Eigentijds beleidsplan armoedebeleid Almere

almereAlmere presenteerde onlangs haar beleidsplan Op weg naar een werkend armoedebeleid en de uitvoeringsnota Armoedebestrijding Almere. De plannen zijn een antwoord op belangrijke trends en ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals de transities, wijzigingen in de Participatiewet, de opkomst van wijkteams en nieuwe wetenschappelijke inzichten over armoedebestrijding.

Almere legt 4 accenten:

  1. Preventie
  2. Participatie
  3. Integrale aanpak
  4. Voorkomen van overerving

Ik was als penvoerder vanuit Stimulansz betrokken bij de totstandkoming.

 

 

Geef een reactie