Kledingpakketten en verjaardagsboxen

Vorige week was ik op bezoek bij de sympathieke Stichting Kinderen van de Voedselbank en samenwerkingspartner Stichting STOP. Als enige in Nederland verstrekken zij kledingpakketten voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een paar cadeautjes. Ook geven ze verjaardagsboxen uit. Dit doen ze in gemeenten die de stichtingen steunen. Een mooie manier om de Klijnsma-gelden te besteden.

Zoals de naam al aangeeft, richt de eerste stichting zich op gezinnen die gebruikmaken van de voedselbank. Stichting STOP is eind 2016 opgericht om ook andere doelgroepen onder de armoedegrens te bedienen. Gemeenten kunnen met STOP afspraken maken over de te hanteren armoedegrens.

Een kledingpakket vertegenwoordigt een waarde die ligt tussen de €145,00 en €165,00 per pakket, maar heeft een door gemeenten te betalen kostprijs van €50,00 voor een zomerpakket en €65,00 voor een winterpakket. Een verjaardagspakket kost €50.

Qua privacy hebben ze het goed geregeld: het gezin meldt zich bij de gemeente (of gemandateerde intermediair) die checkt of het gezin aan de criteria voldoet. De gemeente stuurt vervolgens een verificatiecode naar de stichting. Het gezin doet zelf met een formulier een aanvraag bij de stichting. Er worden dus geen persoonsgegevens uitgewisseld.

Meer info: Notitie Samenwerking Gemeenten en Stichting Stop.

Kinderen uit arme gezinnen krijgen smartphone

Afbeeldingsresultaat voor smartphone school

Duizend kinderen uit minder vermogende Haagse gezinnen krijgen een gratis smartphone, zo lees ik in de Volkskrant. Het project is een samenwerking van de gemeente Den Haag, stichting Leergeld Den Haag, het ministerie van SZW, T-Mobile en Samsung. Staatssecretaris Klijnsma roept gemeenten op dit voorbeeld te volgen. Er zijn meer gemeenten die smartphones verstrekken.

Niet iedereen vindt dat een goed idee. Lees bijvoorbeeld de column van Hanina Ajarai over de copieuze maaltijden die ze geserveerd krijgt bij arme mensen, en hun kindjes die er warmpjes bij zitten. Ach, discussie over riante vergoedingen voor minima is van alle tijden.

Ik ben deze week trouwens begonnen in de gemeente Neder-Betuwe. Ik maak er o.a. een plan voor de besteding van de Klijnsma-gelden. Ook op zoek naar ideeën? Kijk in de categorie jeugd op dit blog.

€ 8 miljoen om armoede en schulden tegen te gaan

Afbeeldingsresultaat voor zak met geld euroGoede initiatieven die armoede en schulden tegengaan kunnen ook de komende 2 jaar mogelijk worden gemaakt. Staatssecretaris Klijnsma heeft de subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019. Sinds vandaag staat de regeling in de Staatscourant en zijn de thema’s bekend waarvoor maatschappelijke organisaties subsidie kunnen aanvragen.

Thema’s
Voor subsidie in 2018 en 2019 komen projecten in aanmerking die zich richten op:

 1. de ondersteuning van mensen die moeite hebben om mee te doen in de maatschappij;
 2. het bereiken en motiveren van moeilijk bereikbare groepen mensen met financiële problemen;
 3. het versterken van aandacht voor armoede en schulden in het sociaal domein, onder meer in de wijkaanpak;
 4. de voorbereiding van en begeleiding van jongeren in de leeftijdgroep18-/18+ ter preventie van schulden.

Aanvragen indienen
Op 1 februari 2018 opent de subsidieregeling en kunnen organisaties aanvragen indienen. In het najaar van 2017 organiseert het ministerie een voorlichtingsbijeenkomst voor potentiële aanvragers. Hoe, waar, wanneer en wat de voorwaarden zijn wordt tegen die tijd bekend gemaakt. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een email naar sub.reg.armoedeschulden@minszw.nl en houd www.dus-i.nl in de gaten.

Gemeenten konden tot nu toe niet gebruikmaken van de subsidieregeling. Ik neem aan dat dat in 2018 en 2019 opnieuw het geval is.

 

Twee derde bijstandskinderen heeft migratieachtergrond

Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen ieder jaar. In 2016 ging het om 78.000 kinderen, bijna 10.000 (2,1%) meer dan in 2015. Twee derde van alle bijstandskinderen heeft een niet-westerse migratieachtergrond, zo meldt het CBS. De stijging in 2016 kwam vooral door instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand. Het aantal bijstandskinderen uit Somalië of Afghanistan was wat lager dan in 2015.

Het aantal kinderen in gezinnen die 3 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen, nam in 2016 toe met 4.400 tot ruim 114.000 kinderen. Dat is de helft van alle kinderen in bijstandsgezinnen.

Op de website van het CBS vind je onderaan een kaart met cijfers per gemeente.

 

Jeugdeducatiefonds

Na het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds is er sinds vorig jaar ook een Jeugdeducatiefonds. Volgens ongeveer dezelfde formule. Gemeenten kunnen het fonds (financieel) steunen, zodat kinderen gebruik kunnen maken van:

1. Persoonlijke begeleiding

 • Bijles, leeshulp, tutor, huiswerkhulp
 • Logopedist
 • Training ouders t.b.v. begeleiding kinderen
 • Testen, materiaal, nader onderzoek

2. Brede ontwikkeling

 • Educatieve uitstapjes
 • Naschoolse opvang met veel aandacht voor spel, creativiteit, buitenspelen, sociale vaardigheden, gesprekken aan de keukentafel

Lees ook:

Subsidieregeling voor projecten rond kinderen in armoede

Afbeeldingsresultaat voor armoede kinderen nederlandOrganisaties zonder winstoogmerk kunnen van het ministerie van SZW subsidie krijgen om meer kinderen die in armoede opgroeien te bereiken en kansen te bieden om mee te doen op het gebied van sport, cultuur, school en sociale activiteiten via het verstrekken van voorzieningen in natura. Organisaties die kunnen aanvragen zijn bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of partijen in de jeugdzorg.  Ze moeten landelijk of bovenregionaal werken, dus hun activiteiten niet beperken tot één gemeente of één regio. Gemeenten kunnen dus geen aanvraag indienen.

