Welke basisdienstverlening schuldhulpverlening moet je in huis hebben

Gemeenten en rijk spreken begin december in een Bestuurlijk Akkoord af welke basisdienstverlening gemeenten gaan bieden. Dat schrijft minister Schouten.

Dus gemeenteraad, vraag het college of jouw gemeente deze diensten al biedt. Klik om te vergroten:

Het Rijk stelt o.a. hiervoor vanaf 2024 structureel €40 miljoen extra beschikbaar. Hetzelfde bedrag dus als in 2023. Het budget is niet geoormerkt, dus claim het!

Een aantal basisdiensten kunnen direct worden aangeboden, andere acties vragen nadere uitwerking. Naar verwachting wordt voor de zomer van 2024 een actieplan opgeleverd met concrete handvatten voor gemeenten.

Dit basispakket uniformeert de gemeentelijke schuldhulp zoals ook bepleit in het voorstel voor één Schuldenwet.

Het kabinet onderzoekt ook nog:

  1. Samenwerking gemeenten en bewindvoerders. Zie voorstellen in de Schuldenwet en de initiatiefnota Sneller uit de schulden.
  2. Landelijk aanmeldpunt schuldhulp.
  3. Bindende schuldregeling door gemeenten. N.a.v. motie Kat / De Jong en onze brief.

Geef een reactie