegen de verplichting om een verordening te maken voor kinderparticipatie vanwege lastenverzwaring en een beperking van de mogelijkheid tot maatwerk via de individuele bijzondere bijstand. Een verorderingsplicht vanuit de rijksoverheid staat daarnaast haaks op het toedelen van autonomie zoals opgenomen in de Gemeentewet.
Volgende week bespreekt de Tweede Kamer het voorstel voor het invoeren van de verordeningsplicht.

Geef een reactie