Het aanvraagtijdvak 2017 is open van 29 mei tot en met 12 juni. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dien daarom de aanvraag zo snel mogelijk in! Lees meer over deze subsidieregeling.

NB. Ben je van plan lokaal of regionaal wat te gaan doen voor kinderen in armoede, dan kun je misschien een aanvraag doen via www.kansfonds.nl.

Schuldpreventie in Breda

Met een City Challenge zocht Breda naar de beste ideeën ‘om (grote) schulden bij inwoners te voorkomen’.

Het plan ‘Een held met geld?!’ is als winnaar uit de bus gekomen. Volgens het plan worden een jaar lang elke maand events en challenges georganiseerd in verschillende wijken in Breda. Denk aan een ‘moneymarket’ waar bewoners in contact komen met initiatieven en handige tools die helpen met geldzorgen. Of een ‘wijk-tegen-wijk’ challenge, waarin bewoners van verschillende wijken tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk te besparen in een maand.

Bekijk ook de inzendingen die op 2 en 3 eindigden:

 • Mr. Money – Preventie onder jongeren. Met o.a. een app.
 • Hierrr met je rekening – Jongeren kunnen een openstaande rekening laten betalen door een particulier, bedrijf, vereniging of de gemeente. De jongere levert hiervoor een tegenprestatie.

De winnaar krijgt €25.000 om het plan uit te voeren. Er waren in totaal 79 inzendingen. In maart is een nieuwe City Challenge gestart.

Communicatietoolkit ‘Kansen voor alle kinderen’

Onlangs lanceerde het ministerie van SZW de campagne en website kansenvoorallekinderen.nl om voorzieningen voor kinderen uit arme gezinnen onder de aandacht te brengen.

De website heeft ook een pagina met informatie voor gemeenten. Je vindt daar bijvoorbeeld de Communicatietoolkit ‘Kansen voor alle kinderen’. Deze bevat digitale middelen voor een lokale campagne die aansluit op de landelijke campagne. Onder andere een kernboodschap, nieuwsberichten en beeldmateriaal.

Kansen voor alle kinderen header 1 (meisje)

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel te verlagen

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12%). Opmerkelijk is dat 60% van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

De volgende voorstellen zijn relevant voor gemeenten (p. 6 onderaan):

 • Stel per gemeente een armoederegisseur in;
 • Ga het niet-gebruik van minimaregelingen tegen;
 • Vereenvoudig regelingen en aanvraagprocedure.

Wat ik mis is een voorstel om eenvoudigweg het inkomen te verhogen, via bijvoorbeeld belastingaftrek of toeslagen. Ligt dat politiek te gevoelig? Zie ook de oproep voor voldoende inkomen van de Utrechtse armoedecoalitie n.a.v. van o.a. de berekening van het Nibud dat sommige huishoudenstypen onvoldoende hebben om rond te komen.

Infographic (klik om te vergroten)

Tot slot, in de armoedecijfers van het CBS wordt bijzondere bijstand niet meegerekend. Reken dus mee dat bij een deel van bovengenoemde 1 op 9 kinderen de armoede verzacht wordt door de gemeentelijke regelingen.

Friese gemeenten lanceren kindpakket.nl

25 Friese gemeenten lanceren samen kindpakket.nl. Inwoners van deze gemeenten kunnen via deze website extra ondersteuning voor hun kinderen aanvragen.

Ik weet niet precies hoe hier de aanvraag bij de gemeente binnenkomt en hoe hij wordt afgehandeld. Zowel laagdrempeligheid voor de aanvrager als snelle en eenvoudige uitvoering door de gemeente zijn bij dergelijke oplossingen van belang. Kijk ook eens naar alternatieven als Berekenuwrechtplus, de webshop van Stimulansz, ‘Pak je kans‘ van Amsterdam en websites Appingedam. En kijk tot slot ook even op kindpakketwijzer.nl van AMC consulting.

Wat armoede doet met kinderen

Er worden waardevolle dingen geschreven over kinderen en armoede, maar ik kom er niet aan toe alles uitgebreid te behandelen op mijn blog. Daarom hier een samenvatting van wat ik de afgelopen maanden vond rond dit thema.

Eerst een paar wetenschappelijke inzichtenKinderen uit arme gezinnen hebben vaker gedragsproblemen, lees ik op nu.nl. Childhood poverty can rob adults of psychological health, lees ik in Science Daily. En naar aanleiding daarvan in het Nederlands: Armoede tijdens jeugd zorgt voor levenslange problemen. Education Week schrijft: There are times that those students who come from poverty, as small as that number may be for more affluent schools, suffer from the low expectations of those adults around them. This is the “he has so much working against him” attitude. Tot slot lees ik in de NRC: Door betere scholing en armoedebestrijding leven mensen langer.

Achterstanden dus, die je niet gemakkelijk wegwerkt. Wat te doen:

Bekijk alle artikelen in de rubriek Jeugd op dit blog.

Radiocampagne over kinderen in armoede

Het Ministerie van SZW is een radiocampagne over kinderen in armoede gestart. De campagne wijst ouders met een laag inkomen op de mogelijkheden voor ondersteuning voor hun kinderen o.a. bij gemeenten. De campagne is te horen op radio 538 en Q-music en verwijst naar de website www.kansenvoorallekinderen.nl. (Daar mis ik alleen een link naar www.berekenuwrecht.nl en www.kansvoormijnkind.nl). Later dit jaar wordt de campagne herhaald en verbreed met inzet op onder andere sociale media.

Webshop minimaregelingen

Gisteren was ik op bezoek bij mijn (oud)collega’s van Stimulansz. Ze hebben een mooie webshop opgetuigd.

Je kent als gemeente aan je cliënt een bedrag toe en verstrekt een wachtwoord. Daarmee schaft de cliënt vervolgens zelf thuis online de producten aan die hij wil hebben, zoals sportkleding of een bioscoopkaartje. Laagdrempelig, en het levert de gemeente mooie managementinfo op. Ooit bedacht als praktische uitwerking van het kindpakket, maar het kan ook breder worden ingezet.

Bekijk het filmpje en lees meer op stimulansz.nl.

