Jongeren en schulden

De reguliere schuldhulpverlening biedt vaak geen oplossing voor jongeren, aangezien ze geen vast inkomen hebben en de stufi bij de VTLB-berekening niet tot het inkomen wordt gerekend. Ze vallen daardoor buiten de boot, waardoor de schulden alleen maar groter worden. Een kort overzichtje van enkele initiatieven van gemeenten (o.a. ontleend aan het platform schuldhulpverlening):

Amsterdam wil in een pilot onder meer regelen dat de aflossing maximaal zes maanden kan worden gestaakt als jongeren tijdelijk geen inkomsten hebben. Ook kan de aflossingshoogte veranderen, bijvoorbeeld als ze na hun studie gaan werken. De gemeenten Hengelo (Budgetalert) en Rotterdam hebben casemanagers die zich specifiek richten op jongeren. Vooral het motiveren van de jongere en het afstemmen van de schuldhulpverlening op andere trajecten heeft daarbij de aandacht. De gemeenten Leeuwarden en Groningen hebben een apart Jongerenloket ingericht.

Arnhem saneert de schulden van jongeren, maar onder strenge voorwaarden en begeleiding. Ook preventief wordt ingezet op jongeren, o.a. met zogenaamde ‘BOM (Budget-Op-Maat) gesprekken’ en budgetcursussen in groepsverband. Jongeren vinden informatie op www.helemaalblut.nl. De gemeente ‘s-Hertogenbosch startte begin dit jaar de campagne Per Saldo Positief. In deze campagne worden o.a. YouTube-filmpjes gebruikt om moeilijk bereikbare doelgroepen als jongeren en allochtonen (filmpjes in Arabisch en Tarifit) te bereiken. De gemeente Barneveld informeert leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs hoe ze verstandig om kunnen gaan met geld. Dit gebeurt via het project G€ldwijs. Daarin wordt ook het spel Eurowijs gebruikt. Scholen wordt gewezen op de geldsoap voor kinderen uit groep 7 en 8.

De gemeente Heerlen is in september 2008 de pilot “Nu of nooit” gestart. Het doel van de pilot is om jongeren niet alleen met hun schulden te helpen, maar om ook de maatschappelijke kant van de schulden aan te pakken. In de pilot zitten jongeren die een WWB-uitkering hebben en niet over een startkwalificatie beschikken. Elke jongere krijgt bij aanvang een lifecoach toegewezen, die 24 uur per dag bereikbaar is. Het schuldhulpverleningsloket van de gemeente neemt de schulden van de jongere over en treft een betalingsregeling me de schuldeisers. Vooralsnog worden de schulden dan door de gemeente afbetaald met de W-gelden van de gemeente Heerlen. Aan de jongeren wordt de voorwaarde gesteld dat ze een opleiding succesvol afronden en hiermee een startkwalificatie behalen. Daarna moeten ze nog minimaal één jaar werkervaring opdoen. Als de jongeren voldoen aan de voorwaarden, wordt de schuld kwijtgescholden en kunnen ze met een schone lei aan hun toekomst beginnen.

Geef een reactie