1 op 5 huishoudens heeft risicovolle schulden

Het onderzoeksrapport ‘Huishoudens in de rode cijfers 2015‘ is verschenen. Het bevat nuttige informatie voor gemeenten en hulpverleners om risicocategorieën in beeld te krijgen en drempels naar schuldhulpverlening te verlagen. Het gaat bijvoorbeeld in op hoe problemen ontstaan en wat de kenmerken en oplossingsstrategieën van deze huishoudens zijn. Ook gaat het rapport specifiek in op de rol van levensgebeurtenissen en bevat het goede voorbeelden op lokaal niveau ter inspiratie.

Uit het onderzoek blijkt dat in vergelijking met eerdere metingen in 2012 en 2009 meer Nederlandse huishoudens een risico hebben op problematische schulden. De aantrekkende conjunctuur vertaalt zich niet in een afname van het aantal schuldenaren, maar de groei vlakt wel af. In totaal heeft bijna één op de vijf huishoudens in Nederland te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Tijdens het onderzoek waren er bijna 1,2 miljoen schuldenaren niet en circa 193.000 schuldenaren wel in beeld bij de formele schuldhulpverlening. Het aantal huishoudens met problematische schulden dat geen gebruik maakt van formele schuldhulpverlening, is toegenomen.

Na een ervaring met schuldhulpverlening zijn huishoudens overwegend positief. Schuldhulpverlening wordt als laatste redmiddel voor de allerergste gevallen (waartoe de meeste huishoudens zichzelf niet rekenen) gezien. Mensen melden zich daardoor niet snel, terwijl zij gemakkelijker geholpen kunnen worden als het water hen nog niet aan de lippen staat.

Minimaal percentage huishoudens dat voldoet aan risico-indicatoren en zich niet gemeld heeft bij schuldhulpverlening, naar arbeidsmarktregio (p. 20 van het rapport):

NL

Vandaag publiceerde ook het BKR een onderzoek. Daaruit blijkt dat Nederlanders meer onhoudbare schulden hebben dan gedacht. Het gaat dan om schulden die in het verleden zijn opgebouwd.

Geef een reactie