Nieuwe wet: wat moet je als gemeente eerst oppakken

Klik hier voor de presentatie die ik gisteren verzorgde tijdens een Studiedag van de NVVK. Dit congres was het eerste in een reeks van congressen (ook van Elsevier, kerckebosch, ..) waarin de nieuwe wet prominent op de agenda staat. Dan laat ik het kleinschaligere platform schuldhulpverlening even buiten beschouwing; daar stond de nieuwe wet al vanaf het begin op de agenda.

Ik heb de indruk dat de wet redelijk positief wordt ontvangen. Wel zijn er nog een aantal vragen, bijvoorbeeld of  de aanmelding een aanvraag is zoals bedoeld in artikel 4:1 Algemene wet bestuursrecht. Dat is een aanvraag tot het afgeven van een beschikking en daarop is de Wet dwangsom van toepassing. Dat zou inhouden dat de gemeente niet alleen binnen vier weken een eerste gesprek met de verzoeker dient te hebben, maar dat zij ook binnen een redelijke termijn van maximaal acht weken tot een besluit dient te komen. Die termijn is voor de burger af te dwingen en verlangt van de gemeente meestal beduidend meer actie dan een simpel gesprek.

Scan
Gisteren heeft Stimulansz ook een scan gepresenteerd. De scan bevat een aantal kernvragen die leidend zijn bij het invullen van het verplichte beleidsplan. Binnenkort wordt deze breder verspreid.

2 gedachtes over “Nieuwe wet: wat moet je als gemeente eerst oppakken

  1. Ik vraag mij in deze af wat er dan in het besluit zou moeten staan. Kan er volstaan worden met een globaal hulpverleningsplan of kan men volstaan met een toelating tot een schuldregeling. Een regeling kan nl nog alle kanten op. Mijn ervaring is als consulent dat ik tijdens het eerste intake gesprek en vaak nog vervolggesprekken ga onderzoeken wat het achterliggende probleem is en soms nog niet weet wat voor regeling ik ga inzetten, daar het plaatje nog niet volledig is. Is het niet zo dat gemeenten een strenger toelatingsbeleid gaan krijgen? Eerst naar bijvoorbeeld de flankerende hulp algmeenmaatschappelijkwerk en dan pas een aanvraag schuldregeling. Dat lijkt niet echt op vraaggericht maar voorwaardelijke hulpverlening?

  2. Beste Martijn,

    Het bijgevoegde powerpointbestand is beschadigd en kan niet geopend worden.

Geef een reactie