Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Dat staat in een persbericht d.d. 16 oktober van SZW, waar verder niets nieuws in staat. Ik heb begrepen dat het wetsvoorstel naar verwachting in december zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Geef een reactie