Voortschrijdend inzicht over doorwerking Awb in schuldhulpverlening

Zodra de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking treedt, zijn alle besluiten (mits schriftelijk, met rechtsgevolgen, etc.) in potentie besluiten in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Denk bijvoorbeeld aan het besluit tot toelating tot de schuldhulpverlening, maar ook het besluit of iemand zijn auto moet verkopen of het besluit over de hoogte van de aflossing. Dat betekent o.a. dat er bezwaar en beroep mogelijk is, en dat je een goed dossier moet aanleggen en besluiten goed moet motiveren. Erik Rutten legt het allemaal uit tijdens de actualiteitendagen schuldhulpverlening (let op; er zijn nog maar twee bijeenkomsten, en we zitten bijna vol!).

Geef een reactie