Quiet 500, Quiet Community en Quiet Kids in jouw gemeente?

quiet_coversIn 2013 verscheen het eerste Quiet500 Magazine. Ik blogde toen even niet; vandaar dat ik er nog niets over heb geschreven. Volledig onterecht, want het is een mooi en succesvol initiatief. En bij velen in dit werkveld inmiddels ook wel bekend, gelukkig. In de Quiet500 staan – met een knipoog richting de Quote500 – positieve portretten van mensen die het hoofd boven water proberen te houden, parodiërende ‘advertenties’, literaire verhalen en een ranglijst met de vijfhonderd armste Nederlanders. Een glossy die schuurt … letterlijk deze keer, want de meest recente editie heeft een kaft van schuurpapier. Bestel hem snel voor onder de kerstboom. De Quiet500 is voor € 10,- te koop bij meer dan 3.000 verkooppunten en via www.quiet500.nl. De opbrengst van de Quiet500 gaat volledig naar innovatieve armoedeprojecten.

Nieuw in deze editie is een uitneembaar kinderkatern Quiet Kids en de bijbehorende digitale lesbrief. In de gemeente Hilvarenbeek hebben alle lagere scholen het pakket in hun lessen gebruikt. Het is gratis beschikbaar gesteld aan groepen 7 en 8.

Het blad inspireerde twee Quote-miljonairs tot het oprichten van de Quiet Community, waaraan ik eerder dit jaar wel een artikel wijdde. De Quiet Community is een ‘marktplaats zonder geld’ waar halen, brengen en delen centraal staan. Bedrijven doen er eenmalig óf structureel een gift in de vorm van producten, diensten of donaties aan mensen in armoede. Begin 2016 startte een pilot in Tilburg. De Quiet Community (ICT en draaiboek) wordt begin 2017 gratis beschikbaar gesteld aan andere grote steden en regio’s.

Lees meer op www.quiet500.nl en www.quiet.nl.

Betrek jongeren bij opstellen armoedebeleid!

speaking-mindsBijvoorbeeld via ‘Speaking Minds’. Dit is een methode waarbij jongeren meedenken over een actueel beleidsvraagstuk, bijvoorbeeld de invulling van de ‘Klijnsma-gelden’, en de mogelijke oplossingen aan de gemeente terugkoppelen. Lees meer. Wees er snel bij, want het ministerie van SZW subsidieert de eerste 10 gemeenten die zich aanmelden!

Budgetten armoedebestrijding kinderen bekend

Afbeeldingsresultaat voor subsidieIn de decembercirculaire (p. 30) staat hoeveel gemeenten de komende jaren krijgen voor bestrijding van armoede in gezinnen met kinderen. In totaal gaat het om €85 miljoen.

In mijn nieuwsbrief van 28 september maakte ik al een raming per gemeente. Mijn raming klopt redelijk. Het Rijk heeft voor deze berekening net een andere inkomensgrens gehanteerd, vandaar de afwijkingen hier en daar.

Lees ook: Bestuurlijke afspraken rond inzet €85 miljoen voor kinderen

Bestuurlijke afspraken rond inzet €85 miljoen voor kinderen

De VNG en het kabinet hebben bestuurlijke afspraken ondertekend over de ambitie om alle kinderen in Nederland mee te kunnen laten doen.

Gemeenten krijgen €85 miljoen om deze ambitie waar te maken. De afspraak is dat gemeenten zoveel mogelijk in natura verstrekken, zich inspannen om de doelgroep beter te bereiken, de samenwerking met maatschappelijke organisaties verbeteren en rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten. De bestuurlijke afspraken worden tweejaarlijks geëvalueerd.

Inzet op life events lijkt te werken. Maar inkomensbeleid Rijk schiet tekort

Het college van B&W van Utrecht vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de notitie ‘Utrecht Inclusief deel 2, inzet van de armoederegelingen’, waarin wordt gekozen voor 1. het jaarlijks bepalen van de vervolgstappen binnen de armoedeaanpak (nieuwe manier van beleid maken); 2. het zetten van verdere stappen richting meer maatwerkondersteuning; 3. het voorlopig voortzetten van de Individuele Inkomenstoeslag (ITT); 4. het beëindigen van de energieregeling voor ouderen en 5. het voortzetten van preventieve ondersteuning bij levensgebeurtenissen.

Lees ook Verdieping Utrecht Inclusief Deel 2.

Utrecht Inclusief Deel 1 werd vorig jaar gepresenteerd.

Life events
Interessant onderdeel van de Utrechtse aanpak is de preventieve ondersteuning bij levensgebeurtenissen. Uit een evaluatie blijkt dat die aanpak een meerwaarde heeft.

‘Inkomensbeleid Rijk niet toereikend’
Utrecht heeft het Nibud onderzoek laten doen naar de invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. Daaruit blijkt dat niet alle groepen dezelfde positieve effecten in hun portemonnee merken. Zo komt een paar zonder kinderen op bijstandsniveau €138 per maand tekort. Voor een gezin met twee kinderen ouder dan 12 jaar op bijstandsniveau kan dat oplopen tot €307 per maand. Zij hebben bijvoorbeeld geen geld om op bezoek te gaan of het kind zakgeld te geven. Deze gezinnen kunnen soms zelfs basisbehoeften als voeding, huur, energie en zorgverzekering niet betalen. Belangrijke oorzaken zijn de hoogte van de uitkering en het kindgebonden budget dat voor oudere kinderen te laag is. Wethouder Everhardt: “Hun inkomensbasis is eenvoudigweg niet op orde. Daardoor heeft onze inzet op preventie, maatwerk en incidentele ondersteuning niet voor iedereen het effect wat het zou kúnnen hebben. We spannen zo het paard achter de wagen. En gemeenten mogen geen inkomensbeleid voeren, dat is voorbehouden aan het rijk. Ik ga dit bij het rijk aankaarten.”

Hoe zit het met die €100 miljoen voor armoedebestrijding kinderen?

