VNG steunt niet langer wetsvoorstel schuldhulpverlening

Woeps, deze zag ik niet aankomen… 

De VNG is steeds voorstander van het wetsvoorstel geweest, maar heeft nu een draai gemaakt en wil dat het wordt ingetrokken. Aanleiding zijn de bezuinigingen die het kabinet heeft ingeboekt op de schuldhulpverlening.

Complimenten aan Binnenlands Bestuur voor hun regelmatige primeurs en goede berichtgeving.

Ik denk overigens, dat de VNG de inhoud van het wetsvoorstel wel steunt. Het zijn vooral de voorwaarden waaronder gemeenten hem moeten uitvoeren, waartegen de VNG zich verzet. Zo bezien, vind ik de draai van de VNG wel begrijpelijk. Donderdag praat de Kamer over schuldhulpverlening. Het wetsvoorstel staat niet op de agenda, maar zal ongetwijfeld aan de orde komen.

Naschrift: de VNG heeft  zojuist op haar website hierover een bericht geplaatst.

2 gedachtes over “VNG steunt niet langer wetsvoorstel schuldhulpverlening

  1. Heel jammer, want het zou toch goed zijn als er in ieder geval een wettelijke verankering volgt, zodat gelden voor schuldhulpverlening niet meer ten goede komen aan lantaarnpalen. Eveneens onbegrijpelijk dat met alleen maar een ‘nee’ laat horen en niet komt met een alternatief.

  2. Ik ben het eens met Peter. Het is voor gemeenten een kans om het armoedebeleid meer handen en voeten te geven. Mijns inziens is de ontwikkeling van een wettelijk systeem voor het minnelijk traject wenselijk en wellicht zelfs onontkoombaar. De toenemende schuldenproblematiek heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat een aanzienlijk stijgend aantal burgers schuldhulpverlening aanvraagt. De gemeenten doen er verstandig aan beleid te ontwikkelen en kunnen een wettelijk kader voor schuldhulpverlening als ankerpunt aangrijpen. Standpunt van de VNG dient heroverwogen te worden.

Geef een reactie