Tilburg neemt voorschot op uitstroomregeling uit het bestuurlijke zorgpremieregime

Nog meer goed nieuws uit Tilburg (zie vorige bericht over quiet.nl). De gemeente Tilburg heeft goede ervaringen opgedaan met een proef met wanbetalers van zorgpremies. Na een paar maanden heeft Tilburg voor 92% van de deelnemers een regeling getroffen. Met de proef loopt Tilburg voor op de uitstroomregeling uit het bestuurlijke premieregime (Zorgverzekeringswet). Die wordt naar verwachting in de tweede helft van het jaar definitief vastgesteld. Lees meer.

Lagere bestuursrechtelijke zorgpremie voor wanbetalers

Vorige week is het wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen aangenomen door de Eerste Kamer.

De zorgpremie voor wanbetalers daalt op 1 juli 2016 van €159 naar €128. Dat is 125% van de gemiddelde (nominale) premie. Tot nu toe was dat ten hoogste 130%. Dat is te lezen in deze brief. De verlaging maakt het volgens minister Schippers van VWS mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling, doordat zij meer geld overhouden om hun schulden aan te pakken. Ik vraag me af of dit echt zoden aan de dijk zet.

De nieuwe wet maakt het ook mogelijk dat een wanbetaler zonder tussenkomst van een schuldhulpverlener uit de wanbetalersregeling kan stromen als er een betalingsregeling wordt getroffen met de zorgverzekeraar. De mogelijkheid die de nieuwe wet geeft om groepen aan te wijzen die uit het bestuursrechtelijke premieregime kunnen stromen, wordt momenteel verder uitgewerkt. Zo wordt onderzocht onder welke voorwaarden bijstandsgerechtigde wanbetalers terug kunnen keren naar de gewone premie van de zorgverzekeraar.

Meer wanbetalers zorgverzekering

Het CBS meldt, dat het aantal personen dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie van 2010 tot 2014 met 22% is toegenomen naar 298 duizend. Eind december 2014 was 1 op de 45 volwassenen wanbetaler voor de zorgverzekeringswet. Jongeren zijn 8 keer zo vaak wanbetaler als 65-plussers. Dat er in de jongste groep veel wanbetalers zijn, hangt onder meer samen met hun relatief lage inkomen.

Ondertussen ligt het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalersmaatregelen ter behandeling in de Eerste Kamer. Deze wet beoogt de instroom in de bestuursrechtelijke premieheffing bij wanbetaling te voorkomen en de uitstroom te bevorderen. In de nieuwe wet wordt het mogelijk om specifieke groepen aan te wijzen die onder voorwaarden uitstromen uit de wanbetalersregeling, te beginnen met bijstandsgerechtigden.

Informatiefilmpje van de overheid voor jongeren:

Compensatie zorgkosten in 2016

In aanvulling op mijn berichtgeving over de Miljoenennota 2016 hier een en ander over de zorgkosten (bewerkte versie van nieuwsbrief BS&F):

  • zorgkostenVoor 2016 raamt VWS de premie voor de basisverzekering op € 1.243 per jaar, een stijging van € 85 ten opzichte van 2015.
  • Het verplicht eigen risico* bedraagt in 2016 € 385, een toename met € 10. Het betreft een indexatie. VWS verwacht dat mensen gemiddeld € 240 van het verplicht eigen risico consumeren.
  • Het basispakket van de basisverzekering wordt op een beperkt aantal punten aangepast. Zie nieuwsitem BS&F.
  • Doordat premie en verplicht eigen risico stijgen, gaat ook de zorgtoeslag omhoog, zij het niet afdoende om volledig te compenseren. De gemiddelde zorgtoeslag per volwassene bedraagt in 2016 naar verwachting € 343 (2015: € 301). In 2015 hadden overigens 4,5 miljoen huishoudens recht op zorgtoeslag. Dat zijn er circa 500.000 minder dan in 2014.
  • Het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalersmaatregelen ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Deze wet beoogt de instroom in de bestuursrechtelijke premieheffing bij wanbetaling te voorkomen en de uitstroom te bevorderen. In de nieuwe wet wordt het mogelijk om specifieke groepen aan te wijzen die onder voorwaarden uitstromen uit de wanbetalersregeling, te beginnen met bijstandsgerechtigden.
  • Ook in 2016 hebben gemeenten na de afschaffing van Wtcg en CER de verantwoordelijkheid om meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten te compenseren. Hiervoor ontvangen zij in 2016 € 266 miljoen (zie ook Budgetten armoedebeleid en schuldhulpverlening 2012 – 2019).

* Verontrustend bericht op NU.nl eerder deze week: ‘Ruim 8 procent verzekerden mijdt zorg vanwege eigen risico