Planning wet schuldhulpverlening

In de verzamelbrief van 28 september van het ministerie van SZW aan gemeenten staat ‘Inwerkingtreding op 1 juli 2011 is nog mogelijk indien de behandeling van het wetsvoorstel door Tweede- en Eerste Kamer op een zodanig tijdstip wordt afgerond dat de publicatie van de wet plaatsvindt voor 1 april 2011.’ Er staat ook dat SZW gemeenten zal ondersteunen bij het verbeteren van de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Geef een reactie