Gebruik gegevens van CAK en zorgverzekeraars voor vroegsignalering

Je hoeft daarvoor de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening niet af te wachten, zo lees je op zorgverzekeringslijn.nl.

Nog niet veel gemeenten gebruiken de CAK-lijsten met NAW-gegevens van wanbetalers. Wil je weten hoe je de CAK-lijsten kunt gebruiken en hoe je verder zorgverzekeringsschulden aanpakt, kijk dan op de pagina voor gemeenten of neem contact op met projectmanager gemeenten Roos Meertens via roos@zorgverzekeringslijn.nl of 088 900 69 65. De ondersteuning is onafhankelijk en gratis.

Rotterdam wil collectieve zorgverzekering voor alle inwoners

Rotterdam wil de collectieve verzekering voor inwoners uitbreiden. Nu komen mensen met een laag inkomen in aanmerking, het is de bedoeling dat ook andere inkomens mee kunnen doen.

Het gaat om een collectieve zorgverzekering waarin de eigen bijdrage voor de Wmo geheel en het eigen risico grotendeels zijn meeverzekerd. De gemeenschappelijke polis moet een brede dekking krijgen en toch maar een paar tientjes duurder zijn dan een basisverzekering. Bron: NOS.

Afbeeldingsresultaat voor koopgoot rotterdam

Kapelle biedt minima gratis aanvullende zorgverzekering

kapelleHet gaat om een uitgebreid pakket. En ook nog eens voor een brede doelgroep: huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Lees meer.

Welke gegevens mogen gemeenten en zorgverzekeraars uitwisselen?

Onlangs heeft het ministerie van VWS de Regeling zorgverzekering gewijzigd. Door deze wijziging is het voor gemeenten en zorgverzekeraars duidelijker welke gegevens zij mogen uitwisselen. Zo kunnen gemeenten gericht actie ondernemen om zorgschulden te verminderen of te voorkomen. Of te stimuleren dat mensen uit het bestuursrechtelijke premieregime komen. Lees meer op effectieveschuldhulp.nl en in de Staatscourant.

Zorgverzekering: grote verschillen tussen gemeenten

zorgverzekering+kiezenDe invulling van de collectieve zorgverzekering verschilt sterk per gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum. Uit het onderzoek, waarin alle 393 gemeenten zijn onderzocht, blijkt dat de verschillen zo groot zijn dat die kunnen oplopen tot wel honderden euro’s per jaar. Een aantal gemeenten geeft een (hoge) bijdrage voor de zorgpremie, terwijl andere gemeenten hebben besloten niet mee te betalen aan de premie. In dat laatste geval moeten minima de gehele zorgpremie zelf betalen. Ook de gehanteerde inkomensgrenzen verschillen per gemeente. De inkomensgrenzen variëren van 110% tot 150% van het sociaal minimum.

Klik hier voor de onderzoeksresultaten en de gegevens per provincie (helaas niet per gemeente).

 

Meer wanbetalers zorgverzekering

Het CBS meldt, dat het aantal personen dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie van 2010 tot 2014 met 22% is toegenomen naar 298 duizend. Eind december 2014 was 1 op de 45 volwassenen wanbetaler voor de zorgverzekeringswet. Jongeren zijn 8 keer zo vaak wanbetaler als 65-plussers. Dat er in de jongste groep veel wanbetalers zijn, hangt onder meer samen met hun relatief lage inkomen.

Ondertussen ligt het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalersmaatregelen ter behandeling in de Eerste Kamer. Deze wet beoogt de instroom in de bestuursrechtelijke premieheffing bij wanbetaling te voorkomen en de uitstroom te bevorderen. In de nieuwe wet wordt het mogelijk om specifieke groepen aan te wijzen die onder voorwaarden uitstromen uit de wanbetalersregeling, te beginnen met bijstandsgerechtigden.

Informatiefilmpje van de overheid voor jongeren:

Compensatie zorgkosten in 2016

In aanvulling op mijn berichtgeving over de Miljoenennota 2016 hier een en ander over de zorgkosten (bewerkte versie van nieuwsbrief BS&F):

  • zorgkostenVoor 2016 raamt VWS de premie voor de basisverzekering op € 1.243 per jaar, een stijging van € 85 ten opzichte van 2015.
  • Het verplicht eigen risico* bedraagt in 2016 € 385, een toename met € 10. Het betreft een indexatie. VWS verwacht dat mensen gemiddeld € 240 van het verplicht eigen risico consumeren.
  • Het basispakket van de basisverzekering wordt op een beperkt aantal punten aangepast. Zie nieuwsitem BS&F.
  • Doordat premie en verplicht eigen risico stijgen, gaat ook de zorgtoeslag omhoog, zij het niet afdoende om volledig te compenseren. De gemiddelde zorgtoeslag per volwassene bedraagt in 2016 naar verwachting € 343 (2015: € 301). In 2015 hadden overigens 4,5 miljoen huishoudens recht op zorgtoeslag. Dat zijn er circa 500.000 minder dan in 2014.
  • Het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalersmaatregelen ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Deze wet beoogt de instroom in de bestuursrechtelijke premieheffing bij wanbetaling te voorkomen en de uitstroom te bevorderen. In de nieuwe wet wordt het mogelijk om specifieke groepen aan te wijzen die onder voorwaarden uitstromen uit de wanbetalersregeling, te beginnen met bijstandsgerechtigden.
  • Ook in 2016 hebben gemeenten na de afschaffing van Wtcg en CER de verantwoordelijkheid om meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten te compenseren. Hiervoor ontvangen zij in 2016 € 266 miljoen (zie ook Budgetten armoedebeleid en schuldhulpverlening 2012 – 2019).

* Verontrustend bericht op NU.nl eerder deze week: ‘Ruim 8 procent verzekerden mijdt zorg vanwege eigen risico

Eigen risico kun je meeverzekeren

In de SPRANK van 27 augustus een kort artikeltje over het meeverzekeren van het eigen risico in de collectieve zorgverzekering. En waarom dat goed is voor verzekerde en de gemeente (klik op het artikel als je het niet goed kunt lezen):

bsenf