Amendementen voor moratorium en inlichtingenplicht schuldeisers

Zoals al was aangekondigd is deze week door de SP een amendement ingediend voor invoering van een breed moratorium. PvdA en CDA waren dit ook al van plan. De SP stelt daarnaast ook voor een inlichtingenplicht voor schuldeisers in te voeren: ‘Een schuldeiser verstrekt aan het college dat daarom vraagt, binnen drie weken alle inlichtingen die dat college nodig heeft voor de uitvoering van deze wet.’

Het moratorium en de inlichtenplicht moeten volgens de indiener onderdeel worden van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Begin maart wordt daarover gestemd.

Geef een reactie