Stemming over kwijtschelding belastingen

op 14 maart stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om gemeenten meer beleidsruimte te geven bij kwijtschelding van lokale belastingen. Kamerlid Ulenbelt (SP) heeft een amendement ingediend waarin hij verzoekt de inkomensgrens voor kwijtschelding te verhogen.

Geef een reactie