De Miljoenennota en Begroting van SZW zijn daar niet heel duidelijk over. Maar de brief van staatssecretaris Klijnsma geeft helderheid:

P. 3. “Van deze 100 miljoen euro zal 85 miljoen euro structureel beschikbaar worden gesteld aan gemeenten via een decentralisatieuitkering, verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. Ten aanzien van het doeltreffend inzetten van de middelen, sluit het Rijk een convenant af met de VNG. In deze bestuurlijke afspraken zal ook aandacht worden besteed aan het monitoren en evalueren van de voortgang en de rol en betrokkenheid van gemeenteraden. Inzet is dat er geen verdringing van bestaand beleid plaatsvindt: Het is van belang dat de huidige inzet van middelen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als aanvullende impuls. Mijn streven is om voor 1 november met de VNG tot afspraken te komen.”

Verder is nog te lezen:

P. 4. “De ambitie van het kabinet geldt uiteraard ook voor kinderen in Caribisch Nederland. Het kabinet stelt voor Caribisch Nederland dan ook structureel 1 miljoen euro beschikbaar.”

Extra geld voor arme gezinnen

Traditiegetrouw liggen de plannen van het kabinet voor 2017 ruim voor Prinsjesdag al op straat. In de stukken is te lezen dat het kabinet €100 miljoen uittrekt voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Het geld is bedoeld voor zwemles, schoolreisjes, sportspullen, schoolspullen en kleding. Het wordt in natura uitgekeerd. Hoe de regeling precies gaat werken, en of/welke rol gemeenten daarin krijgen, is nog niet bekend.

Ook lees ik dat de zorgtoeslag en het kindgebonden budget omhoog gaan.

Ik kijk uit naar de troonrede..

DUO gaat soepeler om met studieschuld

Een student met problematische schulden krijgt moeilijk toegang tot schuldhulpverlening, omdat hij geen inkomen heeft. Bij wet is namelijk uitgesloten dat er beslag kan worden gelegd op studiefinanciering, zodat de student het volledige bedrag aan studiefinanciering kan benutten voor zijn studie. Soms is DUO naast verstrekker van studiefinanciering ook schuldeiser. Dit betreft dan direct opeisbare studieschulden, zoals lesgeldschulden, vorderingen voor onterecht bezit van het studentenreisproduct en betalingsachterstanden. Een normale studieschuld vormt in beginsel geen probleem, omdat er tijdens de studie geen terugbetaalverplichting bestaat. Als DUO een dergelijke dubbelrol heeft, dient er een evenwicht gevonden te worden tussen de noodzaak om studenten te houden aan hun terugbetaalverplichting en een sociaal beleid voor deze specifieke groep, namelijk studerende jongeren met problematische schulden.

Staatssecretaris Klijnsma schrijft op pagina 4 van haar brief aan de Tweede Kamer (d.d. 1 juli 2016) dat DUO voor de duur van het schuldhulpverleningstraject doch minimaal voor de duur van de studie uitstel van betaling gaat geven voor bepaalde onderwijsgerelateerde schulden wanneer dit naar oordeel van de (gemeentelijke) schuldhulpverlener noodzakelijk is om tot een minnelijke schuldregeling te komen. Dit betekent dat een mogelijke belemmering voor een schuldenregeling wordt weggenomen en deze DUO-schulden niet meelopen in een eventuele schuldregeling. Met een dergelijke incassopauze kan de student in een stabiele financiële situatie zijn opleiding voltooien. In bijzondere situaties is er soms meer nodig, bijvoorbeeld in het geval van zwerfjongeren. Wanneer er naar het oordeel van de (gemeentelijke) schuldhulpverlener en DUO sprake is van een bijzonder schrijnend geval waarbij enkel een algehele schone lei uitkomst biedt, kan DUO onderwijsgerelateerde schulden (deels) kwijtschelden, net zoals met andere schulden kan gebeuren in een schuldsaneringstraject.

 

Tegemoetkoming voor mbo’ers uit gezinnen met laag inkomen

Minister Bussemaker maakt €5 miljoen vrij om ouders met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo tegemoet te komen in de schoolkosten. Ze komt in het najaar met een structurele oplossing.

In het regeerakkoord werd bepaald dat de tegemoetkoming in de schoolkosten (WTOS) moest opgaan in het kindgebonden budget. Hierdoor krijgen veel meer huishoudens met een laag inkomen een compensatie. Los van deze overgang zijn de bedragen in het kindgebonden budget bovendien verhoogd. Desondanks heeft de wijziging van de regeling tot onbedoeld gevolg gehad dat sommige groepen erop achteruit gingen. Daarom zijn de afgelopen jaren gemeenten en fondsen in het gat gesprongen.

Afgelopen najaar concludeerde Bussemaker nog dat compensatie niet nodig was.

Blokje onderzoek

Ik kom er niet aan toe om over alle onderzoeken uitgebreid te rapporteren op mijn blog. Daarom hier een korte samenvatting van onderzoeken die de afgelopen weken werden gepresenteerd:

 • De gemiddelde schuld van een zzp’er met financiële problemen is €135.000, blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd. De cijfers zijn volgens mij afkomstig van de NVVK, maar ik kon ze zelf niet vinden in het Jaarverslag 2015 van de NVVK.
 • Mensen met lage inkomens lopen vaak meer dan € 1.000 per jaar mis doordat ze toeslagen niet aanvragen. Volgens het VARA-programma Kassa vraagt 1 op de 7 huishoudens toeslagen waar ze recht op hebben niet aan. Ze lopen daardoor gemiddeld €1.330 mis.
 • Sinds 2014 ben ik in N-Brabant betrokken bij de inkoop van jeugdzorg. Daarom lees ik met extra interesse het CPB-rapport met de conclusie: ‘Jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg, doen na hun achttiende een groot beroep op de Wajong, bijstand en de zorg’. Voor het gemak ga ik er maar van uit, dat ook het beroep op bijzondere bijstand en schuldhulp relatief groot is.
 • Hoe langer mensen in de bijstand zitten, hoe meer zij vinden dat ze niet meer kunnen werken. De oorzaak hiervan schuilt o.a. in de vruchteloze sollicitatiepogingen en het effect van niet-werken op de gezondheid. Bron: Divosa/CBS.
 • Opgroeien in ermbarmelijke omstandigheden kan je genen veranderen en verhoogt het risico op depressies en een drugs- of alcoholverslaving. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke vakblad Molecular Psychiatry.
 • Armoede veroorzaakt fysieke pijn. Gepubliceerd in Psychological Science.
 • Een groeiende groep mbo-leerlingen kan de schoolkosten niet betalen, nu hun ouders hiervoor sinds dit schooljaar minder geld krijgen van het Rijk. Zij zijn er maximaal ruim €550 op achteruit gegaan (Volkskrant). Lees ook op mijn blog: Bussemaker: Kindgebonden Budget compenseert afschaffing Wtos afdoende.
 • Meer dan helft mantelzorgers heeft financieel probleem (Mezzo).

