Planning wet schuldhulpverlening

Ik heb de prognose voor de invoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening al een paar keer moeten bijstellen. Nu weer, omdat zojuist bekend is geworden dat het wetsvoorstel pas na het zomerreces behandeld zal worden door de Tweede Kamer. Dan wordt invoering op 1 januari 2011 wel krap. Alternatief is 1 april 2011, want van de regel dat wetten alleen op 1 januari of 1 juli kunnen worden ingevoerd, kan worden afgeweken.

Formeel moet een wet drie maanden voor inwerkingtreding in de staatscourant worden gepubliceerd. Maar ook daarvan kan worden afgeweken als de inhoud van de wet ruim vantevoren bekend is.

Op het moment dat de wet in werking treedt, moet formeel ook het beleidsplan gereed zijn. Maar ik verwacht dat het ministerie van SZW hier soepel mee om zal gaan, en gemeenten wat extra tijd geeft. Maar let op: vanaf invoerdatum is voor klanten bezwaar en beroep mogelijk. Dan moet de gemeente wel al goed hebben vastgelegd op grond waarvan klanten bezwaar kunnen maken…

@ Gisteren vond in Zwolle de eerste van een reeks actualiteitendagen schuldhulpverlening plaats. Deze zijn onder andere bedoeld om gemeenten voor te bereiden op de wet. De zaal zat vol; een teken dat gemeenten niet willen wachten op besluitvorming en nu al aan de slag gaan met het opschudden van de schuldhulpverlening! Maar dat moet ook wel, want het voorbereiden, schrijven en vaststellen van alleen al het beleidsplan kost je gemakkelijk een half jaar.

Een gedachte over “Planning wet schuldhulpverlening

Geef een reactie