Minima krijgen kosten kwijtschelding terug

Minima die kosten hebben moeten maken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te krijgen in Lingewaard, krijgen die kosten terugbetaald. In sommige gevallen moesten de mensen met een minimum inkomen of bijstandsuitkering betalen voor een CIZ-toets om kwijtschelding te krijgen.

Geef een reactie