Kansfonds financiert projecten

1 op de 9 kinderen in Nederland leeft in armoede. Kansfonds (voorheen Skanfonds) zet zich de komende jaren extra in voor deze kinderen en zoekt projecten die hun kansen vergroten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om hulp bij het opvoeden. Meer zelfvertrouwen opdoen. Durven praten over de problemen. En steun uit de buurt. Heb je een goed plan? Dien vóór 15 september 2016 een voorstel in. Lees meer over de voorwaarden en criteria op www.skanfonds.nl/armoede. En meld je gelijk aan voor een kennismakingsgesprek op 28 juni 2016 of 1 september 2016.

Aantal arme gezinnen blijft stijgen

In 2014 leefden 421.000 kinderen in een gezin met een laag inkomen, meldt het CBS. Ze moeten van zo weinig geld rondkomen, dat bijvoorbeeld nieuwe kleren, op vakantie gaan, sport en muziekles voor hen niet vanzelfsprekend zijn. Dit komt neer op 12% van de kinderen. Van hen waren er 131.000 die al vier jaar of langer in zo’n situatie zaten. Het aantal kinderen met risico op armoede was in 2014 even groot als tien jaar geleden. Tussen 2005 en 2010 was sprake van een daling. Daarna is het aantal kinderen met risico op armoede tijdens de economische crisis gestegen.

CBS4

Bekijk hoe het staat met kinderen in armoede in mijn gemeente.

Toezeggingen Klijnsma tijdens Kamerdebat armoede en schulden

Vorige week het Algemeen Overleg over armoede en schulden gemist? Ik ook. Het officiële verslag is er nog niet, maar gelukkig heeft Federatie Opvang een samenvatting gemaakt. Ik vat het nog wat verder samen en noem vooral de toezeggingen van staatssecretaris Klijnsma:

 • tweedekamerKlijnsma wil het moratorium invoeren op 1 januari 2017, maar de Kamer wil eerder. Het AmvB ten behoeve van het moratorium wordt in mei ter consultatie aangeboden en gaat daarna naar de Raad van State en wordt in september naar de Kamer gestuurd. Kijk op nu.nl en lees op dit blog andere artikelen in de rubriek moratorium.
 • Klijnsma stuurt de evaluatie van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor 1 juli naar de Tweede Kamer. De Kamer wil dat het nog voor het zomerreces besproken kan worden.
 • Het streven is dat de vereenvoudigde beslagvrije voet per 1 januari 2017 wordt ingevoerd. Dat is een half jaar eerder dan onlangs werd beoogd.
 • Vóór 1 juli gaat er een uitgebreide brief naar de Kamer met o.a. een tijdpad en concrete uitwerking van de rijksincassovisie. De voorgestelde verbeteringen vanuit het aangeboden pamflet worden hierin meegenomen.
 • Er wordt een verzamelbrief gestuurd richting de gemeenten waarin aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van de groep ouderen. Ik hoorde vandaag dat 40% van de ouderen volgens eigen zeggen niet kan rondkomen van zijn pensioen. Tegelijkertijd melden onderzoekers als jaren dat de armoede onder pensioengerechtigden (veel) lager is dan gemiddeld.
 • Klijnsma gaat onderzoek doen naar de positie van schuldhulpverleners en de mogelijkheid om de schuldhulpverleners doorzettingsbevoegdheid te geven ten opzichte van overheidsschuldeisers. De uitkomsten worden vermeld in de brief van 1 juli 2016.
 • Klijnsma gaat in overleg met de minister van OCW over de problematiek van jongeren met schulden die daardoor niet kunnen studeren.
 • Tenslotte gaat Klijnsma na wat de stand van zaken is met betrekking tot een eerdere poging om te komen tot één rijksincassobureau. Ook over deze uitkomsten informeert ze de Kamer.

Breda gaat schulden jongeren saneren

Als de gemeenteraad akkoord gaat tenminste. Klik op het artikel om te vergroten:

Breda

Kinderombudsman weg?

Dat zou jammer zijn. Hij heeft armoedebeleid voor kinderen stevig op de agenda gezet.

Ondernemers in actie voor minima West Maas en Waal

waardebonMeer dan 30 ondernemers doen mee aan een waardebonnenactie voor minima van de gemeente West Maas en Waal. De waardebonnen zijn bedoeld voor minima (tot 110%) met schoolgaande kinderen, minima die chronisch ziek of gehandicapt zijn en gezinnen met schoolgaande kinderen tot 18 jaar die in de schuldhulpverlening zitten.
De ontvangers kunnen de bonnen besteden bij diverse ondernemers. Het totale bedrag dat de ontvangers krijgen is afhankelijk van hun persoonlijke situatie en kan oplopen tot 150 euro. De gemeente reikt de waardebonnen in het begin van 2016 automatisch uit aan de bijstandsgezinnen die voor de bonnen in aanmerking komen.

Bron: De Gelderlander

Arme kinderen in Nederland zijn het beste af in Pekela

De kinderombudsman presenteerde gisteren de vierde Kinderrechtenmonitor. Lees de hoofdaanbevelingen. En lees waarom je als kind het beste in Pekela kunt wonen.

Pekela

Onderzoek naar kindpakketten

kindpakketDe uitkomsten van het onderzoek naar kindpakketten zijn gepubliceerd. Het onderzoek brengt in kaart hoe gemeenten het kindpakket vormgeven en welke ervaringen er tot nu mee zijn opgedaan. Interessant om je eigen beleid en regelingen eens te spiegelen aan die van andere gemeenten.

De Kinderombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede en gemeenten aanbevolen om een kindpakket samen te stellen. Staatssecretaris Klijnsma heeft deze oproep van harte ondersteund en liet mede daarom het onderzoek uitvoeren.

