SZW ondersteunt gemeenten bij schuldhulpverlening

Het ministerie van SZW gaat vooruitlopend op de invoering van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening gemeenten ondersteunen bij de implementatie ervan. Ingezet wordt op drie pijlers:

  1. Voorlichting en kennisdeling;
  2. Ontwikkeling van instrumenten, producten en onderzoek
  3. Opzet van een regionale ondersteuningsstructuur door Divosa. 

Ad 2. In de eerste maanden van 2011 worden de volgende producten ontwikkeld:

  • Handreiking over visie en beleidsplan
  • Onderzoek naar kosten en baten
  • Handreiking  over (innovatieve) samenwerkingsrelaties tussen gemeenten en ketenpartners;
  • Handreiking over effectievere en efficiëntere wijze van organiseren van het primaire proces;
  • Onderzoek naar klantprofielen.

Geef een reactie