Bussemaker: Kindgebonden Budget compenseert afschaffing Wtos afdoende

Minister Bussemaker heeft Kamervragen beantwoord over het bericht dat minimagezinnen de hoge kosten die hun kinderen aan het begin van een mbo-opleiding moeten betalen, steeds moeilijker kunnen opbrengen en dat vooral het schrappen van de tegemoetkoming studiekosten (Wtos) voor jongeren onder de achttien, de gezinnen opbreekt.

Een aantal noodhulpbureaus en ook Stichting Leergeld bevestigden dat zij meer aanvragen krijgen uit deze hoek.

Bussemaker antwoordt dat de ophoging van het Kindgebonden Budget de afschaffing van de Wtos goeddeels compenseert. Het verschil tussen halfjaarlijkse vergoeding (Wtos) en maandelijkse vergoeding (Kindgebonden Budget) kan wel problemen opleveren, maar het is aan scholen om betalingsregelingen te treffen. Ze roept het onderwijs op om soberheid te betrachten bij het voorschrijven van extra onderwijsbenodigdheden voor een opleiding en om zelf voorzieningen te treffen voor ouders en studenten met onvoldoende financiële mogelijkheden. Als er toch signalen binnenkomen van onevenredig hoge extra kosten dan zal de Inspectie van het Onderwijs herstelmaatregelen aan de school opleggen.

Verder geeft Bussemaker aan, dat zij nog dit najaar de uitkomsten van een onderzoek naar het Kindpakket verwacht. Via dit onderzoek wil staatssecretaris Klijnsma van SZW in kaart brengen hoe gemeenten het kindpakket (of een bundeling van kindvoorzieningen in natura met een soortgelijke strekking) vormgeven en welke ervaringen er tot nu toe mee zijn opgedaan. Klijnsma zal de resultaten aan gemeenten en andere partijen beschikbaar stellen om de gemeenten zo in staat te stellen in hun armoedebeleid de ervaringen van een aantal gemeenten met (een vorm van) een kindpakket te kunnen benutten.