Enkele bevindingen:

 • Het type voorzieningen varieert aanzienlijk.
 • Bijna de helft van de gemeenten heeft de inkomensgrens voor het kindpakket verruimd naar een percentage boven de 110% van het sociaal minimum (vaak naar 120%). Bij verschillende gemeenten is er sprake van maatwerk waarbij niet naar het netto inkomen maar het besteedbaar inkomen wordt gekeken, bijvoorbeeld in verband met schulden.
 • Gemeenten zetten sterker in op het bereiken van de beoogde doelgroep: de kinderen zelf. Hierdoor zijn veel gemeenten recent overgegaan op verstrekkingen in natura en zien gemeenten er bij verstrekkingen in geld strenger op toe of de middelen ook daadwerkelijk voor kinderen worden aangewend. Ruim de helft van de onderzochte gemeenten die een bundeling van kindvoorzieningen in natura aanbieden, hanteert de term ‘kindpakket’.
 • Externe partijen zoals Leergeld, Jeugdsportfonds, sociale wijkteams, de cliëntenraad, of voedselbanken zijn in drie kwart van de gevallen betrokken bij de totstandkoming en/of de uitvoering van het kindpakket.

 

MEE lanceert smartmetgeld.nl voor jongeren met verstandelijke beperking

MEE Nederland lanceerde eerder deze maand een website met informatie over Smart met Geld, een project dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking leven vaak bij de dag, kunnen moeilijk nee zeggen en vinden het lastig verleidingen te weerstaan. Met alle gevolgen van dien: misbruik, criminaliteit of overlast.

Het project Smart met Geld bestaat onder meer uit een trainingsprogramma voor leerlingen van 15 tot 18 jaar op praktijkscholen en themabijeenkomsten voor ouders van deze leerlingen. Daarnaast organiseert MEE lokale platforms waar professionals gestimuleerd worden om vaker met jongeren in gesprek te gaan over geld. Lokale samenwerkingspartners krijgen handvatten om samen werk te maken van preventie om zo schulden bij deze jongeren te voorkomen.MEE

Radio Een Vandaag besteedde op 4 november aandacht aan het project.

Lees meer op de website van MEE.

In oktober verscheen voor deze doelgroep al de Signaallijst Financiën.

 

‘Gemeenten: bied integrale schuldhulp aan (ex-) dakloze jongeren’

Staatssecretaris Klijnsma nodigt gemeenten uit de samenwerking te zoeken met de coalitie ‘Van de Straat’ om integrale schuldhulp te bieden aan (ex-)dakloze jongeren. De coalitie ‘Van de Straat’ is een samenwerking tussen Stichting Zwerfjongeren Nederland, de Federatie Opvang en stichting Kamers met Kansen. Deze jongeren hebben vaak allerlei problemen, waaronder schulden. Juist voor jonge (ex-)daklozen is de standaard dienstverlening vaak niet afdoende. Zij zijn gebaat bij maatwerk. Naast financiële stabiliteit, moeten deze jongeren ook een stabiele woonsituatie hebben, een stabiel inkomen en een opleiding met toekomstperspectief. Klijnsma roept gemeenten op om proefprojecten op te zetten.

Onderzoeken
In juni verscheen het onderzoek ‘Voor mijn gevoel had ik veel geld’, waarin onder meer gepleit werd voor laagdrempelig financieel advies dat aansluit bij de belevingswereld van jongvolwassenen. Ook worden aanbevelingen gedaan voor preventief beleid. Daarnaast heeft de Hogeschool Amsterdam onlangs een onderzoek gedaan naar effectieve interventies voor dak- en thuislozen.

Op effectieve schuldhulp.nl staan 9 tips voor effectieve schuldhulp voor deze doelgroep. Lees ook:

Effectief kindgericht armoedebeleid

KinderombudsmanIn 2013 presenteerde de Kinderombudsman het rapport Kinderen in armoede. Daarin stond dat 1 op 9 kinderen in armoede opgroeit. De Kinderombudsman adviseerde gemeenten beleid te ontwikkelen. Hij stelde voor een ‘kindpakket’ samen te stellen: een pakket dat de meest noodzakelijke behoeften bevat, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan een stel winter- en zomerkleren, zwemlessen, toegang tot lokaal openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve of culturele ontwikkeling.

In 2014 presenteerde de Kinderombudsman de Handreiking voor Nederlandse gemeenten; Effectief kindgericht armoedebeleid. Daarin worden het kindpakket en andere goede voorbeelden verder uitgewerkt.

(inderdaad, dit is geen nieuws, maar de rapporten verschenen in een periode waarin dit blog niet werd bijgehouden, vandaar..)

Gemeenten mogen experimenteren met minder plichten en meer bijverdienmogelijkheden rond bijstand

Dat is één van de uitkomsten van de stemming gisteren in de Tweede Kamer over moties die waren ingediend bij het Algemeen Overleg over armoede- en schuldenbeleid op 24 september jl. Lees het verslag van dat AO.

Vier moties zijn aangenomen:

 1. StemmingMotie van het lid Karabulut de hoogte van de beslagvrije voet – Deze motie verzoekt de regering, bij de uitwerking van de wetgeving rond beslagvrije voet te onderzoeken of de hoogte van de beslagvrije voet een solide bodem voldoende garandeert.
 2. Gewijzigde motie van het lid Voortman c.s. – Deze motie vraagt om mogelijkheden om te experimenteren met de Participatiewet door minder verplichtingen op te leggen en meer bijverdienmogelijkheden te creëren. Dit geeft de betreffende gemeenten ruimte om te experimenteren met iets wat lijkt op het basisinkomen;
 3. Gewijzigde motie van de leden Voortman en Yücel – Deze motie verzoekt de regering, gemeenten te stimuleren om samen met de Coalitie Van de Straat integrale werkwijzen voor schuldhulpverlening voor jongeren op te zetten, door praktijkvoorbeelden te verspreiden en pilots te starten dan wel te faciliteren;
 4. Motie van het lid Yücel over signaleren van armoede en schulden als onderdeel van het takenpakket van wijkteams – Deze motie verzoekt de regering om te stimuleren dat het signaleren van armoede en schulden een integraal onderdeel wordt van het takenpakket van wijkteams.

