€7,5 miljoen voor ouderen

Al wel genoemd in mijn nieuwsbrief, maar voor de volledigheid nu ook nog op mijn blog: in de Miljoenennota p.16) is te lezen dat het kabinet specifiek voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering in 2017 en 2018 in totaal €7,5 miljoen beschikbaar stelt via het Gemeentefonds. Hieraan worden geen nadere regels gesteld, maar er is met name gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW. Deze groep kan via de SVB weliswaar een beroep doen op algemene bijstand in de vorm van Aanvullende Inkomensondersteuning voor Ouderen (AIO), maar is op de gemeente aangewezen in situaties waarin bijzondere bijstand nodig kan zijn. Dit is een aanvulling op de middelen die al in het kader van armoedebestrijding beschikbaar komen.

Hoe dit te besteden? Als ik op mijn blog zoek op ouderen of 65 plussers dan valt me tegen hoeveel interessante voorbeelden er zijn. Misschien moeten we het vooral zoeken in de hoek van chronisch zieken en gehandicapten of de Wmo? Heb je een goed idee of voorbeeld, dan houd ik me aanbevolen!

 

Kwetsbare ouderen krijgen vaker hulp, behalve arme ouderen

SCPIn de vandaag verschenen publicatie Kleine Gebaren beschrijft het SCP de contacten met oudere dorpsbewoners en de manier waarop deze ouderen de lokale gemeenschap waarderen.

Hoewel dorpsbewoners naarmate ze ouder worden steeds minder dorpsbewoners om hulp kunnen vragen, krijgen ouderen op hoge leeftijd steeds vaker hulp van dorpsgenoten, zo blijkt. Vooral ouderen die relatief kwetsbaar zijn, omdat zij alleenstaand zijn dan wel lichamelijk beperkt, krijgen relatief vaak hulp van dorpsgenoten. Maar dit geldt niet voor alle kwetsbare groepen: ouderen met een laag inkomen krijgen juist weinig hulp van dorpsgenoten. Zij geven daarbij vaak aan dat zij geen behoefte hebben aan hulp van anderen. Deze combinatie kan duiden op sociaal isolement, aldus de onderzoekers.

55-plussers grootste kans op armoede

Personen tussen de 55 en 65 jaar lopen het hoogste risico om langdurig in armoede te moeten leven. In die groep wordt een steeds groter deel door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van een uitkering. Dit meldt CBS op basis van inkomensgegevens over 2011 tot en met 2014.

Huishoudens met laag inkomen naar leeftijd kostwinner

Ouderen

 

Week tegen eenzaamheid

Het is deze week de Week tegen Eenzaamheid. Welke initiatieven zijn er voor eenzame ouderen? Sociaalweb selecteerde 8 inspirerende voorbeelden. Lees ook Integrale aanpak eenzaamheid én een kop koffie werken.