Lagere bestuursrechtelijke zorgpremie voor wanbetalers

Vorige week is het wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen aangenomen door de Eerste Kamer.

De zorgpremie voor wanbetalers daalt op 1 juli 2016 van €159 naar €128. Dat is 125% van de gemiddelde (nominale) premie. Tot nu toe was dat ten hoogste 130%. Dat is te lezen in deze brief. De verlaging maakt het volgens minister Schippers van VWS mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling, doordat zij meer geld overhouden om hun schulden aan te pakken. Ik vraag me af of dit echt zoden aan de dijk zet.

De nieuwe wet maakt het ook mogelijk dat een wanbetaler zonder tussenkomst van een schuldhulpverlener uit de wanbetalersregeling kan stromen als er een betalingsregeling wordt getroffen met de zorgverzekeraar. De mogelijkheid die de nieuwe wet geeft om groepen aan te wijzen die uit het bestuursrechtelijke premieregime kunnen stromen, wordt momenteel verder uitgewerkt. Zo wordt onderzocht onder welke voorwaarden bijstandsgerechtigde wanbetalers terug kunnen keren naar de gewone premie van de zorgverzekeraar.

Een gedachte over “Lagere bestuursrechtelijke zorgpremie voor wanbetalers

  1. Op 25 november heeft het Cliënten Beraad Almere de conferentie Almere en Armoede georganiseerd. Tijdens die conferentie heb ik voor kunnen rekenen dat Almeerders met een minimum inkomen, die woning huren die € 600 kost en de gebruik maken van de collectieve zorgverzekering niet – volgens de regelen der kunst van de beslagvrije voet – over betalingsruimte beschikken, maar juist een negatieve betalingscapaciteit hebben.

    Almere is een jonge stad met relatief dure sociale huurwoningen. Het huidige huurbeleid – vraaghuur = 90 % van de maximaal redelijke huurprijs – maakt dat alleen maar erger. De verlaging van de bestuursrechtelijke premie zal niet helpen bij het wegwerken van het tekort aan betalingscapaciteit. Het terugdraaien van de bezuinigingen op de huurtoeslag (Balkende 2, die er voor heeft gezorgd dat ieder huurtoeslagontvanger € 27 meer aan de huur moet betalen en Rutte 1 dat de percentages van 75 en 50 naar 65 en 40 heeft verlaagd) zou veel meer effect sorteren en problemen kunnen voorkomen.

Geef een reactie