Prognose invoering wet schuldhulpverlening

De prognose is nu dat de wet op 1 juli wordt ingevoerd. Gemeenten krijgen daarna nog 3 maanden – dus tot 1 oktober – de tijd om beleidsregels en een beleidsplan te schrijven. Zie ook wetgevingskalender.

Geef een reactie