Te weinig hulp voor harde kern in bijstand

Uitkeringsgerechtigden met veel problemen krijgen te laat en te weinig hulp van sociale diensten. Een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (‘Maatwerk bij Meervoudigheid’) maakt dit duidelijk. Hoewel de IWI schat dat 50 tot 70 procent van de bijstandsgerechtigden kampt met zogeheten multiproblematiek, zijn er weinig gespecialiseerde klantmanagers. De IWI noemt een aantal verbeterpunten voor de uitvoering:

  • De samenwerking tussen diverse professionals kan beter;
  • Er moeten methodieken ontwikkeld worden voor een gezamenlijke aanpak van multiproblematiek en re-integratie en voor preventie en regievoering;
  • De informatie-uitwisseling moet verbeterd worden o.a. door betere registratie ondersteund door automatisering;
  • De effecten van de interventies moeten beter zichtbaar gemaakt worden, ook in termen van maatschappelijke opbrengsten.

Staatssecretaris De Krom van SZW schrijft in de brief waarin hij het IWI-rapport aanbiedt aan de Eerste en Tweede Kamer: “Ik streef ernaar om afspraken te maken met UWV, VNG en Divosa over de aanpak van de bovengenoemde verbeterpunten. Deze afspraken zullen gemaakt worden binnen de bestaande wettelijke en budgettaire kaders.”

Geef een reactie