Eén motie is aangehouden, een andere verworpen:

Door samenwerking armoedeproblematiek verminderen in Appingedam

De gemeenteraad van Appingedam bespreekt volgende week het beleidsplan ‘Meer samenwerking, minder armoede: armoedebeleid gemeente Appingedam 2015 -2020‘. Verbinding met andere beleidsterreinen en samenwerking met particuliere initiatieven staan daarin centraal. Een paar interessante thema’s:

 • AppingedamArmoedebeleid verbinden aan gezondheidsbeleid en sportbeleid
 • Vergroten bekendheid van regelingen via nieuwe website www.helpuzelfvooruit.nl (nog niet online)
 • Kindgericht armoedebeleid, incl. webshop www.kansvooruwkind.nl
 • Versterking van eigen kracht. Inwoners ondersteunen bij inschakelen eigen netwerken van familie en vrienden.
 • Pilot om schulden te voorkomen. Vooral vroegsignalering nieuwe bijstandsaanvragers.
 • Structurele steun particuliere initiatieven Voedselbank, Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Steunpunten administratie, Humanitas en SUN

Aanvulling d.d. 21 oktober: interview met wethouder.

Bussemaker: Kindgebonden Budget compenseert afschaffing Wtos afdoende

Minister Bussemaker heeft Kamervragen beantwoord over het bericht dat minimagezinnen de hoge kosten die hun kinderen aan het begin van een mbo-opleiding moeten betalen, steeds moeilijker kunnen opbrengen en dat vooral het schrappen van de tegemoetkoming studiekosten (Wtos) voor jongeren onder de achttien, de gezinnen opbreekt.

Een aantal noodhulpbureaus en ook Stichting Leergeld bevestigden dat zij meer aanvragen krijgen uit deze hoek.

Bussemaker antwoordt dat de ophoging van het Kindgebonden Budget de afschaffing van de Wtos goeddeels compenseert. Het verschil tussen halfjaarlijkse vergoeding (Wtos) en maandelijkse vergoeding (Kindgebonden Budget) kan wel problemen opleveren, maar het is aan scholen om betalingsregelingen te treffen. Ze roept het onderwijs op om soberheid te betrachten bij het voorschrijven van extra onderwijsbenodigdheden voor een opleiding en om zelf voorzieningen te treffen voor ouders en studenten met onvoldoende financiële mogelijkheden. Als er toch signalen binnenkomen van onevenredig hoge extra kosten dan zal de Inspectie van het Onderwijs herstelmaatregelen aan de school opleggen.

Verder geeft Bussemaker aan, dat zij nog dit najaar de uitkomsten van een onderzoek naar het Kindpakket verwacht. Via dit onderzoek wil staatssecretaris Klijnsma van SZW in kaart brengen hoe gemeenten het kindpakket (of een bundeling van kindvoorzieningen in natura met een soortgelijke strekking) vormgeven en welke ervaringen er tot nu toe mee zijn opgedaan. Klijnsma zal de resultaten aan gemeenten en andere partijen beschikbaar stellen om de gemeenten zo in staat te stellen in hun armoedebeleid de ervaringen van een aantal gemeenten met (een vorm van) een kindpakket te kunnen benutten.

Miljoenennota 2016

Volgens goed gebruik is de Miljoenennota ruim voor Prinsjesdag gelekt. Helaas vind ik hem nog nergens integraal online. Wel vind ik de volgende relevante flarden:

 • MiljoenennotaDe meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit. Werkenden met een minimuminkomen profiteren het meest. Zij krijgen er volgens de koopkrachtplaatjes 5,3% bij.
 • Gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er niet op achteruit. In de oorspronkelijke plannen moesten deze twee groepen nog koopkracht inleveren. Maar de minnen zijn inmiddels weggepoetst.
 • De zorgpremie stijgt volgend jaar met zo’n €7 per maand. Het eigen risico blijft nagenoeg hetzelfde en gaat alleen iets omhoog vanwege de stijgende prijzen. Voor verreweg de meeste mensen die er recht op hebben, stijgt de zorgtoeslag met ongeveer €67.
 • Verhoging arbeidskorting (ik weet niet met hoeveel. NB. in vorige jaren werd hij ook telkens al verhoogd).
 • Volledige en snellere afbouw algemene heffingskorting (ik kan nu nog niet goed inschatten wat dat betekent voor het sociaal minimum. In 2012 werd de afbouw van de dubbele heffingskorting gestart. Lees hier wat dat betekent voor het sociaal minimum)
 • Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Verhoging kinderopvangtoeslag
 • Uitstel bezuinigingen huurtoeslag eenmalig
 • Verhoging kindgebonden budget
  2e kind: + €33
  3e kind: + €100
  4e kind e.v.: + €177
 • Lage Inkomens Voordeel (LIV) maakt het vanaf 2017 aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120% minimumloon) in dienst te houden
 • Ik lees niets over gemeentelijke budgetten armoedebeleid of schuldhulpverlening. Maar misschien zijn er morgen nog verrassingen.

 

Eens arm, altijd arm?

Ongeveer 10% van de kinderen is arm. Dat percentage ligt een stuk hoger dan het gemiddelde van 6,5% voor de totale bevolking. Bij kinderen van 0-17 jaar neemt armoede bovendien sterker toe dan bij volwassenen en ouderen. Van de kinderen die in 1985 arm waren, is 7% ook als volwassene in 2008 arm. Arme kinderen blijven dus zeker niet altijd arm. Dit zijn enkele onderzoeksresultaten van het SCP, die Stella Hoff afgelopen dinsdag presenteerde tijdens de kennisbijeenkomst Eens arm, altijd arm. Opgroeien in armoede. Bekijk ook mijn presentatie over gemeentelijk armoedebeleid voor gezinnen met kinderen.

Geen gratis schoolboeken

In het Regeerakkoord:

“De verstrekking van gratis schoolboeken wordt teruggedraaid. Het huidig systeem van inkoop van boeken door scholen kan in stand blijven. Een deel van de besparing wordt teruggeven in inkomensondersteuning. De maatregel levert per saldo 185 miljoen op.”

En “Voor ouders/verzorgers met een laag inkomen komt er compensatie in de vorm van een intensivering in het op de vo-leeftijd gerichte deel van het kindgebondenbudget (90 mln. structureel). De reeks is inclusief deze compensatie.”

