Onderzoek naar kindpakketten

kindpakketDe uitkomsten van het onderzoek naar kindpakketten zijn gepubliceerd. Het onderzoek brengt in kaart hoe gemeenten het kindpakket vormgeven en welke ervaringen er tot nu mee zijn opgedaan. Interessant om je eigen beleid en regelingen eens te spiegelen aan die van andere gemeenten.

De Kinderombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede en gemeenten aanbevolen om een kindpakket samen te stellen. Staatssecretaris Klijnsma heeft deze oproep van harte ondersteund en liet mede daarom het onderzoek uitvoeren.

Enkele bevindingen:

  • Het type voorzieningen varieert aanzienlijk.
  • Bijna de helft van de gemeenten heeft de inkomensgrens voor het kindpakket verruimd naar een percentage boven de 110% van het sociaal minimum (vaak naar 120%). Bij verschillende gemeenten is er sprake van maatwerk waarbij niet naar het netto inkomen maar het besteedbaar inkomen wordt gekeken, bijvoorbeeld in verband met schulden.
  • Gemeenten zetten sterker in op het bereiken van de beoogde doelgroep: de kinderen zelf. Hierdoor zijn veel gemeenten recent overgegaan op verstrekkingen in natura en zien gemeenten er bij verstrekkingen in geld strenger op toe of de middelen ook daadwerkelijk voor kinderen worden aangewend. Ruim de helft van de onderzochte gemeenten die een bundeling van kindvoorzieningen in natura aanbieden, hanteert de term ‘kindpakket’.
  • Externe partijen zoals Leergeld, Jeugdsportfonds, sociale wijkteams, de cliëntenraad, of voedselbanken zijn in drie kwart van de gevallen betrokken bij de totstandkoming en/of de uitvoering van het kindpakket.

 

Geef een reactie