Kwetsbare ouderen krijgen vaker hulp, behalve arme ouderen

SCPIn de vandaag verschenen publicatie Kleine Gebaren beschrijft het SCP de contacten met oudere dorpsbewoners en de manier waarop deze ouderen de lokale gemeenschap waarderen.

Hoewel dorpsbewoners naarmate ze ouder worden steeds minder dorpsbewoners om hulp kunnen vragen, krijgen ouderen op hoge leeftijd steeds vaker hulp van dorpsgenoten, zo blijkt. Vooral ouderen die relatief kwetsbaar zijn, omdat zij alleenstaand zijn dan wel lichamelijk beperkt, krijgen relatief vaak hulp van dorpsgenoten. Maar dit geldt niet voor alle kwetsbare groepen: ouderen met een laag inkomen krijgen juist weinig hulp van dorpsgenoten. Zij geven daarbij vaak aan dat zij geen behoefte hebben aan hulp van anderen. Deze combinatie kan duiden op sociaal isolement, aldus de onderzoekers.

Week tegen eenzaamheid

Het is deze week de Week tegen Eenzaamheid. Welke initiatieven zijn er voor eenzame ouderen? Sociaalweb selecteerde 8 inspirerende voorbeelden. Lees ook Integrale aanpak eenzaamheid én een kop koffie werken.

Campagnemateriaal ter bestrijding stille armoede

Op zoek naar manieren om het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan? Kijk eens op www.rechtomrondtekomen.nl van Cycloop Concept Creatie.

cyclop