Door samenwerking armoedeproblematiek verminderen in Appingedam

De gemeenteraad van Appingedam bespreekt volgende week het beleidsplan ‘Meer samenwerking, minder armoede: armoedebeleid gemeente Appingedam 2015 -2020‘. Verbinding met andere beleidsterreinen en samenwerking met particuliere initiatieven staan daarin centraal. Een paar interessante thema’s:

  • AppingedamArmoedebeleid verbinden aan gezondheidsbeleid en sportbeleid
  • Vergroten bekendheid van regelingen via nieuwe website www.helpuzelfvooruit.nl (nog niet online)
  • Kindgericht armoedebeleid, incl. webshop www.kansvooruwkind.nl
  • Versterking van eigen kracht. Inwoners ondersteunen bij inschakelen eigen netwerken van familie en vrienden.
  • Pilot om schulden te voorkomen. Vooral vroegsignalering nieuwe bijstandsaanvragers.
  • Structurele steun particuliere initiatieven Voedselbank, Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Steunpunten administratie, Humanitas en SUN

Aanvulling d.d. 21 oktober: interview met wethouder.