€7,5 miljoen voor ouderen

Al wel genoemd in mijn nieuwsbrief, maar voor de volledigheid nu ook nog op mijn blog: in de Miljoenennota p.16) is te lezen dat het kabinet specifiek voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering in 2017 en 2018 in totaal €7,5 miljoen beschikbaar stelt via het Gemeentefonds. Hieraan worden geen nadere regels gesteld, maar er is met name gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW. Deze groep kan via de SVB weliswaar een beroep doen op algemene bijstand in de vorm van Aanvullende Inkomensondersteuning voor Ouderen (AIO), maar is op de gemeente aangewezen in situaties waarin bijzondere bijstand nodig kan zijn. Dit is een aanvulling op de middelen die al in het kader van armoedebestrijding beschikbaar komen.

Hoe dit te besteden? Als ik op mijn blog zoek op ouderen of 65 plussers dan valt me tegen hoeveel interessante voorbeelden er zijn. Misschien moeten we het vooral zoeken in de hoek van chronisch zieken en gehandicapten of de Wmo? Heb je een goed idee of voorbeeld, dan houd ik me aanbevolen!

 

6 gedachtes over “€7,5 miljoen voor ouderen

  1. Hallo Martijn.
    Ik verbaas me in de praktijk over de toepassing van draagkracht meting. Ouderen lopen hierdoor toekenning bijzondere bijstand mis. Bijvoorbeeld voor bewindvoerderskosten. Deze mensen hebben al zo weinig en moeten vaak de helft van de rekening zelf dragen. Vaak gaat het bewind over het stabiliseren en voorkomen van schulden. Preventief dus. Het zou fijn zijn als daar oog voor zou zijn in het berekenen van de draagkracht.

  2. @Richelle, Natuurlijk verdienen ouderen dit, maar is allemaal wel erg kort door de bocht. Deze 7,5 miljoen is vooral bedoeld voor de minder bedeelde die het echt nodig hebben. Er is een degelijk verschil tussen iemand die het verdiend en iemand die het oprecht nodig heeft.

    Blij dat er geld wordt vrijgemaakt, maar hoop dat dit voldoende is en het goed wordt besteed.

  3. Ik ben blij dat er geld wordt gereserveerd voor de ouderen. Bepaalde situaties zijn echt niet leuk en het is jammer dat ouderen in zo een positie worden gesteld.

Geef een reactie