Eigentijds beleidsplan armoedebeleid Almere

almereAlmere presenteerde onlangs haar beleidsplan Op weg naar een werkend armoedebeleid en de uitvoeringsnota Armoedebestrijding Almere. De plannen zijn een antwoord op belangrijke trends en ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals de transities, wijzigingen in de Participatiewet, de opkomst van wijkteams en nieuwe wetenschappelijke inzichten over armoedebestrijding.

Almere legt 4 accenten:

 1. Preventie
 2. Participatie
 3. Integrale aanpak
 4. Voorkomen van overerving

Ik was als penvoerder vanuit Stimulansz betrokken bij de totstandkoming.

 

 

Door samenwerking armoedeproblematiek verminderen in Appingedam

De gemeenteraad van Appingedam bespreekt volgende week het beleidsplan ‘Meer samenwerking, minder armoede: armoedebeleid gemeente Appingedam 2015 -2020‘. Verbinding met andere beleidsterreinen en samenwerking met particuliere initiatieven staan daarin centraal. Een paar interessante thema’s:

 • AppingedamArmoedebeleid verbinden aan gezondheidsbeleid en sportbeleid
 • Vergroten bekendheid van regelingen via nieuwe website www.helpuzelfvooruit.nl (nog niet online)
 • Kindgericht armoedebeleid, incl. webshop www.kansvooruwkind.nl
 • Versterking van eigen kracht. Inwoners ondersteunen bij inschakelen eigen netwerken van familie en vrienden.
 • Pilot om schulden te voorkomen. Vooral vroegsignalering nieuwe bijstandsaanvragers.
 • Structurele steun particuliere initiatieven Voedselbank, Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Steunpunten administratie, Humanitas en SUN

Aanvulling d.d. 21 oktober: interview met wethouder.

Utrecht presenteert nieuwe armoedeaanpak

UtrechtHet veelkleurige college van de mooiste stad van Nederland presenteerde gisteren ‘Utrecht inclusief’: Utrechtse armoedeaanpak 2016 – 2019. In het nieuwe armoedebeleid wil de gemeente snel inspelen op ‘life events’ zoals scheiding of ontslag. “We willen geen algemene, structurele financiële ondersteuning bieden, maar gerichte, incidentele ondersteuning,” aldus het college in de plannen. Binnenkort wordt het in de raad besproken. Lees de eerste reacties.

Aanvullingen

Op eigen kracht uit de armoede

‘Samen actief tegen armoede’ heet het nieuwe plan van de gemeente Groningen om de armoede in de stad te bestrijden. Onlangs schreef ik daarover al dit artikel. Lonneke Kamp van de gemeente presenteerde het nieuwe beleid vorige week in het platform armoedebeleid. Erg inspirerend!

Interessant is bijvoorbeeld dat de doelgroep een belangrijke rol had bij de totstandkoming van het beleid. De doelgroep vond de volgende thema’s in deze volgorde belangrijk:

 1. Integraal samenwerken
 2. Betere SHV en inkomensondersteunende maatregelen
 3. Communicatieve vaardigheden
 4. Eén centraal loket
 5. Website / webshop
 6. Budgetteringslessen
 7. Eén regievoerder: gezinscoaches
 8. Gezonder leven
 9. Dienstenbank: Iedereen kan iets

De thema’s zijn aangedragen door professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en belangenbehartigers. Elk thema is verfilmd, zodat mensen zich er wat gemakkelijker een beeld bij kunnen vormen. Hele leuke filmpjes! Ik weet niet precies hoe het zit met copyright. En het is toegespitst op Groningen. Maar je kunt in ieder geval het concept mooi gebruiken in je eigen gemeente!

Bekijk alle filmpjes.

Leidraad voor beleidsplan schuldhulpverlening

De NVVK heeft voor haar leden in 2010 een leidraad ontwikkeld met aanbevelingen voor het beleidsplan en de beleidsregels. Vandaag is de geactualiseerde versie verschenen. Ook gewoon voor niet-leden beschikbaar en zeer goed bruikbaar!

Beleidsplan schuldhulpverlening Venray

Vooruitlopend op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft het college gisteravond het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 vastgesteld. Het beleidsplan gaat verder op de al ingeslagen weg.

Lees ook Groepsintake schuldhulpverlening.