Rotterdam stopt met kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar

De Rotterdam | Gebouwautomatisering & klimaatbeheer | Priva

Net als bij de energietoeslag wacht Rotterdam niet op landelijke wetgeving. Minister Schouten wil de kostendelersnorm voor jongeren afschaffen per 1 januari 2023. Maar de gemeente loopt vooruit op wat in het coalitieakkoord staat en schaft al per 1 juli 2022 de kostendelersnorm af voor Rotterdammers tot 27 jaar.

Kostendelersnorm

Op 1 januari 2015 is als artikel 22b van de Participatiewet de kostendelersnorm ingevoerd. Dat houdt in dat als iemand een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in de woning, hoe lager de bijstandsuitkering. De gemeente gaat er dan van uit dat de bijstandsgerechtigde de woonkosten kan delen. Sinds 1 januari geldt de norm voor nieuwe aanvragers. Sinds 1 juli jl. geldt hij ook voor bijstandsgerechtigden die al in 2014 een uitkering ontvingen. Zie filmpje met uitleg.

De kostendelersnorm is de opvolger van de huishoudinkomenstoets en de huishouduitkeringstoets die allebei erg controversieel waren en het uiteindelijk niet overleefden in de WWB en Wet Werken naar Vermogen.

Ook de kostendelersnorm doet veel stof opwaaien. Zo wordt het door sommigen een ‘boete op solidariteit‘ genoemd. De kostendelersnorm geldt namelijk ook als iemand mantelzorg verleent. Maatschappelijke organisaties luiden de noodklok. Zij zien een verviervoudiging van het aantal mensen dat aanklopt bij de daklozenopvang. En wat als je een vluchteling uit Syrië wilt opvangen?

Overigens is de kostendelersnorm voor mensen met een AOW (dus de ouderen die relatief vaak mantelzorg nodig hebben) uitgesteld tot 1 januari 2018. De overheid wil de effecten hiervan eerst nog onderzoeken, zo staat in de Miljoenennota (p. 82). Maar minister Dijsselbloem verklapte afgelopen zaterdag dat deze ‘mantelzorgboete’ er zeer waarschijnlijk helemaal niet komt. Staatssecretaris Klijnsma is daar niet zo stellig over.

Amsterdam gaat het inkomstenverlies voor een aantal bijstandsgerechtigden compenseren. Voor de huishoudtoets bedachten we destijds ook compensatiemogelijkheden.

De geplande invoering van de kostendelersnorm in de beslagvrije voet per 1 juli jl. is niet door gegaan. Dat schreef staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer. Gelukkig maar; de berekening van de beslagvrije voet is al complex genoeg. Maar daarover later meer…

Nabrander d.d. 6 oktober: Weg met de kostendelersnorm! – door Hans Nacinovic

Nabrander d.d. 9 oktober: Den Haag gaat in voorkomende gevallen het inkomen aanvullen met Bijzondere Bijstand.

Ook deurwaarders passen huishoudtoets niet meer toe

Op Observatrix lees ik dat de KBvG deurwaarders adviseert de huishoudtoets niet meer toe te passen. Dit naar aanleiding van de brief van staatssecretaris De Krom over intrekking ervan.

Sinds 1 januari jl. hebben veel schuldeisers de huishoudtoets gehanteerd. Ze hebben daardoor vaak meer beslag kunnen leggen dan wanneer de huishoudtoets niet zou zijn toegepast. Dit kan en wil je niet meer met terugwerkende kracht ongedaan maken, of wel? Voor het ongedaan maken van de huishoudtoets bij de aanvraag voor een bijstandsuitkering is wel met terugwerkende kracht een oplossing bedacht. De Krom gaat gemeenten daarbij ondersteunen. Vragen hierover? Stimulansz-abonnees kunnen mailen naar vragenwwb@stimulansz.nl.

SZW verzoekt gemeenten te stoppen met huishoudtoets

Staatssecretaris De Krom heeft vandaag een brief gestuurd naar gemeenten met daarin het verzoek om “te anticiperen op de voorgenomen wetswijziging en ingaande 26 april 2012 te stoppen met de uitvoering van de huishoudtoets en de op dat onderdeel geldende regels toe te passen die golden voor 1 januari 2012.”

Uitvoeringskosten huishoudtoets niet vergoed, uitkeringslasten wel

Het Wetsvoorstel waarin de afschaffing van de huishoudtoets in de WWB wordt geregeld, is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

De besparingen op de uitkeringslasten die met de huishoudtoets gemoeid waren, worden teruggedraaid en toegevoegd aan het inkomensdeel van het WWB-budget. Het betreft 27 miljoen euro in 2012 en 54 miljoen euro voor 2013 en verder.

De staatssecretaris schrijft in de memorie van toelichting dat er geen vergoeding van de uitvoeringskosten is voorzien.

Lees meer op het Gemeenteloket van SZW.

Lenteakkoord openbaar

Het Lenteakkoord is openbaar, maar helaas, er staat nog steeds niets in over hoe de huishoudtoets wordt teruggedraaid. Wel staat er in dat de kosten van het afschaffen hiervan voor de gemeente zijn.

Kijk op het Weblog Wwnv voor een samenvatting van de belangrijkste maatregelen. Daar is ook te lezen dat de Wwnv voorlopig niet doorgaat omdat het huidige wetsvoorstel niet op een meerderheid in de Kamer kan rekenen.

Ook in schuldhulpverlening geen huishoudtoets

Recofa heeft besloten bij de  berekening van het vtlb geen rekening te houden met de huishoudtoets, ook niet  over de periode gelegen vóór 1 januari 2013. Dit zal worden verwerkt in de in juli 2012 te verschijnen versie van het rapport van de Werkgroep Rekenmethode vtlb.

Veel gemeenten stoppen met huishoudtoets

Steeds meer gemeenten stoppen met de huishoudtoets. Google maar eens op huishoudtoets.

Niet iedereen is daar blij mee.