Kwetsbare ouderen krijgen vaker hulp, behalve arme ouderen

SCPIn de vandaag verschenen publicatie Kleine Gebaren beschrijft het SCP de contacten met oudere dorpsbewoners en de manier waarop deze ouderen de lokale gemeenschap waarderen.

Hoewel dorpsbewoners naarmate ze ouder worden steeds minder dorpsbewoners om hulp kunnen vragen, krijgen ouderen op hoge leeftijd steeds vaker hulp van dorpsgenoten, zo blijkt. Vooral ouderen die relatief kwetsbaar zijn, omdat zij alleenstaand zijn dan wel lichamelijk beperkt, krijgen relatief vaak hulp van dorpsgenoten. Maar dit geldt niet voor alle kwetsbare groepen: ouderen met een laag inkomen krijgen juist weinig hulp van dorpsgenoten. Zij geven daarbij vaak aan dat zij geen behoefte hebben aan hulp van anderen. Deze combinatie kan duiden op sociaal isolement, aldus de onderzoekers.

Mensen met lage sociaaleconomische status vaker eenzaam

Babette van Veen start campagne tegen wintereenzaamheid

Uit onderzoek van het RIVM (2014) blijkt, dat onder mensen met een lage sociaaleconomische status (laagopgeleid, moeite om rond te komen, laag salaris, geen betaald werk) sterke eenzaamheid twee tot drie keer vaker voorkomt dan onder mensen met een hoge sociaaleconomische status.

Coalitie Erbij ondersteunt gemeenten bij de samenwerking aan een integrale aanpak van eenzaamheid. Ze doet dat onder andere met lokale startconferenties. Babette van Veen startte afgelopen zondag een campagne om wintereenzaamheid aan te pakken. Lees meer over mogelijkheden om met jouw gemeente hierop aan te haken.

Lees op dit blog ook:

En voor de nodige relativering op de vrijdagmiddag, lees De Speld: Eenzaamheid oudere vaak terecht.

Week tegen eenzaamheid

Het is deze week de Week tegen Eenzaamheid. Welke initiatieven zijn er voor eenzame ouderen? Sociaalweb selecteerde 8 inspirerende voorbeelden. Lees ook Integrale aanpak eenzaamheid én een kop koffie werken.