Regeerakkoord

Uit het regeerakkoord en financiële bijlage:

  • De inkomensgrens van gemeentelijk minimabeleid wordt genormeerd. Er wordt een maximumgrens van 110% WML ingevoerd. Het kabinet wil hiermee structureel 40 miljoen per jaar besparen.
  • Op schuldhulpverlening wordt structureel 20 miljoen per jaar bezuinigd.

In beide gevallen vraag ik me af welke budgetten dan worden gekort. De middelen die op dit moment voor armoedebeleid en schuldhulpverlening beschikbaar zijn, zijn namelijk ongeoormerkte onderdelen van het gemeentefonds (afgezien van de 130 miljoen voor schuldhulpverlening uit het crisisakkoord).

Geef een reactie