Kabinet steunt wetsvoorstel schuldhulpverlening en verordeningsplicht kinderparticipatie

Vandaag was ik bij het algemeen overleg in de Tweede Kamer over armoedebeleid en schuldhulpverlening. Observatrix, Gemeente.nu en Binnenlands Bestuur zijn mij al voor met een verslag. Tsja, de digitale snelweg is toch sneller dan de A12. Positief is, dat ik nu niet zo uitvoerig hoef te zijn en me kan beperken tot de dingen die echt nieuw zijn:

  • Staatssecretaris De Krom steunt het wetsvoorstel schuldhulpverlening, maar overweegt nog wel een nota van wijziging in te dienen. Daarin zou hij dan voorstellen om in de wet op te nemen, dat je binnen 5 jaar na afronding van de minnelijke schuldregeling niet opnieuw in aanmerking komt voor schuldhulpverlening (net als bij de Wsnp). Hij wil niet verder de beleidsvrijheid van gemeenten inperken. Hij refereert overigens aan een ‘verordeningsplicht’ in het wetsvoorstel, maar ik ga ervan uit dat hij doelt op het verplichte beleidsplan (want in het wetsvoorstel is geen verordeningsplicht opgenomen). Verder leek het er vandaag een beetje op alsof de staatssecretaris de volgende deal wil sluiten: het kabinet steunt het wetsvoorstel mits de Kamer afziet van het inbrengen van moties om een moratorium in te voeren.
  • Gemeenten worden verplicht om in een verordening vast te leggen wat zij doen om participatie van kinderen uit arme gezinnen te bevorderen.
  • Het Kabinet wil geen structurele ondersteuning van vrijwilligers voor hun bijdrage aan schuldhulpverlening en armoedebeleid.
  • Het Kabinet wil optie 2 voor het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) uitwerken, maar wacht eerst de resultaten af van een experiment met de Stichting Preventie Problematische Schulden (had ik nog nooit van gehoord, maar lees erover in deze kamerstukken). NB. vandaag verscheen dit bericht van het BKR.
  • Er is nauwelijks gesproken over hoe en wanneer de normering van de inkomensgrens voor gemeentelijke minimaregelingen (tot 110%) wordt ingevoerd. Enkele Kamerleden signaleren dat het kabinet betaald werk aantrekkelijker wil maken door het sociaal minimum te verlagen, maar niet door de arbeidskorting te verhogen.
  • Er is niet gesproken over schuldhulp aan zelfstandig ondernemers.
  • En oh ja, Hans Spekman (PvdA) overhandigde het boekje Kansarm Kansrijk aan de staatssecretaris en zijn collega-Kamerleden. Ik heb samen met Harrie Postma van het Jeugdsportfonds de redactie gedaan. Opbrengsten gaan naar het Jeugdsportfonds. Hans, bedankt voor de aandacht!

Er was onvoldoende tijd om alle onderwerpen te behandelen. Er volgt binnenkort (enkele weken) daarom waarschijnlijk een ’tweede termijn’.

Geef een reactie