 

Regeerakkoord: extra geld armoedebestrijding

Rutte en Samsom presenteren op dit moment het Regeerakkoord. Ik hoor Rutte zojuist zeggen: er komt extra geld voor armoedebestrijding, met name gericht op gezinnen met kinderen, werkende minima en ouderen met een klein pensioen. In de doorrekening van het CPB lees ik op p. 33 dat er € 100 miljoen beschikbaar komt voor intensivering van het armoedebeleid. Ik neem aan dat dat naar het gemeentefonds gaat.

Samsom zegt zojuist: lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit. Hoge inkomens gaan er 0,6% op achteruit. Lees meer in hoofdstuk 5 van de doorrekening van het CPB.

Wajongers in armoede

Wajongers Centraal is gestart met een blog met interviews met politici over armoede. Dit blog maakt deel uit van het project ‘Ze denken dat ik rondkom’. Wajongers Centraal doet momenteel met een enquête onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Iedereen kan de enquête invullen. Na het invullen zie je de (voorlopige) uitslag. Op het blog lees je de mening van mensen die in hun werk met armoede te maken hebben.

Eens arm, altijd arm? Kennisbijeenkomst 20 november

Wat betekent het voor kinderen om op te groeien in armoede? Wat is oorzaak en gevolg? En hoe kunnen arme gezinnen (beter) bereikt worden met hulp? Deze vragen staan centraal op de gratis kennisbijeenkomst die het Tympaan Instituut organiseert op dinsdagmiddag 20 november in Den Haag. Lees de vooraankondiging.

De Krom informeert Kamer over armoedebeleid en schuldhulp

In zijn brief van 5 juli jl. informeert Staatssecretaris De Krom de Tweede Kamer over o.a. de volgende onderwerpen: 

 1. Landelijk Informatiesysteem Schulden;
 2. Ervaringen en leerpunten van gemeenten inzake de bevordering van participatie van kinderen;
 3. Bijzondere bijstand voor kinderen met ouders in maatschappelijke opvang;
 4. Schuldenproblematiek onder studenten;
 5. Ondersteuningsprogramma „Op weg naar effectieve schuldhulp‟.

Dit n.a.v. het Algemeen Overleg op 4 april jl.

Schuldhulp voor jongeren

De reguliere schuldhulpverlening biedt vaak geen oplossing voor jongeren. Lees een (oud maar nog relevant) overzichtje van enkele initiatieven van gemeenten (o.a. ontleend aan het platform schuldhulpverlening).

Heerlen evalueerde onlangs de pilot “Nu of nooit“.

Tien procent kinderen groeit op in armoede

10% van de Nederlandse kinderen groeit op in armoede. Dat houdt onder meer in dat 327.000 meisjes en jongens vaak geen gezond eten krijgen. In de meeste gevallen is er ook geen geld voor een lidmaatschap van de sportclub, voor zwemles en moeten ze oude kleding en schoenen dragen, omdat in het gezin geen geld is voor nieuwe. Kinderombudsman Marc Dullaert doet deze constatering in de eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor. Bekijk het NOS-journaal en het RTL-journaal of lees de Volkskrant.

Jeugdfondsen
Wil je daar als gemeente wat aan doen? Dan kan dat bijvoorbeeld via het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. In de vandaag verschenen nieuwsbrief van het Jeugdsportfonds lees ik, dat in 2012 tot nu toe  (peildatum 14 mei) 8.560 kinderen met steun van het Jeugdsportfonds zijn gaan sporten. In 2011 sportten via het Jeugdsportfonds 18.839 kinderen.

NB. Ook goed om te weten: beide fondsen werken sinds kort met een registratiesysteem waarmee per gemeente hele mooie managementrapporten kunnen worden uitgedraaid. Zo wordt elke euro die je er als gemeente in steekt, verantwoord.

Utrecht houdt zich niet aan 110%-norm

‘Mijn’ gemeente Utrecht blijft haar armoedebeleid richten op kinderen waarvan de ouders minder dan 125% van de bijstand verdienen. Dit ondanks de wettelijke verlaging naar 110%. Dat staat in het nieuwe ’armoedeplan’ dat het college in de week voor mijn vakantie naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Lees meer.

Minister Kamp lost armoedeval alleenstaande ouders op

Alleenstaande ouders behouden straks de ondersteuning voor de kinderen als ze gaan werken. Nu raken ze die ondersteuning deels kwijt als ze gaan werken. Een alleenstaande ouder met twee kinderen op de buitenschoolse opvang die vanuit de bijstand vier dagen per week gaat werken tegen het minimumloon, gaat er vanaf 2014 niet langer €1000 per jaar op achteruit. Gestreefd wordt naar een vooruitgang van ongeveer €400 per jaar, zodat werken ook daadwerkelijk gaat lonen.

Tegelijkertijd vereenvoudigt en verkleint Kamp het aantal kindregelingen. Lees meer in zijn brief aan de Tweede Kamer en op het gemeenteloket.

Klik om te vergroten:

Lees ook de brochure van SZW met een bondige uitleg van de wijzigingen.

Schulden van jeugd bevriezen

Arnhem overweegt om te gaan proberen schuldeisers zover te krijgen dat zij de schulden van jongeren bevriezen. De jongeren kunnen dan eerst hun studie afmaken. Vervolgens krijgen ze de kans hun schulden af te lossen. Lukt dat niet, dan krijgen ze te maken met de schulddienstverlening van de gemeente Arnhem.

Bron: platform schuldhulpverlening en De Gelderlander.

Amsterdam gaat studiebeurzen uitdelen aan minima

De Telegraaf schrijft dat een deel van lening wordt omgezet in een gift als een diploma wordt behaald. De Gemeentelijke Kredietbank gaat beurzen verstrekken aan mensen met een inkomen op of net boven het bijstandsniveau. Normaal kunnen minima maximaal 1400 euro lenen. Maar als ze weer naar school gaan, verdwijnt die limiet. De rente op de leningen zal laag zijn. In Elsevier lees je meer.

Naschrift vrijdag 13e: Telegraaf schrijft dat regeringspartijen VVD en CDA er geen moeite mee hebben dat Amsterdam zelf studiebeurzen gaat verstrekken aan minima. Alleen gedoogpartner PVV vindt het een slecht plan.