Doorwerking Algemene wet bestuursrecht binnen de schuldhulpverlening

Zodra de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking treedt, zijn alle besluiten (mits schriftelijk, met rechtsgevolgen, etc.) in potentie besluiten in het kader van de Awb. Denk bijvoorbeeld aan het besluit tot toelating tot de schuldhulpverlening, maar ook het besluit of iemand zijn auto moet verkopen of het besluit over de hoogte van de aflossing. Dat betekent o.a. dat er bezwaar en beroep mogelijk is, en dat je een goed dossier moet aanleggen en besluiten goed moet motiveren.

De handreiking ‘Doorwerking Algemene wet bestuursrecht binnen de Schuldhulpverlening’ geeft hierin meer inzicht. De handreiking is exclusief voor gemeenten en organisaties met een Abonnement Schuldhulpverlening te downloaden in het Handboek Stimulansz onder ‘Beleid’.

Geef een reactie