Selectieve en gerichte schuldhulpverlening

In aanvulling op mijn vorige bericht over het regeerakkoord:

In de financiële bijlage staat: “Met ingang van 2012 kan beroep worden gedaan op een meer selectieve en gerichte toepassing van schuldhulpverlening en nazorg.” Wat het precies betekent, wordt niet toegelicht, maar het lijkt haaks te staan op het huidige wetsvoorstel waar wordt gesproken over een ‘brede toegankelijkheid’.

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat hierover: ‘Eén keer gebruik maken van schuldhulpsanering is het maximum’ en ‘Verplichte budgetcursus voor personen in de schuldhulpsanering, uiteraard op eigen kosten’. Het CDA schrijft in haar programma: ‘Er moet meer aandacht uitgaan naar de plichten van schuldenaren’. In het VVD-verkiezingsprogramma lees ik niets over schuldhulpverlening.

Geef een reactie