Slotconferentie Europees Jaar voor bestrijding armoede en sociale uitsluiting

In de verzamelbrief van 28 september van SZW aan gemeenten schrijft minister Donner:

“Op donderdag 25 november van 13.15 uur tot 17.00 uur organiseer ik de nationale slotconferentie Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010. Het doel van deze middag is om u – op basis van de resultaten van het Europees Jaar – te blijven inspireren en motiveren bij de aanpak van armoede en sociale uitsluiting.

Omdat ik het belangrijk vind dat er zoveel mogelijk wethouders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bij deze conferentie aanwezig kunnen zijn, ontvangt u deze vooraankondiging. U bent vanaf 12.00 uur welkom voor een inlooplunch en een informatiemarkt waar o.a. de resultaten van de subsidieprojecten worden gepresenteerd. Na 17.00 uur is er nog een borrel. De slotconferentie heeft plaats in de Grote Kerk te Den Haag. De officiële uitnodiging ontvangt u uiterlijk vier weken voorafgaand aan de conferentie.

Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben zich het afgelopen jaar extra ingezet om armoede en sociale uitsluiting duurzaam te verminderen. Voorbeelden zijn de Stedenestafette en de acht subsidieprojecten van het Europees Jaar 2010. Ik vind het dan ook belangrijk om hier samen bij stil te staan en ook samen naar de toekomst te kijken. Een van de onderdelen van deze middag zal in elk geval het uitreiken van een Stimuleringsprijs zijn. Bij de officiële uitnodiging ontvangt u uiteraard ook het definitieve programma voor die dag.”

Geef een reactie