Wetsvoorstel schuldhulpverlening aangepast!

Zojuist kreeg ik de nota van wijziging van het wetsvoorstel schuldhulpverlening onder ogen die de staatssecretaris tijdens het Kamerdebat had aangekondigd (toezender bedankt!). Belangrijkste wijzigingen:

  1. Het college kan schuldhulpverlening weigeren in geval een persoon al eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening. Het gaat hier om een bevoegdheid van het college en dus niet om een verplichting. NB. in de toelichting wordt vermeld, dat bij de door gemeenten succesvol afgeronde trajecten blijkt, dat circa een derde van de cliënten opnieuw om hulp vraagt.
  2. Gemeenten moeten nog wel een beleidsplan schrijven, maar de wet schrijft niet meer exact voor wat er in moet staan.
  3. Ook wordt geregeld dat schuldhulpverlening beperkt wordt tot personen die woonachtig zijn in Nederland. ‘Dit betekent dat een voorwaarde voor de toegang tot schuldhulpverlening is dat tussen de betrokkene en Nederland een persoonlijke band van duurzame aard bestaat. Hierbij moet worden vastgesteld of de betrokkene het middelpunt van zijn maatschappelijk leven in Nederland heeft. Doorslaggevend is in welke mate betrokkene een juridische binding, een economische binding en een sociale binding met Nederland heeft. Waar iemand woont wordt door het college beoordeeld op basis van de feitelijke omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert.’

Geef een reactie