Armoedebestrijding Marokkaanse en Turkse Nederlanders

In 20 gemeenten wordt in het kader van het project Omarmen de armoede onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders aangepakt. Er zijn 40 ambassadeurs benoemd die elk twee lokale bijeenkomsten organiseren waarin zij armoede en schulden agenderen bij hun achterban. Omarmen heeft bijgedragen aan de volgende doelen:

  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
  • Het doorbreken van het sociaal isolement en het stimuleren van de participatie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
  • Een betere aansluiting van Marokkaanse en Turkse Nederlanders op bestaande (zelfhulp)initiatieven en voorzieningen op het gebied van armoedebestrijding

Kijk op publinc.nl, download de handreiking en bekijk dit filmpje:

Geef een reactie